Tiivistelmä

 • Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää!
 • Pyrimme jatkuvasti parantamaan teknisiä kyvykkyyksiämme tarjotaksemme sinulle valintoja tietojen käsittelyyn liittyen sekä toteuttaaksemme tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeutesi saumattomasti. Kohdasta 16 löydät listan vaikutusmahdollisuuksista.
 • Jaamme käsittelemämme tiedot käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
 • Käytämme dataa palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, markkinointiin, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen.
 • Suostumuksellasi tarjoamme sijaintiperusteisia palveluita, jotka perustuvat päätelaitteen sijaintitietojen hyödyntämiseen esimerkiksi paikallisten säätietojen tarjoamiseksi.
 • Tämän tietosuojalausekkeen lisäksi tietosuojaportaalistamme löytyy paljon lisätietoja liittyen datan käsittelyyn ja käytäntöihimme.
 • Tietosuojalausekkeemme on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: henkilötietojen käsittely Sanoman palveluissa, kumppaneiden ja kolmansien osapuolten tietojenkäsittely ja sinun oikeutesi käyttäjänä.
 
Tämä tietosuojalauseke on voimassa: 26-11-2018 lähtien
Lue tekemistämme päivityksistä täältä.

I – Henkilötietojen käsittely Sanoman palveluissa:

Sanoma on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, lain sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan myös toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä, joihin voit tutustua tarkemmin täällä, sekä Interactive Advertising Bureaun (”IAB”) kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistusta, johon voi tutustua tarkemmin täällä.

1. Millaisia tietoja minusta käsitellään?

Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 2 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • nimi ja yhteystiedot, kuten, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, tiedot ilmoittautumisista asiakasetutapahtumiin, kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • käyttäjän antamat profiili- ja kiinnostustiedot
 • luvat ja suostumukset
 • tarjonnanestotiedot
 • tallennetut asiakaspalvelu- ja puhelinmyyntitallenteet
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • muut käyttäjältä kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, mainokset jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta.
 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
 • Digitaalisen tilin, kuten Sanoma-tilin, kautta tunnistetun käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti sattumanvaraisesti luotu numerosarja.
 • Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
 • Sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.

Palveluiden käytöstä tai muista tiedoista johdetut tiedot:

 • Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista, kuten esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

Markkinointirekisterimme tiedot:

 • Puhelinmyynnin markkinointirekisteriimme tallennamme tiedot käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä sekä suppean yhteenvedon tilaus- ja tarjoushistoriasta sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Voimme merkitä käyttäjän tiedot markkinointirekisteriimme kun tämän asiakkuus on päättynyt tai jos käyttäjä on antanut meille yhteystietonsa esimerkiksi kilpailun yhteydessä.

2.    Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

 • Ostaminen, tuotteet, ja niiden personointi: toimitamme käyttäjän ostamat sanoma- ja aikakausilehtitilaukset sekä toteutamme verkkopalvelut ja ostopaikat. Lisäksi personoimme digitaalisia palveluitamme ja suosittelemme käyttäjille mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä. Lue lisää tiedon käsittelystä palveluita ja niiden personointia varten täältä.
 • Tuotekehitys ja raportointi: Kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Lue lisää tiedon käsittelystä tuotekehitystä varten täältä.
 • Asiakasviestintä, suoramarkkinointi ja asiakaspalvelu: Autamme käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia tuotteistamme, sekä pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua. Lue lisää tiedon käsittelystä tarjouksia, ostamista ja asiakaspalvelua varten täältä.
 • Mainonnan kohdentaminen: Esitämme käyttäjälle mainontaa, joka on todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa. Kohdennus perustuu käyttäjän antamiin tietoihin sekä käyttäjästä kerätyistä tiedoista analytiikan avulla johdettuihin tietoihin, kuten laskettuihin kiinnostuksen kohteisiin tai segmentteihin. Lue lisää mainonnan kohdentamista käyttäjän kiinnostusalueiden, demografiatietojen ja sijainnin mukaan täältä.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisiin velvollisuuksiimme, kuten kirjanpitoon, sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja palvelun jatkuvuuden takaamiseksi (esimerkiksi tallentamalla varmuuskopioita ja auditointilokeja). Emme käsittele henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon, jolla voisi olla oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia sinuun.

3.     Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja eri oikeusperusteilla riippuen tilanteesta ja käyttötarkoituksesta.

