Sanoma Oyj, pörssitiedote, 27.7.2022 klo 8.30

Sanoma Oyj, puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Liikevaihto kasvoi, operatiivinen liikevoitto matalammalla tasolla tilausten siirtyessä kolmannelle vuosineljännekselle Espanjassa; Vuoden 2022 näkymät ennallaan

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.-30.6.2022 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q2 2022  

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 313 milj. euroon (2021: 303). Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli
 • 3 % (2021: 10 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli 54 milj. euroa (2021: 65) johtuen erityisesti aluehallinnon viivästyneestä päätöksenteosta, mikä viivästytti toimituksia Espanjassa.
 • Liikevoitto oli 39 milj. euroa (2021: 52). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -5 milj. euroa (2021: -3). Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 10 milj. euroa (2021: 11).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (2021: 0,24).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (2021: 0,22).
 • Sanoman varsinainen yhtiökokous päätti 7.4., että vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,54 euroa (2020: 0,52) osakkeelta kahdessa yhtä suuressa erässä. Ensimmäinen erä maksettiin 20.4. ja toinen erä maksetaan arviolta marraskuussa.
 • Sanoma ilmoitti 7.6. ostavansa Pearsonin Italian paikallisen perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminnan sekä pienen kokeisiin valmistavia materiaaleja Saksassa tarjoavan liiketoiminnan. Kaupan arvioidaan toteutuvan myöhemmin vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä.
 • Sanoma julkisti 7.6. strategisen kasvutavoitteen, jonka mukaan se pyrkii kasvattamaan konsernin liikevaihdon yli 2 mrd. euroon vuoteen 2030 mennessä siten, että vähintään 75 % siitä tulee oppimisliiketoiminnasta.

H1 2022

 • Konsernin liikevaihto oli 524 milj. euroa (2021: 513). Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli
 • 2 % (2021: 7 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli 43 milj. euroa (2021: 55). Siihen vaikutti pääasiassa matalampi toisen vuosineljänneksen tulos erityisesti Espanjassa.
 • Liikevoitto oli 17 milj. euroa (2021: 28). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -8 milj. euroa (2021: -7). Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 18 milj. euroa (2021: 20).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (2021: 0,11).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (2021: 0,08).
 • Vapaa rahavirta oli -99 milj. euroa (2021: -51) ollen poikkeuksellisen matala johtuen heikommasta tuloksesta, käyttöpääoman muutoksista, suuremmista investoinneista erityisesti digitaalisten oppimisalustojen kehittämiseen ja edellisvuoden alhaiseen tasoon nähden suuremmista maksetuista tulospalkkioista.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 3,2 (2021: 3,1), mikä on kausiluontoisesti hieman yli pitkän aikavälin tavoitetason (alle 3,0).

Näkymät vuodelle 2022 (ennallaan)
Vuonna 2022 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,25–1,30 miljardia euroa (2021: 1,25). Konsernin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 15–16 % (2021: 15,8 %).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että

 • Koronaviruspandemialla ei ole merkittävää vaikutusta sen liiketoimintaan.
 • Suomen mainosmarkkinat ovat vakaat.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven: 
”Vuoden 2022 toinen neljännes merkitsi seuraavaa vaihetta Sanoman oppimisliiketoiminnan kasvussa, sillä ilmoitimme kesäkuussa ostavamme Pearson Italian, yhden johtavista toisen asteen oppimateriaalien tarjoajista Italian suurilla markkinoilla, sekä Pearson Saksan, pienen kokeisiin valmistavia materiaaleja Saksassa tarjoavan liiketoiminnan. Yritysosto sopii hyvin Sanoman strategiaan, jonka mukaisesti se aikoo kasvattaa perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintaansa yritysostoin. Samalla se merkitsee Sanoman laajentumista Italiaan, joka on yksi Euroopan suurimmista perus- ja toisen asteen oppimispalveluiden markkinoista. Saimme jo kesäkuussa vahvistuksen siitä, ettei kauppa vaatinut Italiassa ulkomaisia suoria sijoituksia koskevan nk. Golden Power -sääntelyn mukaista käsittelyä. Kauppa toteutuu myöhemmin vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä, mikä tarkoittaa, että tulemme konsolidoimaan koko vuoden lukuihimme pienen osuuden huippusesongista ja kokonaisuudessaan tyypillisesti tappiollisen neljännen vuosineljänneksen. Meille on ilo saada toivottaa Italian ja Saksan erinomaiset tiimit tervetulleiksi osaksi Sanomaa.

Julkistimme kesäkuussa myös tavoitteemme, jonka mukaan pyrimme kasvattamaan liikevaihtomme yli 2 mrd. euroon vuoteen 2030 mennessä siten, että vähintään 75 % siitä tulee oppimisliiketoiminnasta. Samalla olemme edelleen täysin sitoutuneet maksamaan kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta.

Vuoden alkupuoliskolla Learningin liikevaihto oli vakaa, mutta vaihteli merkittävästi maittain. Toimintamaissamme Espanjaa lukuun ottamatta orgaaninen kasvu ja taloudellinen kehitys olivat hyvällä tasolla nykyisestä inflaatiotilanteesta ja paperin hintojen noususta huolimatta. Espanjassa aluehallintojen myöhäiset, uuden LOMLOE-opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvät päätökset, aiheuttivat merkittäviä viivästyksiä toimituksissa. Espanjassa huomattava myynnin siirtyminen toiselta vuosineljännekseltä kolmannelle yhdistettynä odotetusti korkeampiin markkinointi- ja sisällöntuotantokuluihin johti operatiivisen tuloksen merkittävään laskuun. Tämänhetkisen arviomme mukaan uuden opetussuunnitelman asteittainen käyttöönotto Espanjassa luo vakaata kasvua vuonna 2022, mutta valtaosan uuteen opetussuunnitelmaan liittyvästä kasvusta odotetaan toteutuvan vasta vuonna 2023, osittain jopa vasta vuoden 2024 puolella. Kaiken kaikkiaan oppimisliiketoimintamme on hyvin varautunut kolmannen vuosineljänneksen huippusesonkiin.

