Sanoma Oyj, pörssitiedote, 8.5.2024 klo 8.30

Sanoma Oyj, osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024: Suorituskyky parani kausiluonteisesti pienellä vuosineljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman osavuosikatsauksesta ajalta 1.1.-31.3.2024. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q1 2024

 • Liikevaihto oli 221 milj. euroa (2023: 218). Learningin liikevaihtoa kasvatti etenkin tilausten aikaistuminen. Media Finlandin liikevaihto pysyi vakaana. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 5 % (2023: -1 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja nousi -24 milj. euroon (2023: -31), mutta oli kausiluonteisesti negatiivinen. Tulos parani sekä Learningissa että Media Finlandissa.
 • Liikevoitto oli -31 milj. euroa (2023: -43). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2 milj. euroa (2023: -2) positiiviset. Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 9 milj. euroa (2023: 10).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli -0,20 euroa (2023: -0,23).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,18 euroa (2023: -0,25).
 • Vapaa rahavirta parantui -44 milj. euroon (2023: -68), ollen kuitenkin kausiluonteisesti pienelle ensimmäiselle vuosineljännekselle tyypilliseen tapaan negatiivinen. Rahavirran kasvua tukivat korkeampi operatiivinen tulos ja aktiivinen käyttöpääoman hallinta.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,9 (2023: 3,2), mikä on pitkän aikavälin tavoitetasolla (alle 3,0).
 • Varsinainen yhtiökokous päätti 17.4.2024, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta (2022: 0,37). Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,13 euroa maksettiin 26.4. Toinen erä, 0,13 euroa, maksetaan syyskuussa ja kolmas erä, 0,11 euroa, marraskuussa.
 • Tammikuussa 2024 Sanoma julkisti kaksi pientä yritysmyyntiä: Starkin Learningissa ja Netwheelsin Media Finlandissa.

Näkymät vuodelle 2024 (ennallaan)

Vuonna 2024 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,29–1,34 mrd. euroa (2023: 1,4). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 160–180 milj. euroa (2023: 175).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että

 • Suomen mainosmarkkina laskee hieman, ja
 • konsernin toimintamaiden taloudet kehittyvät suhteellisen vakaasti.

Toimitusjohtaja Rob Kolkman:

”Sanoman vuosi alkoi hyvin. Aktiivisen kulukurin, alhaisempien paperin hintojen ja harkittujen hinnankorotusten vaikutukset ovat parantaneet sekä Learningin että Media Finlandin suorituskykyä ja operatiivista tulosta. Haluan kiittää kaikkia tiimejämme omistautumisesta ja asiakkaidemme tukemisesta parhaalla mahdollisella tavalla, mikä on siivittänyt hyvää suoritustamme.

Learningin liikevaihto on aina ensimmäisellä vuosineljänneksellä kausiluonteisesti pieni. Tänä vuonna sitä vauhdittivat tietyt, erityisesti Hollannissa ja Belgiassa aikaistuneet tilaukset. Espanjassa päättyvän opetussuunnitelmauudistuksen myönteinen vaikutus näkyi edelleen jonkin verran ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun taas koko vuoden tasolla hiljaisemman opetussuunnitelmajakson odotetaan johtavan liikevaihdon laskuun aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Vaikka ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen tulos parani viime vuodesta, odotamme edelleen Learningin vuoden 2024 operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja pysyvän suhteellisen vakaana vuoteen 2023 verrattuna.

Prosessien kehittämis- ja tehostamisohjelma Solarin toteutus on edennyt suunnitelmiemme mukaisesti kaikilla osa-alueilla. Optimoimme prosessejamme Espanjassa ja Puolassa viimeaikaisten opetussuunnitelmauudistusten jälkeen ja hyödynnämme enenevässä määrin mittakaavaetujamme sisällöntuotannossa kaikilla markkinoillamme. Digitaalisten oppimisalustojemme yhdenmukaistaminen jatkuu tuotekehityksen ja ylläpidon optimoinnilla. Tämä toteutetaan muun muassa ulkoistamalla ja sijoittamalla niihin liittyviä toimintoja lähemmäs, alhaisemman kustannustason maihin.

