Sanoma siirtyy tämän vuoden aikana Suomessa kokonaan uusiutuvan sähkön käyttöön. Sanoma liittyi 25 muun suomalaisyrityksen kanssa maailman suurimman vastuullisuusaloitteen, YK:n Global Compactin järjestämään Climate Ambition Accelerator –ohjelmaan asettaakseen tieteeseen perustuvat Science Based Target -päästövähennystavoitteet.

Uusiutuvaan sähköön siirtyminen on seuraava askel kohti Sanoman ”Hiilineutraali 2030 mennessä” -tavoitetta. Siirtymä vähentää Sanoman oman toiminnan vuotuisia kasvihuonekaasujen päästöjä Suomessa noin 5 prosentilla. Toimitilojen ja painojen energian käyttö muodostaa valtaosan Sanoman tuottamista oman toiminnan päästöistä (niin sanotut Scope 1 ja 2 päästöt), joiden osuus kaikista Sanoman päästöistä on 10 prosenttia. Iso osa Sanoman päästöistä tulee hankintaketjusta.

Tiistaina 22. kesäkuuta Sanoma liittyi 25 muun suomalaisyrityksen kanssa maailman suurimman vastuullisuusaloitteen, YK:n Global Compactin järjestämään Climate Ambition Accelerator -ohjelmaan.

”Kiihdyttämö mahdollistaa hyvien käytäntöjen vaihtamisen ja yhteistyön muiden yritysten kanssa. Hyvien käytäntöjen rinnalla ilmastonmuutoksen hillintä vaatii konkreettisia toimia, kuten uusiutuvaan energiaan siirtyminen Suomen toimintojen osalta. Tavoitteenamme on olla omassa toiminnassamme hiilineutraali jo lähivuosina”, kertoo Sanoman sijoittajasuhteiden ja vastuullisuuden johtaja Kaisa Uurasmaa.

Ohjelma tähtää kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden asettamiseen. Sanoma on sitoutunut aloitteeseen, jossa tieteeseen perustuvin laskelmin (Science Based Targets initiative) tavoitellaan maapallon lämpötilan nousun rajoittamista 1,5 Celsius-asteeseen ilmastokriisin hallitsemiseksi.

Lue lisää:

https://www.globalcompact.fi/uutiset/25-suomalaista-yritysta-mukana-climate-ambition-accelerator--ohjelmassa

https://www.sanoma.com/fi/news/2021/nasdaq/sanoma-vahvistaa-ilmastotoimiaan-sitoutumalla-science-based-targets--aloitteeseen/