Keväällä 2020 koronaviruspandemia sai opetuksen siirtymään digitaalisille alustoille ennennäkemättömällä vauhdilla. Opettajat ympäri maailman ottivat vastaan suuren haasteen jatkaa opetusta etänä. Uusien työkalujen ja menetelmien mukana tulivat uudet käytännöt ja yhdenvertainen verkkosisältö nousi avainasemaan.

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Opettajat odottavat digitaalisten oppimisalustoiden olevan käyttäjäystävällisiä, tietoturvallisia ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia sekä sisältävän korkealaatuista, oppilaslähtöistä materiaalia. Lisäksi oppimisalustojen tulee olla tasapuolisesti kaikkien oppilaiden ulottuvilla. Www-standardit määrittelevän World Wide Web Consortiumin saavutettavuusaloite WAI on luonut verkkosisällön saavutettavuusohjeet. Ne kuvaavat yksityiskohtaisesti, miten digitaaliset ratkaisut tulisi luoda, jotta ne olisivat kaikille helppokäyttöisiä. Ohjeet pohjautuvat neljään periaatteeseen: havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja lujatekoinen. Sekä EU:n saavutettavuusdirektiivi että Pohjois-Amerikan vammaisten syrjinnän kieltävä US Rehabilitation Act ovat ottaneet nämä periaatteet käyttöön.

itslearning – saavutettavia oppimisratkaisuja yhdenvertaisten oppimismahdollisuuksien varmistamiseksi
itslearning, oppimisalan yhtiömme Norjassa, on luonut digitaalisen oppimisalustan, jota voivat hyödyntää kaikki koulutusasteet. Esteettömyys ja saavutettavuus (universal design) ovat tärkeimpiä näkökulmia alustan kehitystyössä. Tavoitteenamme on tarjota alusta, joka on kaikkien oppilaiden ja opettajien saavutettavissa. Kehitystiimi analysoi, suunnittelee ja toteuttaa saavutettavuutta parantavat toiminnallisuudet. Osana itslearningin pitkän aikavälin strategiaa saavutettavuuden parantamiseksi itslearning on luonut sisäisen ohjeistuksen saavutettavuuden huomioimiseksi suunnittelussa, ja tarjoaa saavutettavuuskoulutusta tuotekehittäjille ja testaajille.

“Saavutettavuus on aina etusijalla, kun kehitämme uusia toiminnallisuuksia. Samanaikaisesti teemme työtä parantaaksemme oppimisalustan vanhempien osien saavutettavuutta. Kehitystyö on jatkuvaa, ja meillä on selkeä strategia ja tavoitteet alustan kokonaisvaltaisen saavutettavuuden parantamiseksi”, kertoo Kristian Rye Vennesland, itslearningin kehityspäällikkö.

Yksi konkreettinen työkalu helppokäyttöisyyden ja ymmärrettävyyden varmistamiseksi on Microsoftin syventävä lukuohjelma Immersive Reader, jota käytetään myös itslearningin ratkaisuissa. Se on suunniteltu tukemaan oppilaita, joilla on lukivaikeuksia kuten lukihäiriö, mutta sitä voi käyttää jokainen, joka haluaa helpomman lukukokemuksen. Immersive Reader vähentää visuaalisia häiriötekijöitä ja yksinkertaistaa käyttöliittymän näkymää, jotta oppilas voi paremmin keskittyä itse sisältöön. Ohjelma sisältää myös lisäominaisuuksia kuten lue ääneen -toiminnon sekä kuvasanaston, joka auttaa selittämään vaikeita sanoja.

Muista selkeys! Kuusi käytännön vinkkiä saavutettavan sisällön luomiseksi
Jotta oppiminen ja oppimisalustat olisivat saavutettavia, myös sisällön tulee olla saavutettavaa. Tässä opettajilla on tärkeä rooli, sillä he syöttävät sisällön hallintajärjestelmään. itslearning onkin kirjannut opettajille muutaman yksinkertaisen vinkin siihen, miten huomioida saavutettavuus sisällöntuotannossa.

  1. Selkeä ja yksinkertainen kieli auttaa kaikkia ymmärtämään viestisi.
  2. Värit voivat olla haasteellisia: varmista, että teksti erottuu taustasta riittävän hyvin.
  3. Linkit ovat tärkeä osa verkkoympäristöä: varmista, että linkkiteksti ei ole vain URL-osoite vaan kuvaa, mitä varten linkki on.
  4. Käytä vaihtoehtoista tekstiä kuvissa huomioidaksesi ne, jotka eivät näe kuvaa.
  5. Videot tarvitsevat tekstityksen tai vaihtoehtoisen tekstin.
  6. Äänisisällön tulee olla saatavilla myös tekstinä, joten muista liittää mukaan tekstiversio.

Tämä artikkeli on osa juttusarjaa, jossa esitellään Learning-liiketoimintamme tuotteita ja palveluita ympäri Eurooppaa. Sanoman tavoitteena on kehittää yhdenvertaisia oppimisratkaisuja Sanoman vastuullisuusstrategian mukaisesti.

Norjan Bergenissä toimiva itslearning on Euroopan suurin oppimisen ohjausjärjestelmien (LMS) toimittaja. Sen tavoitteena on parantaa opettajien valmiuksia opettaa. itslearning on osa Sanoma Learning -liiketoimintaa, joka tavoittaa yli 20 miljoonaa oppilasta 11 maassa.