Tule kehittämään Sanoman asiakaspalvelua entistä paremmaksi! Etsimme osallistujia tutkimukseen, jossa tarkastellaan Oma Sanoman itsepalvelukanavan käytettävyyttä ja kognitiivista saavutettavuutta. Erityisesti haemme henkilöitä, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD, ADD) tai lukivaikeus.

Oma Sanoma on verkossa toimiva, Sanoma Media Finlandin asiakaspalvelun itsepalvelukanava. Oma Sanomalla on satoja tuhansia käyttäjiä ja palvelua kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Nyt tarkastelussa on erityisesti se, millaisia käytettävyysongelmia erilaiset henkilöt voivat kohdata palvelun asiakaspoluissa.

”Kognitiivisella saavutettavuudella tarkoitetaan käytännössä palvelun ymmärrettävyyttä, selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä. Usein saavutettavuutta tutkitaan teknisen saavutettavuuden näkökulmasta, nyt keskitymme esimerkiksi sellaisiin asioihin kuin tekstien selkeys tai valikoiden ymmärrettävyys. Kognitiivinen saavutettavuus palvelee erityisesti käyttäjiä, joilla on kognitiivisia haasteita, mutta se auttaa myös esimerkiksi palvelun uusia käyttäjiä. Tutkimuksesta saamme toivottavasti hyvää tukea Oma Sanoman kehitystyölle”, kertoo käyttökokemussuunnittelija Suvi Otranen Sanomalta.

Oma Sanoman käytettävyystestiin etsitään osallistujia kolmesta käyttäjäryhmästä:

  • henkilöitä, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD, ADD)
  • henkilöitä, joilla on lukivaikeus (dyslexia)
  • henkilöitä verrokkiryhmään, johon voi osallistua kuka tahansa

Käytettävyystestit suoritetaan Sanomatalossa Helsingin keskustassa helmikuussa 2023. Käytettävyystestin kesto on noin tunti ja osallistujan ei tarvitse erikseen valmistautua siihen. Kiinnostuneille lähetetään sähköpostitse ohjeet ajanvaraukseen. Käytettävyystestiin osallistujan tulee olla täysi-ikäinen Sanoman asiakas. Tutkimuksessa kerättävät havainnot ja osallistujien haastattelut anonymisoidaan ja tutkimuksen tulokset eivät ole yksilöitävissä osallistujiin.

Kiitokseksi osallistujat saavat 15€ arvoisen Go Gift -lahjakortin.

Käytettävyystestit ovat osa Susanna Hyötyläisen Aalto-yliopistossa tehtävää diplomityötä. Tutkimuksessa keskittyy tutkimaan verkkopalveluiden käytettävyyttä ja kognitiivista saavutettavuutta. Tutkimus on tapaustutkimus, jossa tutkimuskohteena on Oma Sanoma -verkkopalvelu.

Kiinnostuitko tai tunnetko tutkimukseen sopivan osallistujan? Voit ilmoittautua tutkimukseen tai kysyä lisätietoa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen susanna.hyotylainen@aalto.fi

Tutkimuksen tietosuojailmoitus ja suostumuslomake