Teksti Jenni Rinkinen

Sanoma on siirtynyt uusiutuvaan kaukolämpöön ja investoi aurinkopaneeleihin. Energiakulutuksen optimointi tekoälyn avulla on myös vähentänyt Sanoman kiinteistöjen energiankulutusta merkittävästi.

Sanoman hallinnoimia kiinteistöjä ovat Sanomatalo Helsingissä, Sanomalan painotalo Vantaalla sekä Manun painotalo Tampereella, joissa kaikissa on marraskuun alusta käytetty vain uusiutuvaa kaukolämpöä.

Painojen lämmönsäätelyä ja lämmöntalteenottoa on optimoitu tarpeenmukaiseksi tekoälyn avulla ja lämmityksen kustannuksista on onnistuttu vähentämään Sanomalassa 20 prosenttia puolessatoista vuodessa olosuhteista tinkimättä.

”Perinteinen tapa on seurata prosessin hetkittäistä tilaa ja todeta, että kaikki toimii. Tekoälyn avulla olemme onnistuneet mm. seuraamaan eri taloteknisten prosessien keskinäisiä sidonnaisuuksia. Hukkaa ei synny esimerkiksi siitä, että lämmitetään ja jäähdytetään samanaikaisesti”, Sanoman kiinteistöistä vastaava Jarmo Viitanen kertoo.

Käytännössä tekoäly haistelee esimerkiksi Sanomalassa yli viittäkymmentä eri prosessia ja tekee jatkuvaa seurantaa ja ennakointia. Tekoälyn toimintaa seuraavat energia-asiantuntija sekä huoltoasentaja ja tarvittaviin toimenpiteisiin pystytään reagoimaan nopeammin.

Vantaan Sanomalassa energiatehokkuustoimia on tehty jo ennen tekoälyä ja kaikkiaan lämmön kulutus on puolittunut vajaassa kuudessa vuodessa. Pienentäminen tästä on mahdollista vain isompia investointeja tekemällä.

”Manun Tampereen painotalossa optimoinnilla ja tekoälyllä on mahdollista saavuttaa vielä pieniä säästöjä, mutta myös siellä ollaan jo lähellä tavoitetta”, Viitanen sanoo.

Ensi keväänä sekä Sanomatalossa että Manussa investoidaan myös omaan sähköntuotantoon aurinkopaneeleiden avulla. Paneelit asennetaan keväällä heti ensimmäisten auringonsäteiden koittaessa. Sanomatalossa Sanoma osallistuu vuokralaisena kustannuksiin ja voimalan sähkö on Sanoman käytössä ilmaiseksi. Manussa Sanoma ostaa aurinkovoimalan tuottaman sähkön kiinteään hintaan. Vaikka Sanoma käyttää toiminnoissaan jo täysin uusiutuvaa energiaa, aurinkovoiman käytöllä tuetaan uusiutuvaa sähköntuotantoa ja myös säästetään kustannuksissa.

Ratkaisuilla pystytään vähentämään Sanoman oman toiminnan epäsuoria kasvihuonekaasujen päästöjä vuosina 2023–2024 useita kymmeniä prosentteja, mikä tukee Sanoman ilmastostrategiaa. Oman toiminnan (Scope 1 ja 2) osalta Sanoman tavoitteena on vähentää päästöjä 42 prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Sanoman tavoite on Science Based Targets -aloitteen vahvistama ja Pariisin sopimuksen 1,5 asteen mukainen.

Säästöt tarkoittavat lukuina esimerkiksi sitä, että painokiinteistöissä lämmitykseen tarvittavaa energiaa on saatu vähenemään 3800 MWh vuodessa, joka vastaa n. 32:n omakotitalon vuosittaista lämmöntarvetta. Sanomatalossa energiatehokkuushanke on tuonut vuositasolla lämmityksessä 1500 MWh:n ostoenergian säästön, joka vastaa n. 12 omakotitalon vuosittaista lämmitystarvetta. Manun ja Sanomatalon tulevien aurinkovoimaloiden tuotanto vastaa 32:n sähkölämmitteisen omakotitalon kokonaiskulutusta.   

Seuraavaksi suunnitteilla on selvittää Sanomatalon prosessien optimointia tekoälyn avulla. Tilanne sähkönkulutuksen ja lämmönjakelun suhteen on hyvällä mallilla jo nyt. Talotekniikka uusittiin ensimmäisessä energiatehokkuushankkeessa vuonna 2019, jolloin myös investointiin lämpöpumppuihin. Tuolloin ostetun lämmitysenergiankäytöstä leikattiin jo n. 40 prosenttia ja sähköenergiankäytöstä yli 10 prosenttia.

”Investointien myötä siirrymme sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan kaikissa Suomen suurimmissä kiinteistöissämme ja investoimme myös ensimmäisen kerran omaan uusiutuvaan sähköntuotantoon. Toimenpiteet jatkavat oman toiminnan päästövähennyksiämme sekä Sanomatalossa että painotaloissamme ja auttavat meitä saavuttamaan oman toiminnan ilmastotavoitteemme”, Sanoman vastuullisuuspäällikkö Eveliina Nygren sanoo.

Sanoman vastuullisuusstrategia ja ilmastotavoitteet ohjaavat kehittämistyötä. Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Sanoman päästövähennystavoitteet omalle toiminnalle (Scope 1 ja 2) ja arvoketjulle (Scope 3). Sanoman tieteeseen perustuva tavoite on vähentää oman toiminnan absoluuttisia Scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2021. Lue lisää: https://www.sanoma.com/fi/news/2023/nasdaq/science-based-targets-sbti--aloite-vahvisti-sanoman-ilmastotavoitteet/