 • Sopimus: Kun tilaat tai ostat palveluitamme, käsittelemme tietojasi perustuen sopimussuhteeseen. Sopimusta varten käsittelemme vain tietoja jotka ovat tarpeen sovitun palvelun toimittamista varten, eli tyypillisesti yhteystietoja sekä palvelun ominaisuuksien toteuttamiseen tarvittavia tietoja.
 • Suostumus: Kun lähetämme sinulle sähköisiä markkinointiviestejä tai kohdennamme sinulle mainontaa verkkopalveluissa, käsittelemme tietojasi suostumukseen perustuen.
 • Lakisääteinen velvollisuus: Säilytämme laskutustietoja lain vaatiman ajan verotusta ja kirjanpitoa varten.
 • Oikeutettu etu: Oikeutetulla edulla viitataan yrityksemme tarpeeseen käsitellä tietoa liiketoiminnan hallintaan ja sen kehittämistä varten. Näillä toimenpiteillä varmistamme myös asiakkaan etujen toteutumisen. Esimerkiksi:
  • Tuotekehitys (pyrimme jatkuvasti jalostamaan palveluidemme käyttökokemusta ja parantamaan palveluiden ominaisuuksia perustuen niiden käyttöön)
  • Liiketoiminnan raportointi (mittaamme tilausten kehittymistä ja mainosten näkyvyyttä, jotta voimme toimia tehokkaasti ja suunnitella palveluiden kehitystä)
  • Tietojen suojaaminen (varmistamme, että verkko- ja mobiilisivuillamme sovelluksissamme ja tietokannoissamme toteutetaan riittävät tietoturvatoimenpiteet)
  • Väärinkäytösten ehkäisy (käyttölokien tallennus, puheluiden tallennus)
  • Asiakaspalvelu (asiakaspalveluun lähetettyjen pyyntöjen kirjaus)
  • Uusien tarjousten tekeminen asiakkaille suoramarkkinoinnin kautta siten, että huomioimme asiakkaiden todennäköiset kiinnostukset ja vältämme turhat yhteydenotot.

Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme aina käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat asiakkaille. Minimoimme myös tunnistavan henkilötiedon. Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun (lue lisää käyttäjän oikeuksien toteuttamisesta täältä).

4.     Miten tietojani yhdistetään?

Säilytämme palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja yhdistettyinä sattumanvaraisesti luotuihin tunnisteisiin joista käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.

Jos käyttäjä on luonut Sanoma-tilin, voimme tunnistaa käyttäjän Sanoman eri mediapalveluissa ja yhdistää käyttäjän asiakas- ja tilaustietoja eri palveluissa.

Voimme kohdassa 2. mainittuja käyttötarkoituksia varten rikastuttaa toisillaan Sanoma-tilin tietoja ja palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja. Voimme esimerkiksi kohdentaa mainontaa tilaushistoriaan perustuen. Tietojen yhdistely ja käyttö mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamista varten edellyttää käyttäjän suostumusta.

Lue lisää käyttämistämme tekniikoista ja tunnisteista evästekäytännöistämme.

5.     Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 • Käyttäjän tilaus- ja kontaktihistoriatietoja sekä Sanoma-tilin tietoja säilytetään aktiivisen asiakkuuden ajan sekä 4 vuotta asiakkuuden loppumisen jälkeen. Asiakkuutta määriteltäessä huomioidaan asiakkaan ostot, tilaukset aktiivisuus digitaalisella tilillä sekä sähköpostimarkkinointiluvat ja uutiskirjetilaukset.
  • Passiivisten asiakkaiden vanhojen tietojen poistamisen osalta kehitystyö ja testaus on vielä osittain kesken. Viivästys johtuu samaan aikaan käynnissä olleista järjestelmämuutoksista. Kerromme kehitystyön etenemisestä tässä tietosuoja-portaalissa.
 • Oikotie-tiliä ja Sanoma Gamesin tilejä säilytetään 10 vuotta viimeisestä kirjautumisesta.
 • Ennen kuin digitaalinen tili poistetaan, käyttäjää informoidaan asiasta ja pyydetään uudistamaan käyttöoikeutensa mikäli hän katsoo edelleen tarvitsevansa tiliä.
 • Pysyvässä markkinointirekisterissämme voidaan säilyttää rajattua tietosisältöä puhelinmarkkinointia varten (tiedot käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä, sekä suppea yhteenveto tilaus- ja tarjoushistoriasta ja yhteystiedot puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa varten.)
 • Säilytämme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä varten tarpeellisia henkilötietoja myös sen jälkeen kun käyttäjän tiedot on muutoin poistettu. Kirjanpitoa varten säilytämme tositteita tilauksista kuusi vuotta.

Palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja säilytetään:

 • Säilytämme palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja enintään 26 kuukautta tietojen keräämisestä. Riippuen käyttötarkoituksesta, johon tiedot on kerätty, saatamme säilyttää tietoja myös lyhyemmän aikaa.
  • Palveluiden käytöstä havainnoitujen tietojen poistamisen osalta kehitystyö ja testaus on vielä osittain kesken. Viivästys johtuu samaan aikaan käynnissä olleista järjestelmämuutoksista. Tavoitteena on poistaa 26 kuukautta vanhemmat tiedot huhtikuun 2019 loppuun mennessä. Kerromme kehitystyön etenemisestä tässä tietosuojaportaalissa.
 • Jos tiedolla on liiketoiminnallista arvoa, voimme poiston sijaan anonymisoida tiedon esimerkiksi aggregoimalla tiedon niin, ettei tietoa enää voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.

6. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

7.  Käsitteleekö Sanoma sensitiivisiä henkilötietoja kuten päätelaitteeni sijaintia?

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen sääennusteen hakemiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Lue lisää sijaintiperusteisista palveluista.

Tietyissä palveluissamme lapset voivat luoda sähköisen tilin vanhempien hyväksyttyä tilin ehdot. Emme käytä lasten dataa mainontaan tai markkinointiin.

8.    Miten saan lisätietoja tietyn palvelun tietojenkäsittelystä?

Palvelukohtaiset rekisteriselosteet löytyvät täältä.

II – Kumppaneiden ja kolmansien osapuolten tietojenkäsittely

9.    Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään oston, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden, kuten evästeiden, avulla voimme myös kerätä havainnoitua tietoa siitä, miten palveluitamme käytetään.

Lisäksi keräämme tietoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä Robinson-kieltorekisteristä, väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä. Voimme täydentää käyttäjän antamia tietoja muun muassa edellä mainituista julkisista ja yksityisistä rekistereistä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta.

10.    Kuka käsittelee henkilötietojani?

Sanoman konserniyhtiöt voivat käsitellä tietoja hallinnollisiin tarkoituksiin tämän tietosuojalausekkeen ja lakien mukaisesti. Lisäksi käytämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Takaamme näiden yritysten kanssa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään lakien mukaisesti. Alihankkijamme huolehtivat muun muassa digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja konsultoinnista, lehtien jakelusta, tiedon varastoinnista ja teknisestä infrastruktuurin hallinnasta, maksuliikenteen hoitamisesta, laskutuksesta, analytiikasta ja datan hallinnasta, markkinatutkimuksista ja kuluttajakyselyistä, markkinoinnin palveluista (sähköpostiviestintään liittyvät ratkaisut, puhelinmyyntiyritykset), ja mainosteknologioista sekä mediatilan myynnistä tai ostamisesta.

11.    Käsitelläänkö tietoja ETA:n ulkopuolella?

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

12.  Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa tai meillä on joku muu laillinen peruste luovutukseen.
 • Voimme luovuttaa mainostajillemme mainonnan kohdentamista varten segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä. Mainostajat eivät saa yhdistää näitä tietoja tunnistetun käyttäjän henkilötietoihin ilman käyttäjän suostumusta.
 • Voimme luovuttaa tarkkaan valituille mainonnan kumppaneillemme tietoja havainnoiduista käyttäjistä mainostilan myymiseksi ja ostamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi reaaliaikaisesti, mainonnan mittaamiseksi sekä kumppaneidemme tarjoamien palveluiden kehittämiseksi, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.
 • Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Palvelukohtaisten rekisteriselosteiden mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin lakien mukaisesti.
 • Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa Sanoman yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.
 • Voimme luovuttaa laskuja yrityksille, jotka perivät saatavia.

13. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Käyttäjä voi tutustua tarkempaan evästekäytäntöömme täällä.

14. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani Sanoman sivustoilla?

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Sanoman ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Sanoman ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla.

Sopimusjärjestelyin takaamme, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Sanomalle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi Facebookin osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä ja Google+:n osalta täällä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Käyttäjä saa lisätietoja kolmansien osapuolten evästeistä täältä.

15. Mitä yksityisyydensuojaehtoja sovelletaan käyttäessäni mobiili- tai tablettisovelluksia?

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen,  Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Käyttäjä voi tutustua Applen ehtoihin täällä, Googlen ehtoihin täällä sekä Microsoftin ehtoihin täällä.

III –  Käyttäjien oikeudet

16. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani?

Sanoman palvelujen käyttäjillä on oikeus:

 • Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • Saada pääsy käsiteltyihin henkilötietoihin ja pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen *)
 • Pyytää tietojen oikaisua ja poistoa tai tietojen käsittelyn rajoitusta *)
 • Olla joutumatta sellaisen automaattisen päätöksen teon kohteeksi, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia
 • Vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella, mukaan lukien käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa
 • Saada tieto korkean riskin aiheuttavasta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
 • Peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus
 • Valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuston kautta: http://www.tietosuoja.fi/fi/.

*) Nämä oikeudet voidaan toteuttaa vain, jos pystymme tunnistamaan käyttäjän henkilökohtaisesti.

Lue tarkemmin oikeuksistasi täältä.

17. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Tämän tietosuojalausekkeen edelliseen versioon voit tutustua täällä.

18. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Käyttäjä voi lähettää tietosuojaan ja tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset markkinoinnin tai mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen:

Rekisterinpitäjä:
Sanoma Media Finland Oy
PL 20, 00089 Sanoma
Y-tunnus 1515901-4

Tietosuoja
tietosuojapyynnot (at) sanoma.com

Yllä olevasta osoitteesta saat myös yhteyden Sanoman tietosuojavastaavaan.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yhteystiedot ja ohjeet yhteydenottoon löytyvät täältä.