Muutokset 03.07.2024: Yhteisrekisterinpitäjyyttä koskeva päivitys

Olemme täydentäneet kohtaa II -Kumppaneiden ja kolmansien osapuolten tietojenkäsittely yhteisrekisterinpitäjyyttä koskevaa alakohtaa lisäämällä maininnan yhteisrekisterinpitäjyydestä tietyissä puhelinmyynnin käsittelytilanteissa. Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 29.05.2024: Pelikoneen ja Älypään tunnusten säilytysaikaa koskeva päivitys

Olemme päivittäneet Pelikoneen ja Älypään tunnusten säilytysajan. Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 31.10.2023: Yhteisrekisterinpitäjyyttä koskeva päivitys

Olemme täydentäneet kohtaa II -Kumppaneiden ja kolmansien osapuolten tietojenkäsittely yhteisrekisterinpitäjyyttä koskevalla alakohdalla. Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 25.09.2023: Vahvaa tunnistamista koskeva päivitys

Olemme täydentäneet vahvaa tunnistamista  ja siihen liittyvien tietojen säilytystä koskevat kohdat 1 (millaisia tietoja minusta käsitellään) ja 5 (kuinka kauan tietojani säilytetään). 

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 14.9.2022: Säilytysaikoja koskevia päivityksiä

Olemme täydentäneet säilytysaikojen kuvausta kohtaan 5 (kuinka kauan tietojani säilytetään)

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 1.3.2022: Organisaatiotilauksia koskevia päivityksiä

Olemme täydentäneet kuvausta organisaatiotilauksiin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä etenkin kohtaan 9 (Mistä lähteistä tietoni kerätään).

 Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset  23.11.2021: Organisaatiotilauksia koskevia päivityksiä

Olemme päivittäneet tietosuojalauseketta kattamaan myös organisaatiotilauksiin liittyvän henkilötietojen käsittelyn.

 Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 23.6.2021: Henkilötietojen säilyttämistä koskevia päivityksiä

Olemme täsmentäneet Sanoma Gamesin tilien tietojen säilytysaikojen kuvausta, lisänneet tiedon varmuuskopioiden ja lokitiedostojen säilytysajoista sekä poistaneet maininnan, että passiivisten asiakkaiden tietojen poistamisen osalta kehitystyö ja testaus on vielä osittain kesken. Olemme lisäksi täydentäneet kohtaan 1 kuvauksen aiemmin jo kohdassa 9 kuvatuista ulkopuolisista lähteistä hankituista tiedoista.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 19.5.2021: Markkinointirekisteriä koskevia täsmennyksiä

Olemme täsmentäneet markkinointirekisterissä käsiteltäviä tietoja kohdissa 1 ja 5.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 22.2.2021: Tietosuojasivuston uudistus sekä Sanoman ja Schibsted Nordic Marketplaces AS:n yhteistyöhön liittyviä päivityksiä

Sanoma on uudistanut tietosuojasivuston. Uudistuksen tavoitteena on kertoa aiempaa selkeämmin, mihin tarkoituksiin Sanoma käsittelee henkilötietoja käyttäjien palvelemiseksi.

Sanoma myi 17.7.2020 Schibsted Nordic Marketplaces AS:lle Oikotie.fi-verkkopalvelut. Siirtymäkauden ajan Sanoma avusti ko. verkkopalveluiden liiketoimintakokonaisuuden operoinnissa ja rekisterinpitäjänä käytti ko. verkkopalveluissa eväste- ja laitetunnisteita sekä käsitteli tunnisteiden avulla kerättyjä tietoja mainonnan käyttötarkoituksiin Sanoman evästesuostumuksessa ja tietosuojakuvauksessa kuvatuin tavoin. Siirtymäkauden päätyttyä tietosuojalausekkeen viittaukset Sanoman toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn on poistettu.

