Sanoma Oyj, Puolivuosikatsaus, 24.7.2020 klo 8.30

Sanoma Oyj, Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Learning etenee kohti koko vuoden tavoitteita, mainosmyynti laski koronaviruspandemian vuoksi

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.-30.6.2020 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com/fi.

Q2 2020

 • Konsernin liikevaihto laski 246 milj. euroon (2019: 260). Learningin liikevaihto kasvoi Iddinkin yritysoston seurauksena, kun taas Media Finlandin liikevaihto laski koronaviruspandemian vuoksi vähentyneen mainosmyynnin johdosta. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli ‑14 % (2019: -1 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja laski 54 milj. euroon (2019: 60). Learningin raportoidun myynnin siirtyminen kolmannelle vuosineljännekselle alensi liikevoittoa. Media Finlandissa väliaikaiset TV-kustannusten säästöt ja tapahtumaliiketoimintaan liittyvä vakuutuskorvaus kompensoivat osittain alhaisemman mainosmyynnin negatiivista tulosvaikutusta.
 • Liikevoitto oli 42 milj. euroa (2019: 54). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -6 milj. euroa (2019: ‑4). Hankintamenojen poistot olivat 6 milj. euroa (2019: 2).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (2019: 0,24) ja 0,22 euroa (2019: 0,33) sis. lopetetut toiminnot.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (2019: 0,22) ja 0,20 euroa (2019: 0,31) sis. lopetetut toiminnot.
 • