Sanoma Oyj, pörssitiedote, 1.3.2022 klo 9.00

Sanoman vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu

Sanoma on julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2021. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, vastuullisuusraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Interaktiivisen PDF-raportin lisäksi vuoden 2021 vuosikertomus on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) −raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-raportointivaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on antanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin Sanoman ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennus on suoritettu ISAE 3000 (uudistettu) −varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vastuullisuusraportti on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) -standardin Core-vaihtoehdon mukaisesti ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen, Mitopro Oy:n, varmentama. Raportti sisältää Sustainability Accounting Standards Boardin (SASB) -standardien, Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) -viitekehyksen ja YK:n Global Compactin mukaisen raportoinnin. Lisäksi raportissa kerrotaan mm. Sanoman roolista YK:n kestävän kehityksen periaatteiden edistämisessä.

Palkitsemisraportti esitetään vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka tekee neuvoa-antavan päätöksen sen hyväksymisestä.

Vuosikertomus 2021 on tämän tiedotteen liitteenä sekä PDF- että XHTML-muodossa, ja se on saatavilla myös osoitteessa sanoma.com/fi/sijoittajat.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liitteet