Lehdet on kautta aikojen rahoitettu osittain mainosten ja ilmoitusten kautta. Sanoma tarjoaa mainostajille erilaisia kohdentamismalleja sivustoilla näytettäville mainoksilleen. Mainonnan kohdentaminen perustuu käyttäjän asiakastietoihin sekä sivustojen ja palveluiden käyttötietoihin, joista rakennetaan esimerkiksi kiinnostusalueisiin, arvioituihin demografisiin tietoihin tai sijaintiin pohjautuvia kohdentamismalleja.

1. Kohdentamisprofiileja

A) Kiinnostusalueet

Keräämme tietoja käyttäjien käyttötottumuksista kaikissa Sanoman digitaalisissa palveluissa. Kantava ajatus on, että käyttäjät esimerkiksi lukevat enimmäkseen heitä kiinnostavia aiheita, jolloin voimme muodostaa profiilin käyttäjän kiinnostuksenkohteista. Profiili on jakauma, josta näemme kuinka paljon kyseinen lukija on kiinnostunut eri aiheista.

Laskemme kiinnostuksen aiheita perustuen artikkeleiden sisältöön pohjautuvaan jatkuvaan analyysiin, kuten siihen, kuinka usein käyttäjä lukee eri artikkelikategorioita. Artikkelikategoriat (esimerkiksi aktiiviurheilu, lemmikkieläimet, autot, muoti ja tyyli sekä puutarha) muodostetaan analysoimalla esimerkiksi, miten usein ja missä asiayhteyksissä tietyt avainsanat esiintyvät artikkeleissa.

B) Demografiakohdennus

Demografiakohdennus pohjautuu ikään ja sukupuoleen, jotka perustuvat käyttäjän asiakastietoihin tai jotka arvioimme palveluiden käyttöä koskevista tiedoista ja lukutottumuksista.

Arvioidessamme ikää ja sukupuolta käyttäjälle lasketaan demografiasegmentti, joka muodostetaan sukupuoli- ja ikäennustemallien perusteella. Ennustemallit lasketaan evästeisiin pohjautuvista käyttötiedoista ja lukutottumuksista. Ennustemalleja opetetaan mm. kyselyiden kautta kerätyllä tiedoilla. Tyypillisesti kyselyssä kysytään sivuston käyttäjän ikä ja sukupuoli, jotka liitetään käyttäjän evästetietoihin.

C) Sijaintiin perustuva kohdennus

Sanoman sovelluksissa ja sivustoilla päätelaitteen sijaintitietoja (GPS) voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen sääennusteen esittämiseksi ja mainonnan kohdentamiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai sijaintitiedot ovat sellaisia, ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Päätelaitteen sijaintiin pohjautuvissa mainosnäytöissä Sanoma välittää mainospalvelimelle laitteen sijainnista arvion, joka perustuu laitteen paikkakoordinaatteihin. Mainospalvelin palauttaa tähän perustuvan mainoksen sisällön. 

Lue lisää päätelaitteen sijaintitietojen (GPS) käsittelystä täältä.

Mikäli käyttäjä ei ole antanut nimenomaista suostumusta päätelaitteen sijaintitietojen käsittelemiseksi, voimme arvioida käyttäjän laitteen IP-osoitteen perusteella laitteen likimääräistä sijaintia muodostaaksemme segmenttejä mainonnan kohdentamiseksi, mikäli käyttäjä on antanut suostumuksen mainonnan kohdentamiselle.

Hyödynnämme lisäksi IP-osoitteita ja kumppanimme yritystietokantaa muodostaaksemme yritystietoja kuvaavia segmenttejä.

2. Kolmannet osapuolet mainonnan kohdentamisessa

Sanoman sivustoilla esitettävät mainokset pohjautuvat monen eri toimijan yhteistyöhön. Mainostajat ostavat Sanomalta mainostilaa Sanoman sivustoilla ja palveluissa perustuen siihen, miten paljon käyttäjiä sivustoilla on ja minkälaiset käyttäjät sivustoja käyttävät. Mainosten näyttö ja niiden tehon mittaus perustuu kolmansien osapuolten, kuten mainostajien, mainosverkostojen sekä mittaus- ja seurantapalveluiden toimintaan.

Teemme yhteistyötä mainostajien kanssa, jotta käyttäjälle näytettävä mainonta olisi mahdollisimman kiinnostavaa. Voimme esimerkiksi näyttää mainoksia sen perusteella, millä sivuilla käyttäjä on vieraillut aikaisemmin. Autamme mainostajiamme kohdentamaan mainostaan sellaisille käyttäjille, jotka ovat esimerkiksi vierailleet mainostajamme verkkokaupassa ja katsoneet tiettyä tuotetta. Mittaamme myös tällaisen mainonnan vaikuttavuutta.

Tarjoamme lisäksi mainostaja-asiakkaillemme mahdollisuuden kohdentaa mainontaansa Sanoman palveluissa omille kohderyhmilleen. Teemme tämän vertaamalla tietoja sekä mainostajien meille siirtämistä kohderyhmistä, kuten esimerkiksi kanta-asiakkaista, että omien palveluidemme käyttäjistä. Ennen kuin saamme mainostajalta tiedot, ne muutetaan hajautusalgoritmien avulla tiivistetyiksi merkkijonoiksi. Näin emme saa henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja mainostajiemme kohderyhmistä. Näiden merkkijonojen pohjalta voimme kuitenkin tunnistaa kohderyhmät, minkä jälkeen mainostajat voivat valita heille mielekästä mainontaa.

Käyttäjän on mahdollista hallinnoida tätä mainonnan kohdentamista Sanoma-tilin kohdentamisvalinnoilla. Käyttäjä näkee Sanoma-tilin itsepalvelusivuston omat tiedot -osiossa mainostajat, jotka kohdentavat mainontaa Sanoman palveluissa omille kohderyhmilleen.

Sanoma ei jaa mainonnan muille osapuolille käyttäjää henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja. Jotta mainonta kohdennetaan oikein, lähetämme mainonnan kutsussa käyttäjäkohtaisen tunnisteen, joka mahdollistaa mainonnan kohdentamisen esimerkiksi demografiatietojen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Mainonnan kumppanimme voivat käyttää tätä tietoa mainostilan myymiseksi ja ostamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi, mainonnan mittaamiseksi sekä kumppaneidemme tarjoamien palveluiden kehittämiseksi, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. 

Mainosverkostot ja mainostajat eivät saa kerätä tietoa Sanoman verkkopalveluista, niiden käyttäjistä tai käyttäjien päätelaitteista ilman Sanoman ja/tai käyttäjän suostumusta. Mainostajat saavat tyypillisesti käyttää evästeitä kampanjansa mainosnäyttöjen, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseen. Tällöinkään kampanjasta kerättyä tietoa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille taikka yhdistää mihinkään muihin tietoihin. Mainonnan teknologiakumppanien evästeiden ja näiden avulla kerättyjen tietojen käyttöä kuvataan evästekäytännöissä.

Sanoma edellyttää, että mainonnan teknologiakumppanit noudattavat Interactive Advertising Bureaun (IAB) Transparency and Consent Frameworkin vaatimuksia.  Sanoma myös edellyttää, että kaikki sen mainoskumppanit noudattavat Interactive Advertising Bureaun (IAB) European Framework for Online Behavioural Advertising  tai muita vastaavia kulloinkin voimassaolevia itsesääntelyperiaatteita.

3.  Miten voit vaikuttaa?

Digitaalisen mainonnan kohdentaminen perustuu erilaisiin profiileihin. Mainoksia ei voi kokonaan poistaa Sanoman verkkosivuilta ja palveluista, mutta käyttäjä voi halutessaan rajoittaa mainonnan kohdentamista seuraavin keinoin:

  • Sanoma-tilin kohdentamisvalinnat: Käyttäjän on mahdollista hallita Sanoma-tilin avulla tehtävää asiakastietojen ja palveluiden käytöstä havainnoitujen tietojen yhdistelyä ja käyttöä markkinoinnin ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseen. Kohdentamisvalintoja pääsee muokkaamaan Sanoma-tilin itsepalvelusivuston omat tiedot -osiossa. Itsepalvelusivustolle pääset tästä.
  • Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu tunnistettuun käyttäytymiseen perustuva profiili. Tämä ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta eikä digitaalisen mainonnan kohdentamista, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan kohdennukseen.
  • Evästeisiin perustuvan mainonnan kohdennuslupaa voi hallita klikkaamalla sivustoilla "evästeasetukset". 
  • Sanoman sovellusten käyttöön pohjautuva kohdentaminen: Käyttäjä voi määrittää sovellusten asetuksista löytyvän mainonnan kohdentamiseen liittyvän  valinnan pois päältä.
  • Päätelaitteen sijaintitietoihin pohjautuva kohdentaminen: Sanoma kohdentaa mainontaa päätelaitteen sijaintitietoihin (GPS) perustuen vain, mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen luvan. Lupa toimii mobiililaitteiden sovelluksissa, ja sen voi milloin tahansa poistaa joko suoraan sovelluksen asetuksista tai laitteen yleisistä asetuksista.
  • Kolmansien osapuolten suorittama kohdentaminen: Mainostajat ja mainosverkostot kohdentavat mainontaa ensimmäisen osapuolen, kuten Sanoman, sivuilta kerätyn käyttäytymistiedon perusteella.  Käyttäjä voi estää kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti European Interactive Digital Advertising Alliancen (EDAA) ylläpitämän Your Online Choices –sivuston kautta. Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta käyttäjä saa Your Online Choices-sivustolta.

Muut käyttötarkoitukset

Tuotteiden toimitus ja personointi

Datan avulla käsittelemme tilaukset, toimitamme perille käyttäjien ostamat lehtitilaukset sekä toteutamme digitaaliset palvelut. Personoimme digitaalisia palveluitamme ja suosittelemme käyttäjille mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä.

Lue lisää

Asiakasviestintä, suoramarkkinointi ja asiakaspalvelu

Hyödynnämme dataa saumattoman asiakaskokemuksen tuottamiseksi. Autamme käyttäjiä löytämään itselleen kaikkein kiinnostavimmat tuotteet, tarjoukset ja asiakasedut.

Lue lisää

Tuotekehitys ja raportointi

Käytämme dataa kehittääksemme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.
Lue lisää