Sanoma Oyj, pörssitiedote, 27.10.2021 klo 8.30

Sanoma Oyj, Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Vahva liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kasvu molemmissa liiketoiminnoissa

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.30.9.2021 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com/fi.

Q3 2021  

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 486 milj. euroon (2020: 401) Santillanan yritysoston sekä Learningin ja Media Finlandin vahvan orgaanisen kasvun ansiosta. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 8 % (2020: -2 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 32 % ja oli 147 milj. euroa (2020: 112). Tulos parani Learningissä Santillanan yritysoston ja orgaanisen kasvun ansiosta, kun taas Media Finlandissa se pysyi vakaana liiketoiminnan kulujen normalisoituessa koronaviruspandemian jälkeen.
 • Liikevoitto oli 133 milj. euroa (2020: 267). Vertailukauden Q3 2020 liikevoitto sisälsi luokiteltujen ilmoitusten liiketoiminnan, Oikotien, myyntiin liittyneen 165 milj. euron myyntivoiton. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -4 milj. euroa (2020: 161). Hankintamenojen poistot ja oikaisut kasvoivat 11 milj. euroon (2020: 6) Santillanan yritysoston seurauksena.   
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (2020: 0,50) ja 0,64 euroa (2020: 0,50) sis. lopetetut toiminnot.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (2020: 1,49) ja 0,63 euroa (2020: 1,50) sis. lopetetut toiminnot.
 • Hallitus päätti 26.10. osingon toisen erän, 0,26 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä on 28.10. ja maksupäivä 4.11.   

Q1−Q3 2021  

 • Kummankin liiketoiminnan liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta ja konsernin liikevaihto oli 999 milj. euroa (2020: 834). Orgaaninen kasvu oli vahvaa kummassakin liiketoiminnassa, ja konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 8 % (2020: -6 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 203 milj. euroon (2020: 158) sekä Learningin että Media Finlandin vahvan liikevaihdon kasvun ansiosta.
 • Liikevoitto oli 161 milj. euroa (2020: 293). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -11 milj. euroa (2020: 151). Hankintamenojen poistot kasvoivat 31 milj. euroon (2020: 17) Santillanan yritysoston seurauksena.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos kasvoi 0,76 euroon (2020: 0,64). Operatiivinen osakekohtainen tulos sis. lopetetut toiminnot oli 0,76 euroa (2020: 0,73).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (2020: 1,59) ja 0,70 euroa (2020: 1,67) sis. lopetetut toiminnot.
 • Vapaa rahavirta parani 85 milj. euroon (2020: 65) Santillanan vaikutuksen ollessa tyypillisen kausivaihtelun mukaisesti edelleen negatiivinen.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen kasvoi 2,5:een (2020: 1,0) Santillanan yritysoston seurauksena.
 • Sanoma ilmoitti 1.6. kasvattaneensa omistusosuutensa tapahtumajärjestäjä Nelonen Media Live Oy:stä 60 %:sta 100 %:iin.
 • Sanoma ilmoitti 29.4. saaneensa verotuksen oikaisulautakunnalta päätöksen, jonka mukaan lautakunta on hyväksynyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen liittyen verohallinnon Sanoma Media Finlandissa suorittamiin verotarkastuksiin vuosina 2015–2018. Sanoma pitää valitukseen liittyviä vaatimuksia täysin perusteettomina ja on valittanut päätöksestä. Sanoma maksoi vaaditun arvonlisäveron, sakon ja korot, yhteensä 25 milj. euroa, 1.7. Maksu on kirjattu saamisena vuoden 2021 kolmannelle vuosineljännekselle.

Näkymät vuodelle 2021 (julkistettu 26.10.)

Vuonna 2021 Sanoma arvioi konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,2–1,3 mrd. euroa (2020: 1,1) ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15,5 % (2020: 14,7 %).

