Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 2.11.2023 klo 9.30

Science Based Targets (SBTi) -aloite vahvisti Sanoman ilmastotavoitteet

Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Sanoman päästövähennystavoitteet omalle toiminnalle (Scope 1 ja 2) ja arvoketjulle (Scope 3). Validointi vahvistaa, että Sanoman ilmastostrategia ja liiketoimintamalli tukevat siirtymää kestävään talouteen ja ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen Pariisin sopimuksen ja ilmastotieteen mukaisesti.

“Sanoman perus- ja toisen asteen oppimisliiketoiminnalla ja riippumattomalla medialla on vahva positiivinen nettovaikutus yhteiskuntaan. Koska luotettavan ja faktoihin perustuvan sisällön tuottaminen on liiketoimintamme ytimessä, meille on tärkeää, että ilmastotavoitteemme ja suunnitelmamme päästövähennyksille ovat sekä kunnianhimoisia että tieteeseen perustuvia. Tästä syystä olemme erityisen tyytyväisiä ilmastotavoitteidemme validoinnista SBTi:n toimesta,” sanoo Alex Green, Sanoman talousjohtaja.

Vuonna 2022 Sanoman kokonaishiilijalanjälki oli 157 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, joka vertailun vuoksi vastaa n. 0,3 % Suomen vuotuisista kansallisista kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä. Sanoman tieteeseen perustuva tavoite on vähentää oman toiminnan absoluuttisia Scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2021. Käytännössä Sanoma keskittyy erityisesti toimitilojensa kaukolämmön ja -jäähdytyksen sekä työsuhdeautojen aiheuttamien päästöjen vähentämiseen. Oman toiminnan päästöt muodostavat n. 5 % Sanoman vuotuisesta hiilijalanjäljestä ja Sanoma puolitti ne vuosina 2020–2021. Vuonna 2022 oman toiminnan päästöt laskivat edelleen 7 %:lla. Päästövähennykset olivat energiatehokkuuteen sekä uusiutuvan sähkön ja kaukolämmön käyttöön tehtyjen investointien ansiota. Tulevina vuosina oman toiminnan päästöjen odotetaan edelleen laskevan huomattavasti etenkin uusiutuvan energian käyttöön tehtävien lisäinvestointien seurauksena.

Sanoman merkittävimmät ilmastovaikutukset syntyvät epäsuorasti sen toimitusketjussa. SBTi-tavoitteiden mukaisesti Sanoman tavoitteena on vähentää arvoketjun absoluuttisia Scope 3 kasvihuonekaasupäästöjä ostettujen tuotteiden ja palveluiden, hankitun energian epäsuorien päästöjen (muut kuin Scope 1 ja Scope 2) sekä tuotteiden kuljetusten osalta 38 % vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 2021. Sanoman arvoketjun päästöjen siirtymäsuunnitelma on jo tavoitteiden mukainen. Vuonna 2022 Sanoman arvoketjun relevantit Scope 3 päästöt laskivat 8,2 % useiden käytettyihin materiaaleihin, logistiikkaan ja palveluihin liittyneiden päästövähennystoimien seurauksena.

Ilmastotavoitteet on integroitu Sanoman strategiaan ja toimintatapaan. Yhdessä yhdenvertaisten oppimisratkaisujen kehittämistä koskevan tavoitteen kanssa SBTi-ilmastotavoitteet on sidottu kestävyysmittareina Sanoman 300 milj. euron syndikoituun luottolimiittisopimukseen, joka allekirjoitettiin marraskuussa 2022 ja erääntyy marraskuussa 2026. Vuonna 2022 Sanoma sai johtavan A- -tason luokituksen CDP:n ilmastonmuutosarvioinnissa, jota pidetään yritysten ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden johtavana standardina. Sanoma raportoi vuosittain ilmastostrategiansa etenemisestä GHG-protokollan ja Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) -viitekehyksen mukaisesti vuosikertomuksessaan. Raportoidut ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun indikaattorit ovat riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamia rajoitetulla varmuustasolla.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

The Science Based Targets (SBTi) -aloite

Maailmanlaajuisen Science Based Targets (SBTi) -aloitteen avulla yritykset voivat asettaa kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita uusimman ilmastotieteen mukaisesti. Aloite keskittyy kiihdyttämään yritysten ilmastotoimia globaalisti. Aloitteen tavoitteena on auttaa yrityksiä päästöjen puolittamisessa vuoteen 2030 mennessä ja nettonollapäästöjen saavuttamisessa ennen vuotta 2050. Aloite on yhteistyö CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resources Instituten (WRI) ja World Wide Fund for Naturen (WWF) välillä. SBTi määrittelee ja edistää tieteeseen perustuvien päästövähennystoimien parhaita käytäntöjä ja arvioi itsenäisesti yritysten tavoitteita. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa sciencebasedtargets.org.