Sanoman tavoitteena on osallistava kulttuuri, jossa jokainen on tervetullut omana itsenään. Osana Sanoman vastuullisuusstrategiaa edistämme monimuotoisuutta ja sukupuolineutraaliutta koko liiketoiminnassamme. Tänään vietämme kansainvälistä naistenpäivää ja osoitamme tukemme osallistavalle kulttuurille ja sukupuolten tasa-arvolle.

Toimimme 12 maassa, ja henkilöstömme tulee eri kulttuuri- ja koulutustaustoista ja ikäryhmistä. Kehitämme monimuotoisuutta, jonka uskomme edistävän myös innovaatioita ja sitoutuneisuutta. Strateginen tavoitteemme on yhdenvertainen kulttuuri, jossa jokainen on tervetullut ja saa kunnioitusta ja tukea sellaisena kuin on. Vuonna 2022 otimme tärkeitä askeleita työntekijöiden monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Kaikki työntekijät kutsuttiin osallistumaan monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuuskyselyymme, joka toteutettiin yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa. Kyselyyn osallistui yli 2 000 työntekijää. Keräämämme tiedot auttavat meitä suunnittelemaan seuraavia monimuotoisuus ja yhdenvertaisuustoimia organisaation tarpeiden pohjalta. Tulosten mukaan työntekijämme kokevat, että he voivat olla töissä aidosti omia itsejään eivätkä henkilökohtaiset ominaisuudet estä heidän urakehitystään. Lisäksi vastaajat kokivat, että Sanoman kulttuurissa kaikenlaiset ihmiset ovat tervetulleita ja arvostettuja taustastaan huolimatta. Myös parannuskohteita tunnistettiin. Toimintasuunnitelmassamme käsittelemme vähemmistöryhmien kokemuksia, kannustamme johtajiamme ottamaan aktiivisen roolin yhdenvertaisuuden edistämisessä ja lisäämme läpinäkyvyyttä oikeudenmukaisten ja tasapuolisten käytäntöjen varmistamiseksi.

Koska tietoisuuden lisääminen tiedostamattomista ennakkoasenteista on tärkeä osa yhdenvertaisuuden parantamista, lanseerasimme kaikille työntekijöille tarkoitetun verkkokurssin, joka käsittelee tiedostamattomia ennakkoasenteita sekä edistää yhdenvertaisuutta niin yksilön, tiimin kuin organisaation tasolla. Learningin ja konsernitoiminnoissa järjestimme lähes sadalle johtajalle virtuaalikoulutuksen, joka tukee heitä esimerkillä johtamisessa sekä monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Media Finlandissa laadittiin uusi johtamiskäsikirja ja järjestettiin sitä koskevaa koulutusta esihenkilöille. Tavoitteena oli edistää johtamislupaustemme ja tasa-arvoisten johtamiskäytäntöjen täytäntöönpanoa.

Seuraamme työntekijöidemme tuntemusta siitä, että tarjoamme tasapuolisia mahdollisuuksia, vuosittaisen henkilöstötutkimuksemme ”Tasapuoliset mahdollisuudet” -tuloksen avulla. Vuonna 2022 tulos nousi 7,7:ään (2021: 7,3). Parempi tuloksemme, joka on eurooppalaisen vertailuluvun 7,0 yläpuolella, osoittaa, että olemme edistyneet tasapuolisemman ja kunnioittavamman työympäristön kehittämisessä.

Haluamme edistää kulttuuria, jossa sukupuolella ei ole merkitystä, vaikka seuraamme myös eri sukupuolten määrää johtotehtävissä. Vuonna 2022 44 % (2021: 45 %) tiimien esihenkilöistä ja 41 % (2021: 39 %) johtajista ja ylimmästä johdosta oli naisia. Vaikka sukupuolten tasapaino on hyvällä tasolla, tunnistamme tarpeen kehittää edustusta edelleen esimerkiksi teknologiatiimeissä ja johdon tasolla. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä johtotehtävissä olisi yhtä paljon naisia ja miehiä.

Kuva: Naisten määrä Sanomalla vuoden 2022 lopussa.

Kansainvälinen naistenpäivä on maailmanlaajuinen juhlapäivä, jota vietetään vuosittain 8. maaliskuuta ja joka kiinnittää huomiota muun muassa sukupuolten tasa-arvoon, lisääntymisoikeuksiin sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja hyväksikäyttöön.