Sanoma Oyj, pörssitiedote, 30.4.2021 klo 8.30


Sanoma Oyj, osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021: Vuosi alkoi hyvin yritysostojen ja orgaanisen kasvun vetämänä

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.–31.3.2021 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q1 2021

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 210 milj. euroon (2020: 188) pääasiassa Learningin ja Media Finlandin yritysostojen ansiosta. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 3 % (2020: 2 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja laski -10 milj. euroon (2020: -8). Tulos parani Media Finlandissa ja laski Learningissä kasvavalle oppimisyhtiölle tyypillisestä kausivaihteluista johtuvien ensimmäisen vuosineljänneksen tappioiden lisääntyessä liikevaihdon kasvun myötä.
 • Liikevoitto oli -24 milj. euroa (2020: -17). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -5 milj. euroa (2020: -4) ja liittyivät pääosin viimeaikaisten yritysostojen integrointiin. Hankintamenojen poistot ja oikaisut kasvoivat 9 milj. euroon (2020: 5) viimeaikaisten yritysostojen vuoksi.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli -0,12 euroa (2020: -0,06) ja -0,12 euroa (2020: 0,01) sis. lopetetut toiminnot.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (2020: -0,07) ja -0,15 euroa (2020: -0,02) sis. lopetetut toiminnot.
 • Ensimmäiselle vuosineljännekselle tyypillisesti vapaa rahavirta oli negatiivinen, -48 milj. euroa (2020: -60). Vuoden 2020 vertailukaudella konsernin vapaaseen rahavirtaan sisältyi myydyn Media Netherlandsin negatiivinen vapaa rahavirta.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli vakaa 2,8 (2020: 3.0) vastaten pitkän aikavälin tavoitetta ”alle 3,0”.
 • Sanoma ilmoitti 29.4. saaneensa verotuksen oikaisulautakunnalta päätöksen, jonka mukaan lautakunta on hyväksynyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen liittyen verohallinnon Sanoma Media Finlandissa suorittamiin verotarkastuksiin. Päätöksen perusteella Sanoma on velvollinen maksamaan n. 20 milj. euroa arvonlisäveroa. Summa ei sisällä mahdollisia veronkorotuksia tai korkoja. Sanoma pitää vaatimuksia perusteettomina ja tulee valittamaan päätöksestä.
 • Sanoman varsinainen yhtiökokous päätti 13.4., että vuodelta 2020 maksetaan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta kahdessa yhtä suuressa erässä. Ensimmäinen erä maksettiin 22.4. ja toinen erä maksetaan arviolta marraskuussa.
 • Sanoma laski 11.3. liikkeeseen 200 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, jolla maksettiin takaisin Santillanan yritysoston yhteydessä nostettu 200 milj. euron tilapäinen laina.
 • Sanoma julkaisi 8.3. päivitetyn vastuullisuusstrategiansa. Strategia keskittyy kuuteen teemaan, joilla on omat tavoitteensa ja mittarinsa.

Näkymät vuodelle 2021 (ennallaan)

Vuonna 2021 Sanoma arvioi konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,2–1,3 mrd. euroa (2020: 1,1) ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan 14–16 % (2020: 14,7 %).

Toimintaympäristö ja sen vaikutukset liiketoimintaan huomioiden Sanoma arvioi, että:

