Sanoma Oyj, pörssitiedote, 29.4.2022 klo 8.30

Sanoma Oyj, osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022: Hyvä aloitus vuodelle

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.-31.3.2022 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q1 2022  

 • Konsernin liikevaihto oli vakaa 211 milj. euroa (2021: 210). Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 1 % (2021: 3 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli negatiivinen johtuen Learning-liiketoiminnan tyypillisestä kausiluonteisesta vaihtelusta, ja oli -10 milj. euroa (2021: -10).
 • Liikevoitto oli -22 milj. euroa (2021: -24). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -3 milj. euroa (2021: -5). Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 9 milj. euroa (2021: 9).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (2021: -0,12).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (2021: -0,15).
 • Vapaa rahavirta oli negatiivinen, -39 milj. euroa (2021: -48), mikä on tyypillistä pienelle ensimmäiselle vuosineljännekselle.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,6 (2021: 2,8), mikä on linjassa pitkän aikavälin tavoitetason kanssa (alle 3,0).
 • Alex Green aloitti konsernin talousjohtajana 1.3.2022.
 • Sanoman varsinainen yhtiökokous päätti 7.4., että vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,54 euroa (2020: 0,52) osakkeelta kahdessa yhtä suuressa erässä. Ensimmäinen erä maksettiin 20.4. ja toinen erä maksetaan arviolta marraskuussa.

Näkymät vuodelle 2022 (ennallaan)

Vuonna 2022 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,25–1,30 miljardia euroa (2021: 1,25). Konsernin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 15–16 % (2021: 15,8 %).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että

 • Koronaviruspandemialla ei ole merkittävää vaikutusta sen liiketoimintaan.
 • Suomen mainosmarkkinat ovat vakaat.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Maailma muuttui dramaattisesti 24. helmikuuta Venäjän hyökättyä perusteetta Ukrainaan. Olemme järkyttyneitä ja tyrmistyneitä sodan ja sen aiheuttamien julmuuksien vuoksi, ja seisomme ukrainalaisten rinnalla. Sanoma on yhdessä työntekijöidensä kanssa tehnyt lahjoituksen Punaiselle Ristille tukeakseen Ukrainalle tarjottavaa humanitaarista apua. Tuemme ukrainalaisia eri tavoin myös liiketoimintamme kautta: esimerkiksi Puolan oppimisliiketoimintamme tukee paikallisia kouluja erittäin konkreettisesti mahdollistaakseen pakolaislasten koulutuksen jatkumisen, ja toimittajamme ja kuvaajamme työskentelevät tiiviisti myös paikan päällä Ukrainassa jakaakseen faktapohjaisia uutisia sodasta. Koska Sanomalla ei ole liiketoimintaa Ukrainassa tai Venäjällä, sodalla ei juurikaan ole suoraa vaikutusta liiketoimintaamme.

Kaiken kaikkiaan vuosi alkoi kannaltamme vahvasti sekä oppimis- että medialiiketoiminnassa. Learningin liikevaihto on kausivaihtelun vuoksi aina ensimmäisellä vuosineljänneksellä pieni ja tulos sen seurauksena tappiollinen. Digitaalisten oppimateriaalien suuri osuus kasvatti liikevaihtoa Alankomaissa ja Suomessa myös pienellä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, sillä digitaalinen myynti tuloutuu tasaisesti vuoden aikana. Toisaalta suuret liiketoimintomme Espanjassa ja Puolassa vahvistavat kausivaihtelua vuoden aikana, sillä näiden markkina-alueiden digitalisaatioaste on edelleen matala, ja painettujen oppimateriaalien toimitus keskittyy pitkälti uuden lukuvuoden alkuun kolmannella vuosineljänneksellä. Olemme valmistautuneet hyvin tulevaan oppimateriaalisesonkiin keskittyen erityisesti Espanjaan, missä odotamme tällä hetkellä 12:n kaikkiaan 17 alueesta ottavan uuden opetussuunnitelman käyttöön vuonna 2022. Tämä on hieman yli puolet markkinoiden kokonaismyynnistä lopun seuratessa vuotta myöhemmin. Samalla arvioimme kysynnän laskevan Puolassa vuonna 2022 ennen seuraavaa pienempää opetussuunnitelmauudistusta, joka on alkamassa vuonna 2023. Kaiken kaikkiaan Espanjan myynnin kasvun arvioidaan suurin piirtein kompensoivan Puolan laskun vuonna 2022.

