Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 2.3.2023 klo 10.00

Sanoma on lisännyt 300 milj. euron syndikoituun luottolimiittisopimukseensa vastuullisuusindikaattorit

Marraskuussa 2022 Sanoma Oyj allekirjoitti 300 milj. euron syndikoidun luottolimiittisopimuksen kymmenen yhteistyöpankkinsa kanssa. Nyt Sanoma on allekirjoittanut sopimukseen vastuullisuusliitteen ja siten lisännyt vastuullisuusmittarit osaksi luottolimiittisopimusta. Lisäyksen myötä pieni osuus lainan hinnoittelusta riippuu kahdesta vastuullisuusmittarista. Ensimmäinen mittareista liittyy kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen Science Based Targets -aloitteen mukaisesti, ja toinen yhdenvertaisten oppimisratkaisujen, erityisesti digitaalisten oppimateriaalien ja oppimisalustojen saavutettavuuden, kehittämiseen. Vastuullisuusmittareita tarkastellaan vuosittain ja niissä edistyminen raportoidaan Sanoman vastuullisuusraportissa sekä suoraan lainan antaneille pankeille.

“Kahden vastuullisuusmittarin lisääminen lainajärjestelyyn auttaa kiihdyttämään Sanoman vastuullisuustyötä. Se vahvistaa edelleen sitoutumistamme hiilijalanjälkemme pienentämiseen sekä edistää ympäristöasioita ja koulutuksen yhdenvertaisuutta erityisesti digitaalisten oppimisalustojen saavutettavuuden kautta. Arvostamme yhteistyöpankkiemme Sanoman vastuullisuustyötä kohtaan osoittamaa tukea ja luottamusta”, sanoo Alex Green, Sanoman talousjohtaja.

Vuonna 2022 Sanoma päivitti ilmastotavoitteensa Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisiksi ja asetti Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset 1,5 asteen päästövähennystavoitteet maapallon lämpenemisen rajoittamiseksi. Sanoman tavoitteena on pienentää sekä oman toimintansa (Scope 1 ja 2) että arvoketjunsa (Scope 3) kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain 4,2 %. Scope 3 -tavoite koskee kategorioita 1, 3, 4 ja 9, jotka aiheuttavat yli 75 % Sanoman päästöistä arvoketjussa. Kaikkiaan tavoitteena on aiempien päästövähennystoimien lisäksi päästöjen vähentyminen 38 % vuoteen 2030 mennessä lähtötasoon 2021 verrattuna. Sanoman SBTi-tavoitteet ovat parhaillaan validoitavana ja tulosten odotetaan valmistuvan vuoden 2023 kolmannen neljänneksen aikana.

Yksi Sanoman vastuullisuusstrategian keskeisistä teemoista on yhdenvertaisten oppimisratkaisujen kehittäminen, joka käsittää myös saavutettavuuden. Digitaalisten oppimateriaalien ja oppimisalustojen tulisi olla mahdollisimman monen, myös erityistä tukea tarvitsevan oppilaan käytettävissä – tosin kaikkien käyttäjien on todettu hyötyvän paremmasta saavutettavuudesta. Vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin Sanoma parantaa alustojensa saavutettavuutta osana käynnissä olevaa, monivuotista oppimisalustojen yhtenäistämisprojektiaan. Tavoitteita on kaksi: ensinnäkin, vuoden 2025 jälkeen Sanoma Learningin keskeisiin digitaalisiin oppimisalustoihin käytettävät yhteiset saavutettavuuselementit ovat verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) AA-tason mukaisia, ja toiseksi kaikki sen uudet, markkinoille tuotavat keskeiset digitaaliset tuotteet täyttävät EU:n saavutettavuusdirektiivin kansallisesti määriteltävät vaatimukset.

Järjestelyssä Nordea toimi vastuullisuuskoordinaattorina ja OP Yrityspankki agenttina.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma
Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.