Sanoma Oyj, pörssitiedote, 10.2.2023 klo 8.40

Sanoma jatkaa pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää

Sanoma Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, joka koskee n. 240 työntekijää. Uusi suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2023–2025 ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2023–2025 ovat osa osakepohjaisia kannustinohjelmia, jotka on julkistettu alun perin 7.2.2013 ja 7.2.2014.

Hallitus esittelee vuoden 2023 yhtiökokoukselle vahvistettavaksi päivitetyn palkitsemispolitiikan, jonka mukaan suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso voisi vaihdella yhdestä kolmeen vuoteen (aiemmin kaksi vuotta). Hyväksyessään vuosittain käynnistyvien suoriteperusteisten osakepalkkiojärjestelmien ansaintajakson ja kriteerit, hallitus kiinnittää huomiota avainhenkilöiden rekrytointiin ja sitouttamiseen, toimintaympäristöön sekä yhtiön edelleen jatkuvaan transformaatioon ja kasvustrategiaan.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2023–2025

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 ansaintakriteerit ovat oikaistu vapaa rahavirta ja oikaistu osakekohtainen tulos vuosina 2023−2025. Ansaintajakso on yksi vuosi (eli kalenterivuosi 2023), mitä seuraa kahden vuoden odotusjakso.

Ansaintakriteerien täyttyessä ohjelman perusteella maksettavat osakepalkkiot luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2026. Luovutuksen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 750 000 Sanoman osaketta (bruttona ennen palkkioihin liittyvien verojen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2023–2025

Vuoden 2023 alussa käynnistyvän ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakausi on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot luovutetaan saajille keväällä 2026. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 41 000 Sanoman osaketta (bruttona). Ohjelma on tarkoitettu ainoastaan erityisiin palkitsemistarpeisiin, jotka eivät ole suoriteperusteisia.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.