Sanoma Media Finlandin B2B-liiketoimintayksikössä käydyt muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen seurauksena 20 työsuhdetta päättyy. Lisäksi yli sadan hengen työtehtäviin tulee muutoksia osana organisaatiomuutosta.

Sanoma B2B:n organisaatiomuutos tukee toimintamallien muutosta myynnissä, tuotejohtamisessa sekä myynnin tuessa. Muutoksen tavoitteena on lisätä asiakaskeskeisyyttä, parantaa kaikkien asiakassegmenttien myynnin ja asiakkaan tukea sekä keskittää samanlainen työ ja tehostaa toimintaa. Samassa yhteydessä pienten ja keskisuurten asiakkaiden SME-liiketoiminnasta vastannut Routa sulautuu yhteen uuteen B2B:een.

Sanoma B2B:n organisaatiomuutos astuu voimaan 1. toukokuuta 2024. Monet nykyiset asiakasvastaavat jatkavat työtä nykyisten tuttujen asiakkaiden kanssa, mutta asiakasvastuissa tulee myös jotain muutoksia. Asiakkaita informoidaan hyvissä ajoin mahdollista muutoksista asiakasvastuissa.

”Toukokuussa aloittaa uusi, entistä notkeampi ja digitransformaatiossa menestyvä Sanoma B2B. Haluan kiittää koko organisaatiotamme erinomaisesta yhteistyöstä ja erityisestä sitoutumisesta asiakkaaseen myös pitkän neuvotteluprosessin aikana. Muutos on meille iso mahdollisuus, mutta sillä on toki myös valitettavia henkilöstövaikutuksia”, kaupallinen johtaja Tuomas Airisto sanoo.

 

Lisätiedot: Sanoma B2B, kaupallinen johtaja Tuomas Airisto, p. +358405661331