Vastaus Tampereen yliopiston Journalistiikan opintosuunnan kannanottoon:

Sanomalla emme hyväksy epäasiallista käytöstä emmekä minkäänlaista häirintää työssä tai työhön liittyvissä tapahtumissa.

Eettisissä ohjeissamme on määritelty nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle tai epäasialliselle käyttäytymiselle. Häirintään kannustetaan puuttumaan heti jos sellaista havaitsee, ja häirinnästä voi raportoida esimerkiksi esihenkilölle, HR:lle tai anonyymissa ilmoituskanavassa. Kaikki ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja mahdollisiin väärinkäytöksiin reagoidaan nopeasti.

Ohjeissamme on erikseen mainittu, ettei epäkohdista ilmoittamisesta saa seurata ilmoittajalle kielteisiä vaikutuksia. On itsestään selvää, että asiattomasta käytöksestä kertomisella ei ole vaikutusta mahdollisuuksiin työllistyä tai työskennellä Sanoma Media Finlandissa.

On erittäin hyvä, että toimittajaopiskelijoiden ainejärjestö Vostok ry:n vuosijuhlissa Tampereella tapahtuneet häirintätapaukset ovat tulleet ilmi. Pyydämme yhtiön puolesta anteeksi Aamulehden entisen päätoimittajan Jussi Tuulensuun käyttäytymistä juhlissa ja otamme tapahtuneen vakavasti. Tilannetta käsitellään sekä työyhteisön sisällä että yhteistyössä Vostok ry:n kanssa. Tarjoamme tukea henkilöille, jotka ovat olleet osallisina tapahtumissa. Myös alkoholinkäyttöön liittyen meillä on olemassa toimintamallit, joita nyt tarkennamme entisestään.

Sanoman eettinen ohjeistus löytyy täältä.

 

Aamulehden pääkirjoitus 15.3.2023:  Aamulehti tuomitsee asiattoman käytöksen – Siitä pitää aina voida kertoa ilman pelkoa.