Päivitetyt näkymät perustuvat Sanoman liiketoiminnan tammi–syyskuun 2021 toteutuneeseen kehitykseen ja loka–joulukuun 2021 päivitettyyn ennusteeseen ja niissä on huomioitu koronavirusepidemian tapahtuma- ja B2B-liiketoimintaan aiheuttaman epävarmuuden vähentyminen vuoden aikana.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven: 

”Liiketoimintamme kehittyi erittäin hyvin sekä Learningissä että Media Finlandissa vuoden 2021 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Konsernin liikevaihto kasvoi 20 % edellisvuoden tammi–syyskuuhun verrattuna, kun vahva orgaaninen liikevaihdon kasvu täydensi yritysostojen tuomaa kasvua. Konsernin operatiivisen tuloksen kasvu, 28 %, oli vieläkin vahvempaa kuin myynnin kasvu. Olemme päivittäneet kannattavuusnäkymiämme vuodelle 2021 ja odotamme nyt operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15,5 %. Näkymämme perustuvat yhdeksän ensimmäisen kuukauden hyvään kehitykseen sekä tapahtumiin ja mainontaan liittyvän epävarmuuden vähentymiseen.

Learningissä kolmas vuosineljännes on aina vuoden tärkein neljännes. Tänä vuonna se oli vieläkin tärkeämpi liiketoiminnallemme kahdella tavalla: Santillana Espanjassa oli mukana ensimmäistä kertaa, ja Puolassa on käynnissä opetussuunnitelmauudistus. Näissä kahdessa maassa oppimateriaalien myynti keskittyy vielä enemmän uuden lukuvuoden alkuun ja näin ollen kolmanteen vuosineljännekseen kuin muissa toimintamaissamme. Santillanan integraatio on edennyt suunnitellusti. Koronarajoitusten helpottuessa olemme pystyneet myös tapaamaan toisiamme kasvokkain, mikä on ollut erittäin arvokasta. Santillanan tiimi on valmistautunut hyvin vuosien 2022–2023 koulutusuudistukseen, vaikka sen tahti ja vaiheistus ovat vielä hieman epävarmat ennen Espanjan maakuntien paikallisten viranomaisten lopullisia päätöksiä. Ennen uutta opetussuunnitelmaa kirjakaupat ja jakelijat palauttavat tyypillisesti kirjat, joille ei ole enää tarvetta, mutta vuosien 2022−23 uudistuksen tahtiin liittyvän epävarmuuden takia näiden palautusten määrä ja arvo on vielä epävarma. Tammi–syyskuussa Learningin 6 %:n orgaaninen kasvu ylitti jopa pitkän aikavälin 2–5 %:n tavoitteemme. On hyvä muistaa, että mitä enemmän oppimisliiketoimintamme kasvaa, sitä tappiollisempia sekä ensimmäisestä että viimeisestä vuosineljänneksestä tulee tyypillisen kausivaihtelun vuoksi.

Media Finlandin orgaaninen kasvu oli vahvaa kolmannella vuosineljänneksellä niin tapahtuma-, B2B- kuin kuluttajaliiketoiminnassakin. Sekä Helsingin Sanomien että Ruutu+:n tilausmäärät jatkoivat hyvää kasvuaan, mutta koronan vauhdittamassa vahvassa tilausmäärän kasvussa näkyy merkkejä hienoisesta hidastumisesta. Uskomme, että tämä yleinen trendi osoittaa, että ihmisten median käyttö, sekä uutisten että viihteen osalta, on palaamassa pandemiaa edeltäville tasoille. Mainonnan kehityksen taustalla olevat pitkän aikavälin trendit ovat kiihtyneet, ja tammi–syyskuussa digitaalinen mainosmyyntimme ylitti painetun mainosmyynnin euroissa mitattuna ensimmäistä kertaa. Jatkamme edelleen tarkkaa kulukuria, vaikkakin suurin osa pandemiasta johtuneista säästöistä ei enää jatku, vaan olemme palanneet normaalille kulutasolle.

Velkaantumisasteemme laski kolmannella vuosineljänneksellä liiketoiminnallemme tyypillisen kausivaihtelun mukaisesti. Meillä on kaiken kaikkiaan vakaa taloudellinen asema ja kyky kerryttää hyvää rahavirtaa, ja tavoitteenamme on jatkossakin kasvattaa liiketoimintaamme orgaanisesti, ja erityisesti perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen keskittyvää oppimisliiketoimintaamme myös yritysostoilla.

