Kukaan ei ole vastuullinen vain julistamalla, että on vastuullinen. Aito vastuullisuus journalismissa on tekoja – päivittäistä tietoista pyrkimystä lisätä yhteenkuuluvuutta ja ymmärrystä. Sanoman vastuullisuusstrategian mukaan aikakauslehtijournalismin tarkoitus on ”lisätä tietoisuutta, empatiaa ja suvaitsevaisuutta”.

Kodin Kuvalehden toimituspäällikkö Mari Markkanen kertoo, mitä vastuullisuus tarkoittaa toimitustyössä.

Käytännössä se tarkoittaa perusteellista ajattelua. Me Kodin Kuvalehden tekijät mietimme jatkuvasti, mitkä tarinat ovat tärkeitä kertoa. Millainen on ihmiskuvamme? Miten voimme osaltamme olla mukana tekemässä maailmasta ainakin hitusen parempaa? Näihin kysymyksiin vastaaminen antaa työllemme merkityksen ja tarkoituksen Kodin Kuvalehden olemassaololle. 

Tehtävämme on kertoa tarinoita, joilla on merkitystä. Merkitykselliset tarinat kertovat ihmisten syvimmistä tarpeista ja houkuttelevat pohtimaan, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Ne tuovat ihmisiä yhteen ja rakentavat vastuullista ja suvaitsevaa ihmiskuvaa. Jos onnistumme tässä, jokin lukijassa herää, hänen ajattelunsa tai maailmankuvansa avartuu.

Kodin Kuvalehden ydin on tiivistetty sloganiimme: Aitoja hetkiä. Aitous on rehellisyyttä. Vastuullinen aikakauslehtijournalismi ei ole kilvenkiillotusta tai kiiltokuvamaisuutta.  Kodin Kuvalehti ei julista eikä poseeraa, vaan näyttää, millaista on olla ihminen. Katse on lempeä mutta suora, emme väistä ”arkoja aiheita” tai ”vaikeita kysymyksiä”.

Tehtävämme on pitää huolta diversiteetistä eli moninaisuudesta, esimerkiksi siitä, että myös eri vähemmistöt tulevat kuulluiksi. Emme ihmettele erilaisuutta vaan etsimme yhteistä ihmisyyttä.

Kuvaava esimerkki tästä on Ari ja Tapani Kotisaaresta kertova artikkelimme Kiitos tästä arjesta (KK16/2021). Se on 26 vuotta yhdessä olleen pariskunnan tarina, joka kertoo rakkaudesta, välittämisestä ja rinnalla seisomisesta elämän iloissa ja suruissa. Saimme toimittaja Anna Pihlajaniemen kirjoittamasta jutusta valtavasti kiittävää palautetta lukijoilta, joista monet sanoittivat Kodin Kuvalehden arvot jopa selkeämmin kuin me itse.

”Kiitos tästä arjesta -artikkeli Ari ja Tapani Kotisaaresta (KK 16/2021) oli silmiäavaava ja lämminhenkinen kirjoitus periksiantamattomuudesta, toisen huomioimisesta ja tasa-arvoisesta arjesta. Lehtenne tekee hyvää työtä raivaamalla tietä ennakkoluulojen poistamisessa tuomalla esiin erilaisuutta, joka ei olekaan erilaisuutta.” – Marja-Leena

”Juttu Ari ja Tapani Kotisaaresta oli kirjoitettu kunnioittaen haastateltavia. Toimittaja on saanut haastateltavansa avautumaan kipeistäkin asioista, tekemättä siitä silti sosiaalipornoa. Arin ja Tapanin elämän osatarina avasi silmiäni, ja siitä kiitos Kodin Kuvalehdelle. Lehden jutut lisäävät tasa-arvoa ja laajentavat omaa elämänkatsomusta ja erilaisien – tai oikeammin toisenlaisien – ihmisten ymmärtäminen lisääntyy tarinoita lukemalla. Me kaikki olemme samanlaisia, inhimillisiä olentoja.” – Aino

 Kodin Kuvalehden artikkeli Ari ja Tapani Kotisaaresta (KK 16/2021) on luettavissa sähköisesti maksullisesta Digilehdet.fi-palvelusta. Kuvat: Kodin Kuvalehti

Vastuullisuus vaatii aikaa ja vaivannäköä. Koska haluamme kertoa aitoja, merkityksellisiä tarinoita, vaadimme sekä itseltämme että haastateltavilta avoimuutta. Käytämme paljon aikaa tarinoiden etsimiseen ja siihen, että perustelemme sekä itsellemme että haastateltaville rehellisesti, millaisen jutun haluamme tehdä ja miksi.

