Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 8.6.2023 klo 9.30

Sanoma on saanut hallinto-oikeudelta kielteisen päätöksen koskien valitustaan Media Finlandin tiettyjen aikakauslehtien jakelun arvonlisäverokohtelusta

Sanoma on saanut hallinto-oikeudelta kielteisen päätöksen valitukseensa, joka koski Sanoma Media Finland Oy:ssä suoritetun vuosia 2015–2018 koskeneen verotarkastuksen jälkeen annettua arvonlisäverojen maksuunpanopäätöstä. Sanoma sai 29.4.2021 verotuksen oikaisulautakunnalta päätöksen, jonka perusteella se maksoi arvonlisäveroa, veronkorotuksia ja korkoja n. 25 milj. euroa vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteella ja verotusmenettelystä annetun lain nojalla maksettu vero pysyy voimassa. Sanoma hakee asiassa valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Sanoma ilmoitti 16.12.2022 saaneensa vastaavanlaisen maksuunpanopäätöksen myös vuosia 2019–2021 koskeneen verotarkastuksen perusteella. Sanoma maksoi päätöksen mukaisen arvonlisäveron, veronkorotuksen ja korot, yhteensä n. 11 milj. euroa joulukuussa 2022. Sanoma pitää myös näitä vaatimuksia täysin perusteettomina ja on valittanut päätöksestä verotuksen oikaisulautakuntaan, jossa asian käsittely on kesken.

Saadun hallinto-oikeuden päätöksen perusteella vuosien 2015−2018 ja 2019−2021 nettomääräisesti yhteensä n. 30 milj. euron arvonlisäverovaatimukset, jotka on kirjattu saatavina Sanoman taseeseen, tullaan kirjaamaan vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen tulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Oikeuden päätöksellä ei ole vaikutusta Sanoman vapaaseen rahavirtaan.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.