Kuva Sanoma Manusta Tampereelta. Kuva: Samuli Pulkkinen

Sanomapainon sanomalehtipainot Vantaalla ja Tampereella ovat saaneet ISO 14001 -sertifikaatit. Sanomalassa sertifikaatti päivitettiin kahden vuoden välein tapahtuvan uudelleenauditoinnin yhteydessä ja Manussa sertifikaatti otettiin käyttöön ensimmäisen kerran. ISO 14001 -sertifiointi on voimassa huhtikuuhun 2025 asti.

”Sanomapainossa tehdään pitkäjänteistä ympäristötyötä. ISO 14001 -sertifiointi tukee ympäristöjohtamistamme ja tuo sille kolmannen osapuolen auditoinnin. Sertifikaatin lisäksi työtämme ohjaavat vastuullisuustavoitteemme, ja meille tärkeitä aiheita ovat etenkin kotimaisuus, pitkään jatkunut systemaattinen ympäristö- ja ilmastotyömme sekä henkilöstömme hyvinvoinnista huolehtiminen”, Sanomalan tuotantojohtaja Johanna Blom sanoo.

ISO 14001 -sertifikaatti on osa Sanomapainojen tuoreita ympäristötavoitteita. Tavoitteiden mukaisesti:

Ympäristöjärjestelmä on ISO 14001 -standardin mukaisesti sertifioitu

  • Noudatamme ympäristölainsäädäntöä. Johtamisessa yhdistämme laadun, ympäristöasioiden ja turvallisuuden hallinnan yhdeksi integroiduksi hallintajärjestelmäksi. Kehitämme huippumodernia painolaitteistoamme huomioiden ympäristönäkökohdat. Päivitämme tietotaitoamme, koulutumme henkilöstöämme ja seuraamme innovaatioita. Olemme kotimainen työllistäjä ja veronmaksaja.

Painotuotteet tuotetaan energiatehokkaasti hiilineutraalilla sähköllä

  • Tuotantomme pyörii hiilineutraalilla sähköllä. Kehitämme jatkuvasti energiatehokkuuttamme. Huippumodernilla painolaitteistollamme on merkittävä rooli energian säästämisessä. Puolitimme viime vuonna jo oman toimintamme Scope 1 ja 2 energialiitännäiset päästöt ja tavoitteenamme on lämmityksen ja varavoiman käytön osalta jatkaa kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä lähivuosina lähelle nollaa.

Hiilineutraali 2030 mennessä oman toiminnan ja hankintaketjun osalta

  • Merkittävä osa päästöistämme syntyy hankintaketjussamme. Teemme yhteistyötä hankintakumppaneidemme kanssa vähentääksemme arvoketjun päästöjä. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä koko arvoketjumme osalta.

Painopaperit peräisin sertifioidusta paperikuidusta

  • Tuotannossamme käytettävä paperikuitu on peräisin sertifioidusta paperikuidusta. Sertifikaatin avulla varmistamme, että paperin valmistus on toteutettu kestäviä metsänhoidon menetelmiä noudattaen.

Kaikki materiaalit kierrätetään tai uusiokäytetään

  • Kaikki paperit, painolevyt ja painovärit menevät kierrätykseen tai uusiokäyttöön. Minimoimme materiaalien kulutusta, mittaamme syntyneen jätteen määrää ja ehkäisemme jätteen syntymistä. Edistämme aktiivisesti materiaalien palautumista uudelleenkäyttöön: esimerkiksi alumiiniset painolevyt ovat teollisuuskäyttöön kierrätettävää raaka-ainetta. Kierrätys- ja uudelleenkäyttöasteemme on 100 %.

Turvalliset painovärit

  • Tuotantomateriaaleiksi valitaan raaka-aineita, jotka ovat turvallisia työntekijöille ja ympäristölle.

Yhteistyö vastuullisten kumppaneiden kanssa

  • Teemme yhteistyötä koko arvoketjussamme, jotta voimme maksimoida myönteiset vaikutuksemme ja minimoida ympäristövaikutuksemme. Maailman laajimman vastuullisuusaloitteen YK:n Global Compactin allekirjoittajina edellytämme, että kumppanimme sitoutuvat vastuullisiin liiketoimintatapoihin. Sanoman eettiset ohjeet tavarantoimittajille määrittelevät vastuullisuusvaatimuksemme toimittajille.


Osana ilmastotoimia Sanoma siirtyi marraskuussa uusiutuvaan kaukolämpöön Sanomalassa. Vastaisuudessa kiinteistössä käytetyn uusiolämmön tuottamiseen käytetään Vantaan energian uusiutuvaa kaukolämpöä. Sanomapainon Manun painotalossa Tampereella uusiutuva kaukolämpö on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alussa heti, kun uusiutuvan kaukolämmön kapasiteettia tulee Tampereella saataville lisää.

Sanomapaino on osa Sanoma-konsernin Sanoma Media Finland -liiketoimintayksikköä. Lisätietoja Sanoma-konsernin ja Sanoma Media Finlandin vastuullisuustyöstä Sanoma.com/vastuullisuus.