Lisäksi olemme täsmentäneet etenkin kohtaa 5 henkilötietojen säilytysajoista. Olemme muun muassa tarkentaneet markkinointirekisterissä säilytettäviä tietoja ja tiedon siitä, että ennen kuin digitaalinen tili poistetaan, käyttäjää pyritään informoimaan asiasta ja pyydetään uudistamaan käyttöoikeutensa, mikäli hän katsoo edelleen tarvitsevansa tiliä.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 30.11.2020: Sanoman ja Alma Median yhteistyöhön liittyviä päivityksiä

Alma Media myi 30.4.2020 Sanomalle tietyt alueelliset verkkopalvelut. Siirtymäkauden ajan Alma Media avusti Sanomaa myydyn liiketoimintakokonaisuuden operoinnissa ja rekisterinpitäjänä käytti ko. alueellisissa verkkopalveluissa evästeitä sekä käsitteli tietoja Alma Median evästesuostumuksen ja tietosuojakuvauksen mukaisesti mainonnan käyttötarkoituksiin. Siirtymäkausi päättyi 30.11.2020, joten tietosuojalausekkeen viittaukset Alma Median toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn on poistettu.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 26.10.2020: Sanoma-tiliin liittyviä päivityksiä

Olemme päivittäneet tietosuojalausekkeen tietojen yhdistämistä koskevaan kohtaan tiedon, että voimme tietosuojalausekkeen kohdassa 2. mainittuja käyttötarkoituksia varten rikastuttaa toisillaan asiakastietoja, kuten tilaustietoja, Sanoma-tilin tietoja ja palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja tilin rekisteröinnin yhteydessä luodun digitaalisen tunnisteen avulla. Näin voimme tehdä esimerkiksi, kun käyttäjä kirjautuu tililleen tai saapuu verkkopalveluun sähköpostiosoitteeseen lähetetyn viestinnän kautta.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 17.7.2020: Sanoman ja Schibsted Nordic Marketplaces AS:n yhteistyöhön liittyviä päivityksiä

Sanoma on myynyt Schibsted Nordic Marketplaces AS:lle Oikotie.fi-verkkopalvelut 17.7.2020. Tietosuojalausekkeeseen on mm. lisätty kuvaus siitä, kuinka siirtymäkauden ajan Sanoma avustaa ko. verkkopalveluiden liiketoimintakokonaisuuden operoinnissa ja rekisterinpitäjänä käyttää ko. verkkopalveluissa eväste- ja laitetunnisteita sekä käsittelee tunnisteiden avulla kerättyjä tietoja mainonnan käyttötarkoituksiin Sanoman evästesuostumuksessa ja  tietosuojakuvauksessa kuvatuin tavoin.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 30.4.2020: Sanoman ja Alma Median yhteistyöhön liittyviä päivityksiä

Alma Media on 30.4.2020 myynyt Sanomalle tietyt alueelliset verkkopalvelut. Tietosuojalausekkeeseen on mm. lisätty kuvaus siitä, kuinka siirtymäkauden ajan Alma Media avustaa Sanomaa myydyn liiketoimintakokonaisuuden operoinnissa ja rekisterinpitäjänä käyttää ko. alueellisissa verkkopalveluissa evästeitä sekä käsittelee tietoja Alma Median evästesuostumuksen ja tietosuojakuvauksen mukaisesti mainonnan käyttötarkoituksiin.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 3.3.2020: Henkilötietojen luovutuksia koskevia täsmennyksiä

Olemme täydentäneet henkilötietojen luovutuksia koskevaa kohtaa 12. Voimme luovuttaa pseudonymisoituja henkilötietoja alihankkijoillemme petostentorjuntaa ja tuotekehitystä varten. Lisäksi olemme tehneet muutoksia, jotka parantavat tietosuojalausekkeen luettavuutta.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 10.12.2019: Mainonnan kohdentamisen käyttötarkoitukseen liittyviä tarkennuksia

Olemme täsmentäneet kuvausta mainonnan kohdentamisen käyttötarkoituksesta, jotta kuvaus on linjassa kohdan 4 informaation kanssa. Mainonnan kohdentaminen voi perustua käyttäjän antamien tietojen lisäksi myös muihin asiakastietoihin, kuten tilaustietoihin.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 5.9.2019: Facebook-yhteistyötä koskevia täsmennyksiä

Olemme päivittäneet tietosuojalauseketta täsmentämällä Facebook-yhteistyötä koskevia kohtia.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 28.6.2019: Tietojen säilytysaikoihin liittyviä päivityksiä

Olemme päivittäneet kappaletta, joka koskee palveluiden käytöstä havainnoitujen tietojen säilytysaikoja, sekä täsmentäneet, että säilytämme aktiivisen asiakkuuden ajan sekä 4 vuotta asiakkuuden loppumisen jälkeen aggregoitua tietoa palvelukohtaisesta aktiivisuudesta Sanoma-tilillä.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täältä.

