Sanoma Oyj, pörssitiedote, 5.3.2024 klo 10.00

Sanoman vuosikertomus vuodelta 2023 julkaistu

Sanoma on julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2023. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, vastuullisuusraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Interaktiivisen PDF-raportin lisäksi vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-raportointivaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat sekä liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on antanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin Sanoman ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennus on suoritettu ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vastuullisuusraportti on laadittu Global Reporting Initiative (GRI) -standardien mukaisesti ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen, PricewaterhouseCoopers Oy:n, varmentama rajoitetun varmennuksen tasolla. Raportti sisältää Sustainability Accounting Standards Board (SASB) -standardien ja Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -viitekehyksen mukaisen raportoinnin. Lisäksi hallituksen toimintakertomus sisältää raportoinnin muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiivin ja kestävää liiketoimintaa koskevan EU-taksonomian mukaisesti.

Palkitsemisraportti esitetään vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka tekee neuvoa-antavan päätöksen sen hyväksymisestä.

Vuosikertomus 2023 on tämän tiedotteen liitteenä sekä PDF- että XHTML-muodossa, ja se on saatavilla myös osoitteessa sanoma.com/fi/sijoittajat.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli n. 1,4 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liitteet