Media Finlandin liikevaihdon kasvun taustalla oli tapahtumaliiketoiminta, mutta segmentin kannattavuus heikkeni. Tilaus- ja mainosmyynti pysyivät vakaana sekä toisella vuosineljänneksellä että vuoden alkupuoliskolla. Toisen vuosineljänneksen vakaasta tilausmyynnistä huolimatta varsinkin uusien tilausten myynnissä on nähtävissä laskeva trendi koronaviruspandemiasta johtuvan vahvan kasvujakson jälkeen, minkä odotetaan vaikuttavan vuoden jälkipuoliskolla. Kaksi vuotta kestäneen koronaviruspandemian raskaiden vaikutusten jälkeen tapahtumasesonki käynnistyi suurin toivein kaikkien sidosryhmien – esiintyjien, yleisön ja tiimiemme – keskuudessa, mutta tilanne on osoittautunut haastavaksi. Kesäkuussa festivaalikävijöiden määrä jäi odotettua alhaisemmaksi, ja tässä vaiheessa voidaan sanoa, että sama trendi jatkui heinäkuussa, joten tapahtumaliiketoiminnan myynti ja tulos eivät tule yltämään koronaa edeltävän vuoden 2019 lukemiin. Paperin hintojen nousu, jota tapahtumaliiketoiminnan tuotot eivät vastoin odotuksiamme kompensoineet, heikensi Media Finlandin tulosta toisella vuosineljänneksellä.

Vapaa rahavirtamme oli matalampi johtuen heikommasta tuloksesta, korkeammasta käyttöpääoman määrästä, aiemmin ilmoittamistamme suuremmista investoinneista erityisesti digitaalisten oppimisalustojen kehittämiseen ja edellisvuoden poikkeuksellisen alhaiseen tasoon nähden suuremmista maksetuista tulospalkkioista. Odotuksemme vuodelle 2022 ovat ennallaan, ja vertailukelpoisen vapaan rahavirran odotetaan olevan suurempien investointien seurauksena hieman edellisvuotta matalampi, mikä on linjassa helmikuussa kertomamme kanssa. Lisäksi Pearsonin yritysostolla tulee olemaan positiivinen vaikutus vapaaseen rahavirtaan.

Haluan lausua kiitokset tiimeillemme niiden sitoutumisesta ja vahvasta suorituksesta liiketoimintamme jatkuvassa ja vastuullisessa kasvattamisessa sekä kehityshankkeidemme onnistuneesta täytäntöönpanosta haastavammassa taloudellisessa ympäristössä. Tiimit ovat osaamisellaan ja sitoutumisellaan auttaneet minimoimaan operatiivisten kustannusten nousun vaikutuksia, ja näin ollen näkymämme koko vuodelle ovat ennallaan.”

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot 

milj. euroa Q2 2022 Q2 2021 Muutos H1 2022 H1 2021 Muutos 2021
Liikevaihto 313,2 302,8 3 % 523,9 512,9 2 % 1 251,6
Operatiivinen käyttökate 1) 92,9 103,7 -10 % 121,7 134,4 -9 % 361,0
    prosentti 1) 29,7 % 34,3 %   23,2 % 26,2 %   28,8 %
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2) 53,6 65,0 -18 % 43,2 55,0 -22 % 197,2
    prosentti 2) 17,1 % 21,5 %   8,2 % 10,7 %   15,8 %
Liikevoitto 38,5 51,5 -25 % 16,5 27,7 -40 % 142,4
Tilikauden tulos 30,8 37,0 -17 % 12,6 12,6 0 % 101,4
               
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1) 0,21 0,24 -9 % 0,11 0,11 0 % 0,69
Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,22 -16 % 0,07 0,08 -3 % 0,62
               
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna       4 906 4 887 0 % 4 885
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna       5 117 5 059 1 % 4 822

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3) 

milj. euroa Q2 2022 Q2 2021 Muutos H1 2022 H1 2021 Muutos 2021
Tilikauden tulos 30,8 36,9 -17 % 12,6 12,4 1 % 101,2
               
Vapaa rahavirta -60,0 -3,0 -1 890 % -99,3 -51,4 -93 % 139,7
               
Omavaraisuusaste 4)       33,7 % 32,9 %   40,6 %
Nettovelka       770,9 769,8 0 % 616,4
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen       3,2 3,1 3 % 2,4
               
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1) 0,21 0,24 -10 % 0,11 0,12 -2 % 0,69
Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,22 -16 % 0,07 0,08 -1 % 0,61
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -0,37 -0,02 -1 904 % -0,61 -0,32 -93 % 0,86

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja
3) Vuonna 2021 lopetetut toiminnot käsittivät tietyt Learningin liiketoiminnot, joiden strategisia vaihtoehtoja arvioitiin. Lisätietoja lopetettujen toimintojen taloudellisesta tuloksesta on puolivuosikatsauksen s. 32.
4) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 157,7 milj. euroa kaudella H1 2022 (2021: 171,8).
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille
Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään klo 11.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Alex Green.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/2022-q2-results.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Kysymysten esittämiseksi puhelimitse pyydämme soittamaan 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0310. Vahvistuskoodi on 89780250#.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liite