Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan puhelimitse, postitse tai sähköpostin taikka tekstiviestin välityksellä tapahtuvaa markkinointia. Sähköinen suoramarkkinointi tarkoittaa markkinointiviestintää, joka lähetetään suoraan vastaanottajalle sähköpostitse tai tekstiviestinä.

A) Asiakkuuteen perustuva sähköinen suoramarkkinointi

B) Lupaan perustuva sähköinen suoramarkkinointi

C) Puhelinmarkkinointi

D) Yhteistyökumppaneiden markkinointi

E) Kumppanuusmarkkinointi (ns. affiliate-markkinointi)

Kaikki sähköinen viestintä ei ole suoramarkkinointia. Sanoma käyttää sähköpostia myös tuotteiden toimittamiseen liittyen, esimerkiksi viestimällä palvelukatkoksista ja lähettämällä käyttäjän erikseen tilaamia uutiskirjeitä tai tuotteeseen sisältyviä palveluviestejä. Suoramarkkinointiviestien sisältöä muokataan vastaanottajalle sopivammaksi hyödyntäen asiakkaan tilauksiin liittyviä ja palveluiden käytöstä kerättyjä tietoja. Markkinointiviestien kohdentamiseen voidaan käyttää Sanoma-tilin tietoja, joita voidaan rikastuttaa palveluistamme kerätyillä käyttäytymistiedoilla.

Alla kerromme tarkemmin, miten Sanoma käyttää suoramarkkinoinnin toimenpiteitä tehostaakseen tuotteidensa myyntiä, ja miten käyttäjä voi vaikuttaa markkinointiviestien vastaanottamiseen.

A) ASIAKKUUTEEN PERUSTUVA SÄHKÖINEN SUORAMARKKINOINTI 

Nämä viestit lähetetään asiakkaille, joilta on tilauksen tai palvelun käyttöönoton yhteydessä saatu yhteystieto, ja joita on samassa yhteydessä informoitu tästä viestinnästä. Viestien sisältö liittyy samankaltaisiin tuotteisiin tai palveluihin, kuin ne joita asiakas on jo käyttänyt. Esimerkiksi Helsingin Sanomat voi asiakkuuteen perustuen lähettää sähköistä suoramarkkinointia Torstai- sivuilla julkaistuihin resepteihin perustuvasta keittokirjasta. Asiakkuuteen perustuvaa suoramarkkinointia lähetetään pääsääntöisesti tilin käyttäjätunnuksena toimivaan sähköpostiosoitteeseen.

Lisäksi lähetämme tilaajillemme sähköpostitse asiakasetuviestejä. Tilaajaedut voivat olla esimerkiksi Sanoman tuote-, tilaus- ja palveluetuja, tai valitsemiemme yhteistyökumppaneidemme tarjoamia etuja tapahtumiin kuten elokuva- tai teatteriesitysten näytöksiin, muotinäytöksiin tai ruoka- ja viinitapahtumiin sekä messuille. Edut voivat olla myös muita lehden sisältöön ja kohderyhmän kiinnostukseen ja harrastuksiin liittyviä ostoetuja. Asiakasedut ovat ainutlaatuisia veloituksettomia tai etuhintaisia etuja tilaajillemme.

Viestejä lähetetään säännöllisesti. Riippuen asiakkaan tilaamista tuotteista, yleensä hän saa viestin muutaman kerran kuukaudessa.

Viesteistä voi kieltäytyä suoraan viestistä löytyvän linkin kautta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Kieltolinkki löytyy viestin alaosasta.

Jos käyttäjä on antanut luvan Sanomalle konsernitason markkinointiviestintään, myös muut Sanoman tuotteet voivat lähettää markkinointiviestejä. Ks.kohta B alla.

Esimerkki asiakkuuteen perustuvasta suoramarkkinoinnista:

 

 

Kieltolinkki viestin alaosassa:

 

B) LUPAAN PERUSTUVA SÄHKÖINEN SUORAMARKKINOINTI 

Käyttäjän rekisteröityessä Sanoman digitaalisten palveluiden käyttäjäksi tai osallistuessa erilaisiin markkinointikampanjoihin, hän voi antaa Sanomalle nimenomaisen luvan lähettää erilaisia tarjouksia, kampanjoita tai muita tuotteisiin liittyviä etuja koskevia viestejä. Tällöin viestejä voivat lähettää kaikki Sanoman brändit.

Tyypillisesti viestejä lähetetään muutaman kerran viikossa.

Viesteistä voi kieltäytyä suoraan viestistä löytyvän linkin kautta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Kieltolinkki löytyy viestin alaosasta.

Esimerkki sähköisestä suoramarkkinoinnista:

 

 

C) PUHELINMARKKINOINTI

Sanoman myyjät voivat olla puhelimitse yhteydessä asiakkaisiin tai potentiaalisiin asiakkaisiin kertoakseen uusimmista tarjouksista tai myydäkseen asiakasta mahdollisesti kiinnostavia tuotteita. Käytämme pääsääntöisesti osoitelähteenä Sanoman omia asiakas- tai markkinointirekistereitä. Joissakin tapauksissa voimme hyödyntää myös kumppaneilta hankittuja rekistereitä. Markkinointirekisterissä säilytetään tiedot käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä, sekä suppea yhteenveto tilaus- ja tarjoushistoriasta sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten

Kiellon voi ilmoittaa myös asiakaspalveluumme.

D) YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN MARKKINOINTI

Asiakkaan nimenomaan antamalla luvalla hänelle voidaan lähettää Sanoman yhteistyökumppaneiden markkinointia sähköpostitse. Lupaa yhteistyökumppaneiden markkinointiin voidaan pyytää esimerkiksi tilauksen yhteydessä.

Yhteistyökumppaneiden tuotteita /palveluita koskevan markkinointiviestin voi lähettää joko Sanoma kumppaniyrityksen puolesta tai se voi tulla suoraan kumppaniyritykseltä. Asiakas näkee sähköpostiviestin lopussa olevasta osoitelähteestä, millä perusteella hän on markkinointiviestin saanut, eli onko se lähetetty esimerkiksi Sanomalle yhteistyökumppaneiden tuotteita/palveluita koskevan sähköpostimarkkinointiluvan perusteella. Yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi Sanoman mainostajat, jotka räätälöivät tarjouksia, kilpailuita tai muita kampanjoita markkinointiluvan antaneita Sanoman asiakkaita varten.

Yhteistyökumppaneiden hyväksi annetun markkinointiluvan antaneiden asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin. Jos tietoja luovutetaan Sanoma varmistaa, että asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus kieltää markkinointi jokaisen markkinointiviestin yhteydessä. Yhteistyökumppanit eivät saa luovuttaa näitä tietoja edelleen.

E) KUMPPANUUSMARKKINOINTI (NS. AFFILIATE-MARKKINOINTI)

Sanoma voi ostaa markkinointinäkyvyyttä yrityksiltä, jotka tarjoavat mediatilaa omissa tai kumppaneittensa markkinointipalveluissa. Nämä yritykset hankkivat omilta sopimuskumppaneiltaan parhaaksi katsomiaan mainostiloja Sanoman tuotteiden markkinointia varten. Käyttäjä voi nähdä Sanoman tuotteiden mainoksia sähköisissä markkinointiviesteissä, joiden lähettäjänä ja osoitelähteenä on joku muu osapuoli Sanoman sijaan. Sanoma pyrkii tekemissään kumppanuusmarkkinointisopimuksissa varmistamaan, että julkaisijatkin noudattavat lainsäädännön edellytyksiä markkinoidessaan Sanoman tuotteita.