Suomalaisyritysten yhteenliittymä Climate Leadership Coalition sekä konsulttiyhtiö Boston Consulting Group (BCG) arvioivat uudessa tutkimuksessa, että vihreä siirtymä voi tuoda Suomelle 85–100 miljardin euron vientitulot vuoteen 2035 mennessä. Tänään käynnistyneessä Climate Leadership Coalitionin Kaikkien aikojen jättipotti -kampanjassa CLC:n jäsenjärjestöt lähettävät yhteisen viestin: vihreä siirtymä on Suomelle mahdollisuus vähentää päästöjä, mutta ennen kaikkea se on kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin mahdollisuus.

Sanoma osallistuu kampanjaan Climate Leadership Coalition jäsenyrityksenä sekä tarjoamalla mediatilaa kampanja-aineistolle ilmastokriisin tietoisuuden kasvattamiseksi. 

Media ja koulutus edistävät ilmastolukutaitoa

Ilmastolukutaito tarkoittaa ihmisten kykyä ymmärtää ilmastokriisiä, hahmottaa siihen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä ilmaston näkökulmasta ja arvioida kerrottavan tiedon olennaisuutta. Mitä hyötyä ilmastolukutaidosta on? Sanoman sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Uurasmaa vastaa. Artikkeli on alunperin kirjoitettu Kaikkien aikojen jättipotti -kampanjasivulle ja löydät sen myös osoitteesta clc.fi/jättipotti.

1) Miksi maailma tarvitsee ilmastolukutaitoa?

"Ilmastokriisi on iso ja monimutkainen ilmiö. Ilmastolukutaito tarkoittaa kykyämme ymmärtää ilmiötä, hahmottaa yhteiskunnallisia kysymyksiä ilmastotieteen näkökulmasta ja arvioida kerrottavan tiedon olennaisuutta. Käsitys ongelmasta ja päämäärästä ovat jo yhteisiä - lämpeneminen on pysäytettävä mahdollisimman pian. Monet valtiot ja yritykset ovat tarttuneet kriisin hillitsemiseen asettamalla kunnianhimoisia tavoitteita. Toimenpiteisiin on ryhdytty, mutta seuraavat vuodet ratkaisevat, miten tavoitteisiin päästään. Riittääkö ilmastolukutaitomme yhdistämään yhteiskunnalliset kysymykset ja ilmastoratkaisut?", kirjoittaa Kaisa Uurasmaa, Sanoman sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja. 

2) Miksi Suomessa on parasta osaamista tämän tekemiseen?

"Median rooli monimutkaisten seurausten ja ratkaisujen tulkkina eli ilmastolukutaidon edistäjänä on erittäin suuri, koska ihmiset saavat tietoa ilmastonmuutoksesta pääasiassa mediasta. Koska uutismedian lähtökohta on perinteisesti uutinen, uusista ilmiöistä kertominen, vaatii ilmastokriisistä uutisoiminen osaamista. Ihmiset kaipaavat ratkaisukeskeistä tietoa, ei uhkien maalailua. Luottamus mediaan vaikuttaa ilmastolukutaidon kertymiseen, koska harva lukee uutisia, joihin ei luota. Suomessa luottamus uutisiin on ennätyskorkealla, ja meillä riippumattomat journalistit ovat vastuussa lukijoille", pohtii Kaisa Uurasmaa. 

3) Miten onnistumme?

"Esimerkki onnistumisesta ilmastolukutaidon edistämisessä on Helsingin Sanomien HS Ympäristö -kokonaisuus. Juttuja on julkaistu keskimäärin neljä päivässä viimeisen vuoden ajan, ja niitä on katsottu 62 miljoonaa kertaa. Aiheiden kirjo on vaihdellut arjen vinkeistä Euroopan kuivuutta käsitteleviin laajoihin kokonaisuuksiin.

Oppimisen ja median yhtiönä myös Sanoman oman ilmastotyön on oltava kunnossa, jotta voimme tehdä aiheesta uskottavaa sisältöä. Siksi Sanoman ilmastotavoitteet pohjautuvat kansainväliseen Science Based Targets -aloitteeseen, joka on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen ja ilmastotieteen 1,5 asteen skenaarion kanssa.

Kaikki suomalaisyritykset tarvitsevat pitkäjänteistä politiikkaa ja investointeja uusiutuvaan energiaan, jotta vihreä siirtymä etenee Suomen ja Euroopan laajuisesti. Suuri osa EU-laajuisesta rahoituksesta on sidottu yhä enemmän ilmastokriteereihin ja yritysten toimiin, ja on yritysten etu investoida aktiiviseen ilmastotyöhön." jatkaa Uurasmaa

Uudet kunnianhimoiset Science Based Targets -aloitteen mukaiset päästövähennystavoitteet ohjaavat Sanoman ilmastotyötä

Vuonna 2022 Sanoma päivitti ilmastotavoitteensa Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisiksi ja asetti päästövähennystavoitteet maapallon lämpenemisen rajoittamiseksi Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Hiilijalanjälkemme on seurausta sekä oman toimintamme (Scope 1 ja 2) että arvoketjumme (Scope 3) kasvihuonekaasujen päästöistä. Scope 1 käsittää suorat päästöt omista tai määräysvallassamme olevista lähteistä. Scope 2 käsittää epäsuorat päästöt raportoivan yhtiön kuluttaman ostoenergian tuottamisesta. Scope 3 sisältää kaikki muut yhtiön arvoketjussa syntyvät epäsuorat päästöt. Sanoman tavoitteena on pienentää oman toimintansa CO₂-päästöjä vuosittain 4,2 % sekä omassa toiminnassaan että arvoketjussa. Tällöin päästöt pienenevät kaikkiaan 38 % vuoteen 2030 mennessä lähtötasoon 2021 verrattuna aiempien päästövähennystoimien lisäksi. SBTI -päästövähennystavoitteiden lisäksi Sanoman tavoitteena on hiilineutraalius kaikissa toiminnoissa vuonna 2030.

Vähensimme sekä oman toiminnan että arvoketjun päästöjä vuonna 2022

Vuonna 2022 kasvihuonekaasujen päästöt omassa toiminnassamme laskivat etenkin kaukolämmön ja varavoiman käytön vähentymisen sekä uusiutuvaan kaukolämpöön siirtymisen ansiosta. Merkittävimmät ilmastovaikutuksemme ovat seurausta toimitusketjussa syntyvistä epäsuorista päästöistä. Vuonna 2022 arvoketjun päästömme laskivat 8,2 % useiden materiaaleihin, logistiikkaan ja palveluihin liittyvien aloitteiden tukemana.

Tutustu Sanoman vastuullisuusstrategiaan ja ilmastotyöhön tarkemmin osoitteessa www.sanoma.com/vastuullisuus

Sanoma
Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.