Sanoman nettovaikutuksia yhteiskuntaan arvioitiin Uprightin kehittämällä nettovaikutuksen arviointimallilla. Tekoälyyn ja tieteellisiin tutkimuksiin pohjautuva nettovaikutusprofiili osoittaa, että Sanoma on vahvasti nettopositiivinen yhtiö. Sanoman merkittävin yksittäinen myönteinen vaikutus on tiedon jakaminen. Sanoman nettovaikuttavuuden luokitus oli AA+ (Excellent+) vuonna 2021.

Liiketoimintamme nettovaikutuksia yhteiskuntaan arvioitiin Uprightin kehittämällä nettovaikutuksen arviointimallilla. Nettovaikutuksen arviointimallin tulosten mukaan Sanomalla on useita myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan, erityisesti yhteiskunnan, tiedon ja terveyden ulottuvuuksilla. Yhtiön nettovaikuttavuusaste on korkea 69 prosenttia. Nettovaikuttavuusluokitus arvioi yrityksiä kymmenen portaan asteikolla AAA Prime - CC Poor. Sanoman nettovaikuttavuuden luokitus AA+ on korkeampi kuin 97 % Pohjoismaiden 200 suurimmalla yhtiöllä.

“Nettovaikutusten analyysin avulla halusimme tutkimustietoon pohjautuen arvioida vaikutuksiamme. Uprightin kehittämä ja tekoälyyn pohjautuva malli tarjosi tähän hyvä työkalun”, sanoo sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja Kaisa Uurasmaa.

Journalismin, uutisten ja oppimateriaalien kautta Sanoma luo uutta tietoa maailmasta ja jakaa sitä lukijoille ja oppilaille. Oppimateriaalit ja -alustat, jotka tukevat laadukasta koulutusta, auttavat osaltaan edistämään sitä myönteistä vaikutusta, joka opetuksella on yhteiskunnan vakauteen ja rauhaan. Sekä oppimateriaalien että viihteen kautta ihmiset voivat kokea nautintoa, iloa ja täyttymystä, millä on näkyvä myönteinen vaikutus terveyden ulottuvuudella. Sanoma vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan myös veronmaksajana ja työnantajana.

Saavuttaakseen yllämainitut myönteiset vaikutukset Sanoma käyttää niukkaa osaamispääomaa (ts. vahvan ammattiosaamisen ja koulutuksen omaavien työntekijöiden vaihtoehtoiskustannus), ja sen palvelut aiheuttavat jonkin verran päästöjä. 

Tutustu Sanoman nettovaikutuksia koskevaan profiiliin tarkemmin Sanoman vuoden 2021 vastuullisuusraportoinnissa sekä tässä raportissa englanniksi.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma
Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Upright

Upright Project on helsinkiläinen teknologiayritys, jonka mallintaa yritysten nettovaikutuksia. Yritys rakentaa kvantifikaatiomallia, joka käyttää Natural Language Processing -koneoppimistekniikoita ja avointa tiedettä mittaamaan yritysten kokonaisvaltaisia vaikutuksia ympäristöön, ihmisten terveyteen, yhteiskuntaan sekä tiedon luomiseen ja jakamiseen. Data on saatavilla Uprightin alustalla sekä globaalisti Nasdaqin kautta. Lue lisää: www.uprightproject.com.