Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 14.2.2024 klo 13.15

Sanoma säilytti johtavan arvosanan A- CDP:n ilmastonmuutosarvioinnissa

Sanoma on saanut toisena perättäisenä vuonna johtavan arvosanan A- globaalissa CDP:n ilmastoarvioinnissa. Arvosanaa A- pidetään yritysten ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden johtavana standardina CDP:n arvosanojen vaihdellessa välillä A−D. Lisäksi Sanoma säilytti hyvän B-arvosanan CDP:n metsäarviossa.

“Olemme erittäin iloisia saatuamme CDP:ltä arvosanan A- toisena perättäisenä vuonna. Vuonna 2023 jatkoimme systemaattista työtä päästöjen vähentämiseksi. Science-Based Targets -aloite hyväksyi Sanoman päästövähennystavoitteet marraskuussa, mikä osoittaa niiden olevan ilmastotieteen mukaiset ja vastaavan Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteeseen. Suhtaudumme ilmastokriisiin vakavasti ja hyödynnämme luokituksia toimintamme parantamisessa. Olen erittäin ylpeä ilmastotyöstä, jota tiimimme eri puolilla Sanomaa tekevät”, sanoo Kaisa Uurasmaa, Sanoman sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja.

Sanoman lähestymistapa ilmastoasioihin koostuu viidestä vaiheesta: kattava hiilijalanjäljen mittaaminen Scope 1, 2 ja 3:n osalta, kunnianhimoiset ilmastotavoitteet oman toiminnan lisäksi läpi koko arvoketjun, selkeät toimenpidesuunnitelmat päästöjen vähentämiseksi, ylimmän johdon vahva sitoutuminen ja läpinäkyvä viestintä. Sanoma soveltaa ilmastojohtamisessaan ja vuosittaisessa ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien arvioinnissa sijoittajien suosimaa Task Force on Climate Related Disclosure (TCFD) -viitekehystä.

Sanoman merkittävimmät ilmastovaikutukset ja 95 % yhtiön vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä syntyvät epäsuorasti arvoketjussa. Sanoman tavoitteena on vähentää absoluuttisia ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin, polttoaineiden ja energian käyttöön sekä lopputuotteiden kuljetukseen ja jakeluun liittyviä Scope 3 -päästöjä 38 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 lähtötasoon verrattuna. Vuonna 2022 Sanoman päästöt mainituissa kategorioissa vähenivät 8,2 % materiaalien käyttöön, logistiikkaan ja palveluihin liittyneiden toimien ansiosta. Oman toimintansa osalta Sanoman tavoitteena on vähentää absoluuttisia Scope 1 ja 2 -päästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 lähtötasoon verrattuna. Tavoite on tarkoitus saavuttaa vähentämällä erityisesti yhtiön toimitiloissa käytettävän kaukolämmön ja kaukokylmän sekä yhtiön käytössä olevien autojen päästöjä. Oma toiminta aiheuttaa yhteensä n. 5 % Sanoman vuotuisesta hiilijalanjäljestä. Vuosina 2020−2021 Sanoma puolitti oman toimintansa päästöt, ja vuonna 2022 ne laskivat edelleen 7 %. Tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden lisäksi Sanoma aikoo olla hiilineutraali vuonna 2030, mikä tarkoittaa sellaisten päästöjen kompensoimista, mitä ei voida kokonaan välttää.

CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio joka arvioi yritysten tekemää ympäristötyötä vuosittain. Sen antamat luokitukset perustuvat raportoinnin laajuuteen, ympäristöriskien tunnistamiseen ja hallintaan sekä ympäristöjohtamisen parhaiden käytäntöjen noudattamiseen. CDP nostaa säännöllisesti johtavan arvosanan saavuttamiseksi edellytettävää minimirajaa. Vuonna 2023 lähes 21 000 organisaatiota ympäri maailman osallistui CDP:n ympäristöarviointeihin; näistä ainoastaan n. 400 saavutti johtavan arvosanan.

Lue lisää CDP:stä (englanniksi). Lue lisää Sanoman vastuullisuusluokituksista ja Sanomasta vastuullisena sijoituksena täältä.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli n. 1,4 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.