Yksi painettu, kotiin kannettu Helsingin Sanomat tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä noin 136 grammaa CO2-ekvivalentteina, mikä vastaa noin 1–2 kilometrin ajoa keskimääräisellä autolla. Paperilehden vuositilauksen kasvihuonekaasupäästöt ovat n. 48 kiloa CO2-ekvivalentteina. Keskimääräisen suomalaisen hiilijalanjälki on n. 10 000 kg CO2-ekvivalentteina, josta paperilehden vuositilauksen osuus vuoden 2022 tiedoilla oli 0,48 prosenttia.

Laskelma sisältää kasvihuonepäästöt paperinvalmistuksesta, painotoiminnasta ja kuljetuksista. Hiilijalanjälki ei sisällä toimituksellisen työn osuutta eikä niitä päästöjä, jotka syntyvät lehden lukemisen jälkeen. Kierrättämällä lehden lukija voi vaikuttaa siihen, että päästöt koko elinkaaren ajalta jäävät mahdollisimman pieniksi.

HS:n paperilehden tuottamat päästöt on laskettu Euroopan laajuista graafisen alan ISO 16759 Graphic technology -standardia hyödyntäen ja luvut ovat kolmannen osapuolen varmentamia. Työkaluna laskennassa on käytetty Graafisen Teollisuuden ylläpitämää Climate Calc -työkalua, joka noudattaa ISO 14064-1 -päästölaskennan standardia sekä GHG Protocol -standardia.

Sanoma on selvittänyt Helsingin Sanomien painetun lehden tuottamat kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2010, 2019 sekä 2022. Vastaisuudessa tieto raportoidaan vuosittain. Verrattuna vuoteen 2010 hiilijalanjälki on laskenut n. 27 % ja vuoteen 2019 verrattuna laskua on 16 %. Päästöt jatkoivat laskuaan vuonna 2023, ja HS:n hiilijalanjäljen pienentäminen on osa Sanoman tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita. Sanomapaino investoi esimerkiksi 2022 loppupuolella uusiutuvan kaukolämmön hankintaan sekä kaukolämmön käytön optimointiin tekoälyn avulla. Lisäksi paperiprofiileissa siirtymä vähähiilisempiin paperilaatuihin on jatkunut.

Vantaan Sanomalan painon Climate Calc -merkki:

Tampereen Manun painon Climate Calc -merkki: