Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 24.3.2020 klo 17.00

Sanoma peruu väliaikaisesti näkymänsä vuodelle 2020 ja arvioi koronaviruksen leviämisellä olevan merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaansa

Käynnissä olevan koronavirusepidemian vuoksi Sanoma peruu väliaikaisesti näkymänsä vuodelle 2020, jotka oli annettu 7.2. Tämänhetkisessä jatkuvasti ja nopeasti kehittyvässä tilanteessa yhtiön on liian aikaista tehdä luotettavia ja täsmällisiä ennusteita näkymiensä päivittämiseksi. Sanoma arvioi antavansa päivitetyt näkymät vuodelle 2020 myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Vuoden ensimmäisinä kuukausina Sanoman liikevaihto ja kannattavuus ovat kehittyneet odotetulla tavalla.

Koronaviruksen leviämisellä merkittävä vaikutus keskeisiin liiketoiminta-alueisiin

Konsernin liiketoimintaportfolio on tasapainoinen: suurin osa konsernin operatiivisesta tuloksesta tulee vuonna 2019 toteutettujen neljän oppimisliiketoiminnan yritysoston ja Media Netherlands-liiketoimintasegmentin divestoinnin jälkeen oppimisliiketoiminnasta, jonka liikevaihtoon ja kannattavuuteen epidemialla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta.

Media Finlandissa epidemialla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta tilaus- ja muuhun kuluttajamyyntiin, ellei poikkeustilanne merkittävästi pitene tai pahene. Tilaus- ja muu kuluttajamyynti muodostaa yli puolet Media Finlandin liikevaihdosta. Sanoma arvioi, että koronaviruksen leviämisellä on merkittävä vaikutus Media Finlandin mainos- ja tapahtumaliiketoimintojen liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Yhtiön on kuitenkin liian aikaista tehdä luotettavia ja täsmällisiä ennusteita vaikutuksen koon arvioimiseksi.

  • Sanoma arvioi vaikutuksen mainosliiketoimintaan (liikevaihto 247 milj. euroa vuonna 2019) olevan merkittävä. Vaikutus voi kuitenkin vaihdella huomattavasti eri asiakas- ja mediaryhmien välillä. Vaikutuksen koko riippuu kriisin kestosta ja kriisin jälkeisen elpymisen nopeudesta. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen Sanoman mainosmyynti laski markkinoiden kehitystä vastaavasti n. 17 %.
  • Tapahtumaliiketoiminta (liikevaihto 35 milj. euroa vuonna 2019) keskittyy voimakkaasti kesä-elokuulle. Mahdollinen vaikutus on paljolti riippuvainen hallituksen festivaaleille ja tapahtumille asettamista rajoituksista kesäkaudella ja sitä on vaikea tässä vaiheessa arvioida. Sanomalla on vakuutuksia, jotka kattavat tapahtumista syntyvät kustannukset ja niiden katteen tapauksissa, joissa viranomainen kieltää tapahtumien järjestämisen.  

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennallaan

Sanoman pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan. Media Netherlandsin divestointi, joka julkistettiin 10.12.2019 etenee ja Sanoma odottaa saavansa sen päätökseen vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana (alkuperäinen arvio viimeistään kolmannen vuosineljänneksen aikana). Divestoinnin myötä Sanoma saa käyttöönsä 400 milj. euroa yritysostoja varten.  

Sanoma on sitoutunut osinkopolitiikkaansa, jonka mukaisesti se maksaa kasvavaa osinkoa, joka on 40-60 % vuotuisesta vapaasta rahavirrasta *. Sanoma hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,50 euroa kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan huhtikuussa ja toinen marraskuussa (arvio maksuajankohdasta).

Liiketoimintasegmenttikohtaiset pitkän aikavälin tavoitteet liikevaihdon kasvulle ja kannattavuudelle ovat:

Pitkän aikavälin tavoite Sanoma Learning Sanoma Media Finland
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2-5 % +/- 2 %
Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 20-22 % 12-14 %

Aiemmat näkymät vuodelle 2020 (annettu 7.2.)

Vuonna 2020 Sanoma odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vakaa ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15 % (2019: 14,8 %).

* Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Tänään toimimme kymmenessä maassa, mm. Suomessa, Hollannissa ja Puolassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 3 500 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.