Muutokset 2.5.2019: Sijaintitietojen käsittelyä koskevia tarkennuksia

Olemme täsmentäneet sijaintitietojen käsittelyä koskevia kohtia tarkentamalla etenkin, että voimme arvioida käyttäjän laitteen IP-osoitteen perusteella laitteen likimääräistä sijaintia muodostaaksemme segmenttejä mainonnan kohdentamiseksi, mikäli käyttäjä on antanut suostumuksen mainonnan kohdentamiseksi, sekä tarjotaksemme paikallista sisältöä ja paikalliset säätiedot.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 26.11.2018: Tietojen luovuttamiseen liittyviä päivityksiä

Olemme lisänneet tietosuojalausekkeen tietojen luovuttamista koskevaan kohtaan tiedon, että voimme luovuttaa tietoja havainnoiduista käyttäjistä tarkkaan valituille mainonnan kumppaneillemme mainostilan myymiseksi ja ostamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi reaaliaikaisesti, mainonnan mittaamiseksi sekä kumppaneidemme tarjoamien palveluiden kehittämiseksi, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täältä.

Muutokset 12.10.2018: Sanoma-tiliin liittyviä tarkennuksia

Olemme päivittäneet tietosuojalauseketta tarkentamalla sanamuotoja, jotka liittyvät asiakkaiden tunnistamiseen Sanoma-tilin kautta.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täältä.

Muutokset 8.10.2018: Tietosuojalausekkeen luettavuuteen ja tietojen säilytysaikoihin liittyviä päivityksiä

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluitamme, kuten tätä tietosuojalauseketta, paremmin käyttäjiä palvelevaksi. Olemme tehneet muutoksia, jotka parantavat tietosuojalausekkeen luettavuutta, sekä päivittäneet kappaletta, joka koskee palveluiden käytöstä havainnoitujen tietojen säilytysaikoja sekä tietojen poistamista koskevaa kehitystyötä ja testausta.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täältä.

Muutokset 25.5.2018: Yleisen tietosuoja-asetukset (GDPR eli General Data Protection Regulation) edellyttämät lisäykset tietosuojalausekkeeseen.

Olemme päivittäneet tietosuojalauseketta lisäämällä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisia kappaleita ja parantaaksemme läpinäkyvyyttä tietosuojatoimenpiteistämme.

 • Olemme lisänneet kappaleen 3 ”Millä perusteella henkilötietojani käsitellään”, jossa selitetään lailliset perusteet eri datan käyttötarkoituksille.
 • Kappaletta 5 ”Kuinka kauan tietojani säilytetään” on tarkennettu lisäämällä tyypilliset säilytysajat erilaisille datoille.
 • Kappaletta 10 ”Kuka käsittelee henkilötietojani” on tarkennettu kuvaamaan kolmansia osapuolia, jotka tyypillisesti käsittelevät henkilötietoja Sanoman puolesta.
 • Kappaletta 16 ”Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani” on täydennetty
  • lisäämällä oma sivun kuvaamaan rekisteröidyn oikeuksia. Sivulta löytyy lomake, jolla voi olla yhteydessä asiakaspalveluun tehdäkseen pyynnön tiedon siirtoraportista, tietojen poistosta tai asiakastietojen tarkastuksesta,
  • lisäämällä Sanoman digitaalisten palveluiden käyttäjille evästeiden hallintaa varten oman sivun,
  • selkeyttämällä mitä muita oikeuksia Sanomien asiakkailla / käyttäjillä on.
 • Lisäksi tietosuojalauseketta on jäsennelty uudella tavalla parantaaksemme luettavuutta.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 6.4.2016: Sanoma-tiliin ja tietosuojalausekkeen luettavuuteen liittyviä päivityksiä

Olemme lisänneet tietosuojalausekkeen alkuun tiivistelmän sen keskeisistä kohdista tehdäksemme tekstistä yhä helppolukuisemman.

