Sanoma Summit on toisilta oppimisen festivaali – tapahtuma, jossa sanomalaiset opettavat toisilleen tärkeinä pitämiään ja itse hyvin tuntemiaan asioita. Tänä vuonna Summit järjestettiin lokakuun lopulla ja iltapäivän aikana opittiin esimerkiksi data sciencea, tutkivaa journalismia, tunneälyä ja fasilitointia tiivissä puolen tunnin oppitunneissa.

Yhteensä oppitunteja oli tarjolla kolmekymmentä. ”Ainoa huono asia Summitissa oli valinnan vaikeus!”, antoi yksi osallistuja palautetta.


 
Summitin käytännön järjestelyt olivat mutkattomat: oppituntien aiheita kerättiin edeltävän kuukauden ajan yhteiseen, jatkuvasti päivittyvään lukujärjestykseen. Kuka tahansa voi siis pitää oppitunnin, mutta joitakin aiheita myös toivottiin erikseen.

Samaan lukujärjestykseen kerättiin lopulta myös oppituntien fyysiset paikat ja linkit, joiden avulla kaikkia pystyi seuraamaan myös online. Yleisö sai sitten suunnitella oman ohjelmansa lukujärjestyksen perusteella, ja kaikkia kannustettiin osallistumaan ainakin yhteen.


 
Suurin osa oppitunneista järjestettiin Sanomatalon yhdeksännen kerroksen yhteisissä tiloissa, jossa puheensorinan volyymi nousi heti Summitin aluksi. Yhdessä nurkassa liikutti journalistin kertomus sotakeikalle valmistautumisesta, toisessa käytiin läpi DJ:n työtä, kolmannessa tekijänoikeuksien perusteita. Linjoilla esityksiä seurasi moninkertainen yleisö.Sanoma Summit on järjestetty jo monta kertaa, mutta se on joka kerta erilainen – nyt harjoiteltiin hybridimallia, kahdella kielellä toimimista ja osallistumista eri toimipisteistä käsin. Ja opittiin samalla paljon uutta omilta työkavereilta!