 • Rajoituksilla tulee olemaan vaikutusta live-tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumien järjestäminen tulee riippumaan myös rokotusasteesta ja yhteiskunnan avaamisesta Suomessa, ja lopulliset päätökset tullaan tekemään tapahtumakohtaisesti. Tapahtumaliiketoiminnan kannattavuus tulee olemaan merkittävästi alhaisempi kuin edellisvuonna.
 • Mainonnan kysyntä tulee painottumaan toiselle vuosipuoliskolle.
 • Pitkittyneet koulujen sulkemiset eivät tule vaikuttamaan merkittävästi oppimisliiketoimintaan sen tärkeimmissä toimintamaissa.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Sanoman vuosi alkoi hyvin. Liikevaihtomme kasvoi yritysostojen ja sekä Learningin että Media Finlandin hyvän vertailukelpoisen kehityksen vauhdittamana. Learningin liikevaihto on aina ensimmäisellä vuosineljänneksellä pieni ja tulos tappiollinen kausivaihtelun vuoksi. Mitä suuremmaksi oppimisliiketoimintamme kasvaa, sitä suuremmat ovat myös kausivaihtelut sekä tappiot ensimmäisellä ja neljännellä vuosineljänneksellä. Santillanan oston myötä Learningin vuosittainen kausivaihtelu on entistä voimakkaampaa, sillä Espanjassa liiketoiminta painottuu vielä enemmän kolmannelle vuosineljännekselle kuin muissa toimintamaissamme. Olemme nyt tehneet yhteistyötä Santillanan kanssa ensimmäiset neljä kuukautta. Integraatio on edennyt hyvin ja suunnitelmiemme mukaan. Olemme oppineet yhdessä paljon siitä huolimatta, että suurin osa integraatioprojekteista toteutetaan etänä. Espanjan tiimi valmistautuu jo täyttä vauhtia vuosina 2022–2023 toteutuvaan koulutusuudistukseen. Olemme jatkaneet etäopetuksen tukemista digitaalisilla työkaluillamme emmekä arvioi pandemian vaikuttavan Learningin liiketoimintaan merkittävästi, vaikkakin osalla suurimmista markkinoistamme saatetaan nähdä tilausten lykkääntymistä kolmannelle vuosineljännekselle.

Media Finlandissa hyvä kehitys jatkui myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilausmyynnin kasvu jatkui vakaana suoratoistopalvelu Ruutu+:ssa ja Helsingin Sanomissa, jonka tilausmäärä kasvoi jopa 6 % vuoden takaiseen verrattuna. Helsingin Sanomien talouden ja teknologian mediabrändi HS Visio lanseerattiin onnistuneesti maaliskuun alussa ja olemme ilolla seuranneet, kuinka innostuneesti lukijat ovat ottaneet sen vastaan. Mainosmyynnin kehitys oli melko hyvää verrattuna vuoden 2020 suhteellisen vahvoihin ensimmäisiin kuukausiin juuri ennen koronaviruspandemian alkua. Mainonnan kysynnän ennustettavuus on tällä hetkellä hyvin heikko, mutta arvioimme kysynnän kehittyvän maltillisesti vuoden alkupuoliskolla ja painottuvan enemmän jälkipuoliskolle. Myös alueellinen sanomalehtiliiketoiminta kehittyi hyvin: integraatiomme on onnistunut ja synergiaedut alkavat näkyä tuloksessa. Tapahtumaliiketoiminnassa tulevaan sesonkiin liittyvä ilmapiiri ja optimismi ovat olleet kaikkea muuta kuin vakaat kevään aikana rokotusten edetessä hitaasti erityisesti nuorten ikäryhmissä. Kesäkaudella 2021 live-tapahtumien järjestäminen tulee riippumaan yhteiskunnan avaamisesta Suomessa ja tulemme tekemään lopulliset päätökset järjestämisestä tai perumisesta tapahtuma kerrallaan. Tapahtumaliiketoimintaan liittyvä epävarmuus oli selvää jo helmikuussa, jolloin julkaisimme tämän vuoden näkymämme ja sen vuoksi ne pysyvät ennallaan.