Sanoma Learningin vuoden 2024 Euroopan laajuinen opettajatutkimus, johon osallistui lähes 10 000 opettajaa, kertoo korkealaatuisten oppimateriaalien vakaana jatkuneesta arvostuksesta kaikilla markkinoillamme. Jopa 84 % opettajista on samaa mieltä siitä, että oppimateriaalimme auttavat heitä parantamaan oppimistuloksia. Lisäksi lähes kaikki opettajat (95 %) suosivat digitaalisten ja painettujen oppimateriaalien yhdistelmää, ja yli 90 % on sitä mieltä, että personointi on olennaista parempien oppimistulosten saavuttamiseksi.

Media Finlandin tilausmyynti kasvoi digitilausten hyvän kehityksen ansiosta, mitä tuki erityisesti Ruutu+ -suoratoistopalvelun tilaajamäärän kasvu yli 370 000:een. Uutismedian puolella lanseerasimme helmikuussa tilauspohjaisen digitaalisen iltapäivälehden IS Extran. Se on lähtenyt liikkeelle odotustemme mukaisesti ja on hyvä esimerkki asiakkaiden tarpeisiin vastaavista hankkeistamme. Verkko- ja radiomainonnan hyvän kehityksen ansiosta kokonaismainosmyyntimme pysyi vakaana yleisesti laskevilla markkinoilla. Näemme epävakauden mainosmarkkinoilla jatkuvan, ja odotuksemme mainonnan kysynnästä ja Media Finlandin taloudellisesta tuloksesta vuonna 2024 pysyvät ennallaan.

Vapaa rahavirtamme parani pääasiassa molempien liiketoimintojen paremman tuloksen ja aktiivisen käyttöpääoman hallinnan ansiosta. Odotamme edelleen vuoden 2024 vapaan rahavirran olevan vuoden 2023 tasolla. Maaliskuun lopussa nettovelkamme suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen ja omavaraisuusasteemme olivat pitkän aikavälin tavoitetasoillaan.

Näkymämme vuodelle 2024 ja strategiset painopistealueemme pysyvät ennallaan. Keskipitkällä aikavälillä pyrimme saavuttamaan Learningin pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen (operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja) 23 % vuoteen 2026 mennessä kasvaneen mittakaavamme ja Solar-ohjelman tukemana. Lisäksi pyrimme nopeuttamaan digitalisaatiota ja parantamaan kannattavuutta kohti pitkän aikavälin tavoitetta Media Finlandissa."

Avainlukuja

milj. euroaQ1 2024Q1 2023Muutos2023
Liikevaihto220,9217,81 %1 392,9
Operatiivinen käyttökate 1)21,211,781 %358,3
prosentti 1)9,6 %5,4 % 25,7 %
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2)-23,7-30,723 %175,4
prosentti 2)-10,7 %-14,1 % 12,6 %
Liikevoitto-31,4-43,127 %51,7
Tilikauden tulos-27,6-39,831 %4,1
     
Vapaa rahavirta-43,7-67,936 %105,1
     
Omavaraisuusaste 3)42,0 %40,6 % 42,5 %
Nettovelka694,1756,5-8 %639,7
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen2,93,2-10 %2,8
     
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)-0,20-0,2312 %0,39
Osakekohtainen tulos, euroa-0,18-0,2526 %-0,03
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa-0,27-0,4236 %0,64
     
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna4 8345 054-4 %5 119
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna4 8175 070-5 %5 017

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja
3) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 135,3 milj. euroa kaudella Q1 2024 (2023: 131,6).

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Rob Kolkman ja talousjohtaja Alex Green.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/q1-2024.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Esittääkseen kysymyksiä puhelimitse osallistujan on rekisteröidyttävä osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048296. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Halutessaan esittää kysymyksiä osallistujan on näppäiltävä puhelimestaan *5 liittyäkseen jonoon.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma
Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli n. 1,4 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liite