Miksi juuri tämä tarina on tärkeä kertoa? Mikä on yksilön tarinan yleisempi merkitys? Mitä arvokasta se tekee näkyväksi? Miksi siis toivomme, että haastateltava suostuisi juttuun, jossa hänen on annettava paljon itsestään?

Haastateltavan on saatava harkita suostumistaan rauhassa, ennen jutun tekoa toimittaja ja haastateltava voivat tarvittaessa tavata ja tutustua paremmin kahvilla. Vastuullisuus on luottamuksen ja läheisyyden rakentamista.

Noudatamme ammattikuntaamme sitovia Journalistin ohjeita. Teemme haastateltavien kanssa läheistä yhteistyötä, mutta emme luovuta päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Juttu valmistuu kirjoittavan toimittajan, editoijan, valokuvaajan ja graafikon tiiviin yhteistyön tuloksena. Jos haastateltava ei tunnistaisi itseään valmiista jutusta, jotain olisi mennyt pieleen. Syy olisi selvitettävä. Joskus vastuullisinta voisi silloin olla jättää juttu julkaisematta.

Olemme vastuussa lukijoillemme, ja olemme vastuussa haastateltavillemme. Heidän etunsa on yhteinen. Jos onnistumme aidosti kohtaamaan haastateltavan, kohtaamme varmemmin myös lukijan. Lopulta lukijat päättävät, kuinka hyvin kulloinkin onnistumme.

Mittaamme onnistumistamme jatkuvasti lukijoiden palautteella. Saamme jokaisesta Kodin Kuvalehden numerosta satoja lukijoiden viestejä palautekanaviimme. Toimituksen sisäisissä palautepalavereissa käytössämme on myös työkalu, joka kertoo, mitkä jutut Kodin Kuvalehden digilehdessä kiinnostivat lukijoita eniten ja mitkä jutut harpottiin tai hypättiin kokonaan yli.

Vastuullisuusstrategiamme mukaisesti olemme onnistuneet ”lisäämään tietoisuutta, empatiaa ja suvaitsevaisuutta journalismillamme”, kun saamme lukijoiltamme tällaista palautetta:

”Teette työtänne suurella sydämellä, ja se välittyy lehteä lukiessa. Tekstit ovat hyvin kirjoitettuja, ja niistä jää lämmin fiilis.” - Riitta

”Itkin ja nauroin taas, kuten usein Kodin Kuvalehteä lukiessani. Jutut kertovat rehellisesti ja koskettavasti eletystä elämästä. Ne antavat ajattelemisen aihetta ja jäävät mieleen vaikuttamaan pitkäksi aikaa. Niin monenlainen elämä voi olla hyvää. Iso kiitos koko toimitukselle arvokkaasta työstä.” - Sari

”Kodin Kuvalehti onnistuu kerta toisensa jälkeen yllättämään jutuilla, jollaisia ei ole muissa lehdissä. Tuntuu kuin hyvä ystävä tulisi kylään ja yhdessä puhuisimme maailman jälleen vähän paremmaksi paikaksi elää ja olla.” - Merja

Kirjoittaja: Mari Markkanen, Kodin Kuvalehden toimituspäällikkö

 

Tämä artikkeli on osa juttusarjaa, jossa käsitellään vastuullista mediaa. Sanoman vastuullisuusstrategian mukaisesti teemme mediaa suomalaisille tuottaen luotettavaa journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tänään ja huomenna.

Lue kaikki osat:

Viisi esimerkkiä siitä, miten Journalistin ohjeet näkyvät Helsingin Sanomien työssä

Miten Kodin Kuvalehti lisää tietoisuutta, empatiaa ja suvaitsevaisuutta käytännön toimitustyössä?

Sanoma on sitoutunut noudattamaan televisio-ohjelmien ikärajaluokittelua – suojaa lapsia ja nuoria haitalliselta sisällöltä

Sanoman rakentama mainosaineistojen seulonta vahvistaa vastuullista markkinointia

Usein kysytyt kysymykset liittyen vastuulliseen mediaan