Ensimmäisen vuosineljänneksen kohokohtiin kuuluivat myös päivitetyn vastuullisuusstrategiamme julkaisu sekä erittäin onnistunut 200 milj. euron kolmivuotisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku, jotka tehtiin maaliskuun alkupuolella. Vastuullisuusstrategiamme keskittyy kuuteen teemaan, joissa meillä on suurin vaikutus: Innostamme oppimaan, Teemme mediaa suomalaisille, Suojaamme tietosi, Olemme kehittyvä työpaikka, Huolehdimme ympäristöstä ja Vastuulliset liiketoimintatavat. Olemme myös asettaneet tavoitteet kullekin teemalle, ja kerromme lisää suunnitelmistamme vastuullisuuspäivässä, joka järjestetään virtuaalisesti 8.6. Lisätietoja tapahtumasta on osoitteessa https://www.sanoma.com/fi/sijoittajat/. Vastuullisuustarinallamme oli keskeinen rooli myös joukkovelkakirjalainan onnistuneessa liikkeeseenlaskussa kysynnän ollessa suurta erityisesti vastuullisuuteen keskittyvien sijoittajien keskuudessa.

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeukselliset olot jatkuvat jo toista vuotta. Sanomalla jatketaan onnistunutta etätyöskentelyä, ja kuuliainen ja omistautunut henkilöstömme on pysynyt terveenä ja turvassa. Jatkamme joitain pandemiaan liittyviä kustannussäästötoimia, mutta investoimme myös aktiivisesti digitaaliseen kehitykseen kummassakin liiketoiminnassamme ja varastointi-, IT- ja ylläpitokustannukset saattavat hieman kasvaa viime vuoden tapaan. Pandemia ei ole muuttanut pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme tai strategisia painotuksiamme: meillä on vakaa taloudellinen asema ja kyky kerryttää positiivista rahavirtaa, ja tavoitteenamme on kasvattaa perus- ja toisen asteen koulutukseen keskittyvää oppimisliiketoimintaamme jatkossakin sekä orgaanisesti että yritysostoilla.”

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot

milj. euroa Q1 2021 Q1 2020 Muutos 2020
Liikevaihto 210,1 187,6 12 % 1 061,7
Operatiivinen käyttökate 1) 30,7 30,8 0 % 309,9
    prosentti 1) 14,6 % 16,4 %   29,2 %
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2) -10,0 -7,8 -29 % 156,5
    prosentti 2) -4,8 % -4,1 %   14,7 %
Liikevoitto -23,8 -17,0 -40 % 270,1
Tilikauden tulos -24,4 -12,4 -97 % 237,8
         
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1) -0,12 -0,06 -97 % 0,58
Osakekohtainen tulos, euroa -0,15 -0,07 -99 % 1,46
         
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 4 845 3 942 23 % 4 255
Henkilöstömäärä kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 4 853 3 952 23 % 4 806

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3)

milj. euroa Q1 2021 Q1 2020 Muutos 2020
Tilikauden tulos -24,5 -3,8 -550 % 247,1
         
Vapaa rahavirta -48,4 -60,2 20 % 94,8
         
Omavaraisuusaste 4) 37,9 % 25,2 %   37,4 %
Nettovelka 713,4 856,3 -17 % 660,7
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,8 3,0 -6 % 2,6
         
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1) -0,12 0,01 -1 051 % 0,67
Osakekohtainen tulos, euroa -0,15 -0,02 -582 % 1,51
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -0,30 -0,37 20 % 0,58

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja
3) Vuonna 2021 lopetetut toiminnot käsittävät tietyt Learningin liiketoiminnot, joiden strategisia vaihtoehtoja arvioidaan. Vuonna 2020 lopetetut toiminnot käsittivät myös Sanoma Media Netherlandsin. Lisätietoja lopetettujen toimintojen taloudellisesta tuloksesta on s. 31.
4) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 139,7 milj. euroa kaudella Q1 2021 (2020: 170,4).


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen webcast ja puhelinkonferenssi klo 11.00. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/2021-q1-results.

Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme soittamaan 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon:

09 8171 0310

Vahvistuskoodi on 65762936#

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Medialla on mahdollisuus haastatteluihin puhelimitse tai Teamsin välityksellä tiedotustilaisuuden jälkeen. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli n. 1,1 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,7 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liite