Sanoma Oyj, Sisäpiiritieto, 26.10.2023 klo 8.25

Sisäpiiritieto: Sanoma Learning aikoo saavuttaa 23 %:n pitkän aikavälin kannattavuustavoitteensa vuonna 2026 uuden tehostamisohjelman avulla

Sanoma Oyj käynnistää kolmevuotisen Solar-nimisen prosessien kehittämis- ja tehostamisohjelman Learning-liiketoimintasegmentissään. Sanoma arvioi, että ohjelman tukemana Learningin operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja saavuttaa pitkän aikavälin tavoitetasonsa 23 % (n. 18 % vuonna 2023) vuonna 2026.

Solarin avulla saavutettavien vuotuisten toiminnan tehostamishyötyjen arvioidaan olevan n. 55 milj. euroa vuodesta 2026 alkaen. Solar käsittää useita projekteja eri puolilla oppimisliiketoimintaa toiminnan tehostamisen ja prosessien kehittämisen keskittyessä erityisesti seuraaville osa-alueille:

  • organisaation uudelleenjärjestely opetussuunnitelmauudistusten päättymisen jälkeen erityisesti Espanjassa ja Puolassa,
  • julkaisuprosessien kehittäminen oppimateriaaliliiketoiminnoissa seitsemässä maassa,
  • vuonna 2022 aloitetun digitaalisten oppimisalustojen harmonisoinnin jatkaminen, ja
  • segmentin yhteisten ja muiden toimintojen uudelleenjärjestely.

Solar alkaa tuottaa tehostamishyötyjä vuosina 2024−2026, mutta sen positiivisen vaikutuksen Learningin operatiiviseen liikevoittoprosenttiin ilman hankintamenojen poistoja arvioidaan näkyvän vasta vuonna 2026, kun seuraavat merkittävät opetussuunnitelmauudistukset Learningin keskeisissä toimintamaissa käynnistyvät. Solarin myötä liikevoittoprosentin odotetaan paranevan vuonna 2026, jolloin myös Learningin liikevaihdon ennakoidaan palaavan vuoden 2023 huipputasolle. Tämä johtuu juuri toteutettuja opetussuunnitelmauudistuksia seuraavasta oppimateriaalien kysynnän laskusta vuosina 2024–2025 sekä käynnissä olevasta heikommin kannattavien sopimusten ja liiketoimintojen rationalisoinnista.

Vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä Sanoma kirjasi 15 milj. euroa Solariin liittyviä kuluja vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Sanoma Learningin tulokseen. Vuonna 2024 Solariin liittyvien vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä kirjattavien kulujen arvioidaan olevan n. 30 milj. euroa. Kaikki organisaation uudelleenjärjestelyihin liittyvät toimenpiteet ovat ehdollisia yritysneuvostojen kanssa käytäville neuvotteluille ja muille paikallisille lainsäädännöllisille vaatimuksille.

“Viimeiset neljä−viisi vuotta olemme keskittyneet kasvattamaan oppimisliiketoimintaamme orgaanisesti, mutta etenkin yritysostoin. Learningin liikevaihto on enemmän kuin kaksinkertaistunut viiden toimintamaan n. 300 milj. eurosta vuonna 2018 nykyiseen n. 800 milj. euroon ja kahteentoista toimintamaahan. Käynnistämme nyt Solarin saadaksemme kaikki hyödyt liiketoimintamme suuremmasta mittakaavasta”, sanoo Susan Duinhoven, Sanoman toimitusjohtaja. “Tehostamisen hyödyt saavutetaan asteittain, ja kokonaisuudessaan vuonna 2026. Seuraavien kahden vuoden aikana odotamme vähäisemmän opetussuunnitelmauudistusten määrän ja käynnissä olevan heikommin kannattavien sopimusten ja liiketoimintojen rationalisoinnin laskevan Learningin liikevaihtoa hieman. Solarin lisäksi keskitymme vuosina 2024−2026 parantamaan perus- ja toisen asteen oppimispalveluiden tarjoomamme oppilaille, opettajille ja kouluille, kasvattamaan liiketoimintaamme pienemmillä yritysostoilla nykyisissä toimintamaissa ja vahvistamaan tasettamme”, hän jatkaa.

Sanoma-konsernin ja sen liiketoimintasegmenttien pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan ja ne on koottu alla olevaan taulukkoon. Sanoma ei ole määritellyt tarkempaa ajankohtaa muiden tavoitteiden saavuttamiselle. Solarilla ei ole vaikutusta Sanoman vuoden 2023 näkymiin.

Learning Pitkän aikavälin tavoite Toteuma vuonna 2022
Vertailukelpoinen kasvu 2−5 % 1 %
Operatiivinen liikevoitto-% ilman hankintamenojen poistoja > 23 % (vuodesta 2026 eteenpäin) 19,4 %
     
Media Finland    
Vertailukelpoinen kasvu +/- 2 % 0 %
Operatiivinen liikevoitto-% ilman hankintamenojen poistoja 12−14 % 10,6 %
     
Sanoma-konserni    
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen < 3,0 3,2
Omavaraisuusaste 35−45 % 35,8 %
Osinkopolitiikka Kasvava osinko, 40−60 % vuotuisesta vapaasta rahavirrasta 93 %

Sanoma kertoo lisää Solarista tänään klo 11.00 alkavassa analyytikoille ja sijoittajille suunnatussa Q3 2023 osavuosikatsausta koskevassa tiedotustilaisuudessaan, joka järjestetään Sanomatalon 9. kerroksessa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Kulku tiedotustilaisuuteen tapahtuu Sanoman vastaanoton kautta. Pyydämme tiedotustilaisuuteen paikan päällä osallistuvia ilmoittautumaan puhelimitse Anna Hopearuoholle, p. 050 544 3280.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/q3-2023-results. Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Esittääkseen kysymyksiä puhelimitse osallistujan on rekisteröidyttävä osoitteessa http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010427. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Halutessaan esittää kysymyksiä osallistujan on näppäiltävä puhelimestaan *5 liittyäkseen jonoon.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Sanoman strategisista painopistealueista ja Solarista kerrotaan lisää myös 22.11.2023 n. klo 9.00–13.30 järjestettävässä Pääomamarkkinapäivässä. Tapahtuma järjestetään Helsingissä, ja sitä on mahdollista seurata myös virtuaalisesti. Kutsut pääomamarkkinapäivään lähetetään lähiaikoina. Lisätietoja: https://www.sanoma.com/fi/sijoittajat/sijoittajakalenteri-ja-tapahtumat/paaomamarkkinapaiva-2023/

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma 

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.