Sanoman laadukas journalismi ja kiinnostava viihde tarjoavat mainostajille luotettavan markkinointiympäristön. Sanoma haluaa huolehtia vastuullisen markkinoinnin periaatteiden toteutumisesta ja on rakentanut ammattimaisen prosessin mainosaineistojen seulontaan.

Olennaista vastuullisessa markkinoinnissa on, että se ei ole hyvän tavan vastaista esimerkiksi syrjivää tai lapsille sopimatonta ja että mainonta erottuu median sisällöstä.

Digi- ja printtimedioissa sisällöstä, myös mainoksista, vastaa aina päätoimittaja. Hänellä on valta ja vastuu päättää, millaista markkinointia mediassa näytetään. TV-, radio-, audio- ja videoalustojen mainossisällöistä päättää viime kädessä televisio-, radio- ja tapahtumajohtaja.

Mainonnan ja journalistisen sisällön selkeä erottaminen on määritelty Julkisen sanan neuvoston laatimissa Journalistin ohjeissa, joita Sanoma on sitoutunut noudattamaan. MAINOS/ILMOITUS/KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-teksti kertoo sen alla olevan sisällön olevan mainos. Tällainen teksti voi olla esimerkiksi digisisällön keskellä, taitetun sivun yläreunassa tai erillisenä liitteenä lehden välissä.

Suomessa julkaistavia medioita suojelee osiltaan suomenkielisyys, joka jo itsessään rajaa kansainvälistä mainostarjontaa. Lisäksi kalliiden mainostoteutusten tekijät eivät halua joutua korjaamaan mainosaineistoa sopimattoman sisällön vuoksi, koska esimerkiksi yhden televisiomainoksen uudelleen kuvaaminen ja editointi helposti moninkertaistaa sille varatun budjetin. Sanoma toimii luotettavien mainostaja-asiakkaiden kanssa ja solmii pitkäaikaisia kumppanuussopimuksia, joista osa on mainostanut kotimaisissa medioissa jo yli sadan vuoden ajan.

Useimmiten Sanoman mainosaineistojen käsittelijöiden seulaan pysähtyy mainostoteutus, josta ei selviä, että kyseessä on mainos tai kuka mainostaa. Esimerkiksi logon puuttuminen saattaa palauttaa aineiston korjattavaksi mainostajalle ja mainostajan käyttämälle luovan toteutuksen tekijälle. Mainos ei saa myöskään muistuttaa liikaa median sisältöä esimerkiksi käyttämällä samaa kirjasintyyppiä eli fonttia.

Mainoksia tarkastellaan myös siitä näkökulmasta, ovatko ne hyvän maun vastaisia esimerkiksi kiroilun tai alastomuuden osalta. Julkaisupäätökseen vaikuttaa aina koko mainoskokonaisuus ja jokainen tapaus käsitellään erillisenä.

Sanoman harjaantuneet mainosaineiston käsittelijät tarkastavat kaikki aineistot ja osaavat jo prosessin alussa neuvoa mainostajaa paremman aineiston valmistamisessa.

Tätä pandemian alussa vuonna 2020 ilmestynyttä mainosta muokattiin Sanoman aineistonkäsittelijöiden pyynnöstä siten, että taksimatkaa ei yksiselitteisesti väitetty turvalliseksi, koska siinä vaiheessa ei tiedetty, millaisissa tilanteissa koronavirus voi levitä. Oli vastuullista muuttaa mainoksen sanamuotoja (muokattu mainos oikealla). Kuvat: TaksiHelsinki

On myös mainostajan etu, että kyseenalaisia mainoksia ei julkaista. Suomessa kansainvälisen kauppakamarin markkinointisääntöjen noudattamista valvoo Mainonnan eettinen neuvosto, joka antaa tarvittaessa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan mukaista. Sanoma on sitoutunut lakien ja markkinointisääntöjen noudattamiseen.

Järjestelmien avulla tapahtuvaa mainonnan ostamista kutsutaan ohjelmalliseksi mainonnaksi. Ohjelmallisessa mainonnassa Sanomalla on osassa palveluja käytössä niin kutsuttu valkoisen listan periaate (whitelisting), mikä tarkoittaa, että mainontaa hyväksytään vain tietyiltä luotettavilta ostajilta ja mainostajilta. Vastaavasti mainostajalta voidaan tarvittaessa evätä pääsy mainosalustoille nostamalla tämä mustalle listalle, jolloin se ei voi ostaa mainontaa Sanoman medioihin. Lisäksi Sanomalla ovat käytössä mainonnan jakelualustan laatumääritykset (ad quality). Mainonta on estetty esimerkiksi tietyillä avainsanoilla kuten kouluammunta. Mainontaa on mahdollista myös tapauskohtaisesti kohdentaa sulkemalla pois tiettyjä kohderyhmiä.

Teknisten toimenpiteiden ohella ohjelmallisen ostamisen mainoksia tarkastellaan säännöllisesti Sanoman asiantuntijoiden toimesta. Sanoma noudattaa IAB Europen laatimia EU Framework for Online Behavioural Advertising itsesääntelyperiaatteita sekä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) markkinoinnin itsesääntelyyn liittyviä ohjeistuksia.

Sanomalle on tärkeää tuottaa itsenäistä journalismia, luotettavaa sisältöä ja laadukasta viihdettä tulevillekin sukupolville. Kehittääkseen suomalaista mediaa Sanoman liiketoiminnan on oltava vastuullista ja kannattavaa, minkä mahdollistavat käyttäjiltä kerättävät maksut ja mainonnasta saadut tuotot.

 

Lue lisää:

Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeet

Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt 

 

Tämä artikkeli on osa juttusarjaa, jossa käsitellään vastuullista mediaa. Sanoman vastuullisuusstrategian mukaisesti teemme mediaa suomalaisille tuottaen luotettavaa journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tänään ja huomenna.

Lue kaikki osat:

Viisi esimerkkiä siitä, miten Journalistin ohjeet näkyvät Helsingin Sanomien työssä

Miten Kodin Kuvalehti lisää tietoisuutta, empatiaa ja suvaitsevaisuutta käytännön toimitustyössä?

Sanoma on sitoutunut noudattamaan televisio-ohjelmien ikärajaluokittelua – suojaa lapsia ja nuoria haitalliselta sisällöltä

Sanoman rakentama mainosaineistojen seulonta vahvistaa vastuullista markkinointia

Usein kysytyt kysymykset liittyen vastuulliseen mediaan