Olemme toteuttaneet vastuullisuusstrategiaamme nyt kuuden kuukauden ajan, ja olemme erittäin tyytyväisiä vahvaan vastakaikuun, jota se on herättänyt työntekijöidemme, asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme ja sijoittajien keskuudessa. Olemme toteuttaneet useita parannuksia toiminnassamme ja lisänneet erityisesti vastuullisuusraportointia, mikä heijastuu useiden ESG-luokitustemme parantumisena. Oppimisen ja median yhtiönä, jolla on positiivinen vaikutus miljoonien ihmisten päivittäiseen elämään, vastuullisuus on jokapäiväisen työmme ydintä.

Viime viikkojen aikana olemme kannustaneet henkilöstöämme palaamaan toimistoille, ja olemme sopeutumassa uusiin hybriditoimintatapoihin. Haluan esittää kiitokseni kaikille tiimeillemme erittäin hyvin tehdystä työstä viimeisten 18 kuukauden aikana koetuissa haastavissa olosuhteissa. Nähtyäni, kuinka ketteriä ja joustavia tiimimme ovat, olen luottavainen, että osaamme jälleen sopeutua ja hyödyntää uuden normaalin hyvät puolet tulevaisuudessa.”

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot 

milj. euroa Q3  2021 Q3  2020 Muutos Q1Q3 2021 Q1–Q3 2020 Muutos  2020 
Liikevaihto 486,3 400,8 21 % 999,2 834,4 20 % 1 061,7 
Operatiivinen käyttökate 1) 184,5 148,6 24 % 318,9 266,5 20 % 309,9 
    prosentti 1) 37,9 % 37,1 %  31,9 % 31,9 %  29,2 % 
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2) 147,4 111,8 32 % 202,5 158,0 28 % 156,5 
    prosentti 2) 30,3 % 27,9 %  20,3 % 18,9 %  14,7 % 
Liikevoitto 133,1 266,9 -50 % 160,8 292,8 -45 % 270,1 
Tilikauden tulos 102,7 244,2 -58 % 115,3 261,3 -56 % 237,8 
        
Operatiivinen osakekohtainen tulos, 
euroa 1) 
0,64 0,50 28 % 0,76 0,64 18 % 0,58 
Osakekohtainen tulos, euroa 0,63 1,49 -58 % 0,70 1,59 -56 % 1,46 
        
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna    4 904 4 207 17 % 4 255 
Henkilöstömäärä kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna    4 828 4 198 15 % 4 806 

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3) 

milj. euroa Q3  2021 Q3  2020 Muutos Q1Q3 2021 Q1–Q3 2020 Muutos  2020 
Tilikauden tulos 102,8 244,3 -58 % 115,2 274,0 -58 % 247,1 
        
Vapaa rahavirta 136,0 129,6 5 % 84,5 64,5 31 % 94,8 
        
Omavaraisuusaste 4)    38,2 % 48,5 %  37,4 % 
Nettovelka     630,3 234,2 169 % 660,7 
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen     2,5 1,0 153 % 2,6 
        
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1) 0,64 0,50 28 % 0,76 0,73 3 % 0,67 
Osakekohtainen tulos, euroa 0,63 1,50 -58 % 0,70 1,67 -58 % 1,51 
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,83 0,79 5 % 0,52 0,40 31 % 0,58 

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja 
3) Vuonna 2021 lopetetut toiminnot käsittävät tietyt Learningin liiketoiminnot, joiden strategisia vaihtoehtoja arvioidaan. Vuonna 2020 lopetetut toiminnot käsittivät myös Sanoma Media Netherlandsin. Lisätietoja lopetettujen toimintojen taloudellisesta tuloksesta on s. 35–36. 
4) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 173,9 milj. euroa kaudella Q1–Q3 2021 (2020: 172,6). 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen webcast ja puhelinkonferenssi klo 11.00. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/2021-q3-results.

Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme soittamaan 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0310. Vahvistuskoodi on 63169746#

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli n. 1,1 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,7 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liite