Sanoma Oyj, pörssitiedote, 7.2.2024 klo 8.40

Sanoma jatkaa pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää

Sanoma Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, joka koskee n. 240 työntekijää. Uusi suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026 ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026 ovat osa osakepohjaisia kannustinohjelmia, jotka on julkistettu alun perin 7.2.2013 ja 7.2.2014.

Vuoden 2023 yhtiökokouksen vahvistaman päivitetyn palkitsemispolitiikan mukaisesti suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso voi vaihdella yhdestä kolmeen vuoteen. Hyväksyessään vuosittain käynnistyvien suoriteperusteisten osakepalkkiojärjestelmien ansaintajakson ja kriteerit, hallitus kiinnittää huomiota avainhenkilöiden rekrytointiin ja sitouttamiseen, toimintaympäristöön sekä yhtiön edelleen jatkuvaan transformaatioon ja kasvustrategiaan. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2024–2026 ansaintajakso on vuoden mittainen.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2024–2026 ansaintakriteerit ovat oikaistu vapaa rahavirta ja oikaistu osakekohtainen tulos vuonna 2024. Vuoden ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden odotusjakso.

Ansaintakriteerien täyttyessä ohjelman perusteella maksettavat osakepalkkiot luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2027. Luovutuksen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on voimassa tai ns. good leaver −peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 643 000 Sanoman osaketta (bruttona ennen palkkioihin liittyvien verojen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026

Vuoden 2024 alussa käynnistyvän ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän kesto on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot luovutetaan saajille keväällä 2027. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 40 000 Sanoman osaketta (bruttona). Ohjelma on tarkoitettu erityisiin palkitsemistarpeisiin, jotka eivät ole suoriteperusteisia.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli n. 1,4 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.