Media Finlandissa mainonnan kysyntä hidastui tilapäisesti hieman maaliskuussa ja huhtikuun alussa Ukrainan sodan epäsuoran vaikutuksen vuoksi, mutta on nyt palaamassa aiemmin arvioidulle tasolleen. Tilausmyynnin palautuminen normaalitasolle jatkui pandemian aikaisen vahvan kasvun jälkeen. Digitaalisten tilausten määrän kasvu jatkui sekä Helsingin Sanomissa että alueellisissa sanomalehdissä, mutta aiempaa hillitympänä. Sanomalehtipaperin saatavuus oli tammi−huhtikuussa erittäin heikkoa Suomen ainoalla sanomalehtipaperitehtaalla pitkään jatkuneen lakon ja venäläisen paperin hankinnan lopettamisen vuoksi. Kuten jo vuoden alussa odotettiin, sanomalehtipaperin hinta nousi merkittävästi vuosineljänneksen aikana, ja sen arvioidaan pysyvän korkeana loppuvuoden ajan. Optimoimalla paperin käyttöä olemme kuitenkin pystyneet kattamaan osan kustannusten noususta. Olen erittäin iloinen tulevan festivaali- ja tapahtumasesongin tämänhetkisistä näkymistä: ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen vaikuttaa siltä, että festivaaleja voidaan järjestää normaalisti. Kaiken kaikkiaan Suomessa järjestetään ennätysmäärä tapahtumia tänä vuonna. Ihmisten innostus näkyy jo nyt lippujen suuressa kysynnässä, vaikka odotammekin ison osan lipunmyynnistä tapahtuvan lähempänä tapahtuma-ajankohtaa kuin ennen pandemiaa.

Sanoma tarjoaa osakkeenomistajilleen hyvän yhdistelmän kasvavaa osinkoa ja kasvua yritysostojen kautta. Velkaantuneisuutemme parani vuoden takaiseen verrattuna, mutta kasvoi hieman joulukuun 2021 loppuun verrattuna rahavirtamme kausiluonteisuuden vuoksi. Meillä on käytettävissämme yritysostoihin 300−400 miljoonaa euroa ja tuoreimman suuren yritysostomme Santillanan integraation edetessä suunnitellusti olemme operatiivisesti valmiita seuraavaan yritysostoon.

Haluan kiittää työntekijöitämme heidän sitoutumisestaan ja ketteryydestään jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. Olemme suureksi iloksemme nähneet, miten yhteiskunnat ja työpaikat palaavat vähitellen ”uuteen normaaliin” pandemian jälkeen vaikkakin kiinnitämme yhä erityistä huomiota toistemme terveyteen ja turvallisuuteen. Vaikka toimintaympäristössämme on epävarmuustekijöitä, näkymämme vuodelle 2022 ovat ennallaan ja katsomme tulevaisuuteen positiivisin ja luottavaisin mielin.”

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot 

milj. euroaQ1 2022Q1 2021Muutos2021
Liikevaihto210,6210,10 %1 251,6
Operatiivinen käyttökate 1)28,830,7-6 %361,0
prosentti 1)13,7 %14,6 % 28,8 %
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2)-10,4-10,0-4 %197,2
prosentti 2)-4,9 %-4,8 % 15,8 %
Liikevoitto-22,0-23,88 %142,4
Tilikauden tulos-18,3-24,425 %101,4
     
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)-0,10-0,1218 %0,69
Osakekohtainen tulos, euroa-0,11-0,1523 %0,62
     
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna4 8264 8450 %4 885
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna4 8524 8530 %4 822

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3) 

milj. euroaQ1 2022Q1 2021Muutos2021
Tilikauden tulos-18,3-24,526 %101,2
     
Vapaa rahavirta-39,3-48,419 %139,7
     
Omavaraisuusaste 4)39,3 %37,9 % 40,6 %
Nettovelka663,0713,4-7 %616,4
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen2,62,8-5 %2,4
     
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)-0,10-0,1218 %0,69
Osakekohtainen tulos, euroa-0,11-0,1524 %0,61
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa-0,24-0,3019 %0,86

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja
3) Vuonna 2021 lopetetut toiminnot käsittivät tietyt Learningin liiketoiminnot, joiden strategisia vaihtoehtoja arvioitiin. Lisätietoja lopetettujen toimintojen taloudellisesta tuloksesta on osavuosikatsauksen s. 30–31.
4) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 138,6 milj. euroa kaudella Q1 2022 (2021: 139,7).


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään klo 11.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Alex Green.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/2022-q1-results.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Kysymysten esittämiseksi puhelimitse pyydämme soittamaan 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0310. Vahvistuskoodi on 88931908#.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liite