Sanoma-tili on uudistunut. Olemme päivittäneet tietosuojalausekettamme Sanoma-tiliin liittyvien kohtien osalta. Samalla olemme selkeyttäneet listausta käyttäjistä kerättävistä tietotyypeistä. Ryhmittelemme tiedot jatkossa seuraavaan neljään ryhmään: 1) käyttäjän antamat tiedot; 2) verkkopalveluiden käytöstä havainnoidut tiedot; 3) johdetut tiedot; sekä 4) markkinointirekisterimme tiedot.

Oma Sanoma -sivustolla voi kätevästi hallita esimerkiksi tietoja omista tilauksistaan. Lisäksi sivustolla voi hallinnoida datan keruuseen ja käyttöön liittyviä valintoja. Olemme lisänneet tietosuojalausekkeeseemme kuvauksen asiakkaan tietosuojaan liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista Oma Sanomassa.

Jos käyttäjä on luonut Sanoma-tilin, voimme käyttää tilin tietoja digitaalisen mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamiseen ja rikastuttaa niitä palveluistamme kerätyillä käyttäytymistiedoilla. Asiakas voi kieltää mainonnan kohdentamisen Sanoma-tilin asetuksista.

Olemme tarkentaneet tietojen luovuttamista koskevaa kappaletta. Jos käyttäjä on antanut suostumuksen Sanoman yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa yhteistyökumppaneillemme markkinointitarkoituksiin. Voimme myös myydä mainostajillemme mainonnan kohdentamista varten segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä. Asiakas voi aina vaikuttaa mainonnan kohdentamisessa käytettävään tietoon You Online Choices -sivuston kautta ja tyhjentämällä selaimestaan evästeet.

Tietosuojalausekkeen edellinen versio.

Muutokset 27.1.2015: Tietosuojalausekkeen luettavuuteen liittyviä päivityksiä

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluitamme, kuten tätä tietosuojaportaalia, paremmin käyttäjiä palveleviksi. Olemme päivittäneet tietosuojalausekkeeseen lainsäädäntöviittaukset ja tehneet muutoksia, jotka parantavat sen luettavuutta ja tarkentavat mm. kerättäviin tietoihin liittyvää osoita.

Tulemme parantamaan läpinäkyvyyttä ja käyttäjän vaikutusmahdollisuuksia myös jatkossa. Myöhemmin vuonna 2015 tuomme sivustoillemme bannerin, joka kertoo evästeiden käytöstä sekä esittelemme valintoja, joiden avulla käyttäjä voi halutessaan estää selainkäyttöön ja Sanomatiliin pohjautuvan mainonnan kohdentamisen. Keväällä uudistuvan Sanomatilin kautta käyttäjä voi myös tarkastella omia tietojaan ja vaikuttaa suoramarkkinointiin liittyviin valintoihinsa. Näiden lisäominaisuuksien hyödyntäminen edellyttää Sanomatiliin rekisteröitymistä. Muutoksista tiedotetaan tässä portaalissa ja Sanomatilin yhteydessä.

Tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

Muutokset 8.4.2014: Haluamme kertoa tietosuojaperiaatteistamme yhä läpinäkyvämmin

Olemme luoneet tämän tietosuojaportaalin kertoaksemme käyttäjille mahdollisimman avoimesti ja ymmärrettävästi siitä, miten dataa käsittelemme. Kuvaamme tietosuojaportaalissa datan käsittelyä neljän pääasiallisen käyttötarkoituksen kautta:

tuotteet ja niiden personointi
tuotekehitys ja raportointi
tarjoukset, ostaminen ja asiakaspalvelu
kohdennettu digitaalinen mainonta

Olemme kuvanneet henkilötietojen käyttötarkoitukset tämän jaottelun kautta myös päivitetyssä tietosuojalausekkeessamme. Emme ole tehneet tietosuojalausekkeeseen juurikaan sisällöllisiä muutoksia, vaan olemme ainoastaan jaotelleet käsittelytarkoitukset edellä mainittuihin kategorioihin sekä tarkentaneet tietosuojalausekkeessamme tietojen käsittelyä erilaisissa tietokannoissa, tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille sekä sitä, millaisia vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on. Olemme myös siirtäneet evästeistä kertovan kohdan omaksi erilliseksi sivukseen sekä kuvanneet siinä tarkemmin, millaisia evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita taikka muita tunnisteita käytämme. Myöskään palvelukohtaisiin rekisteriselosteisiin ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia.

Tietosuojalauseke ennen 8.4.2014 täällä.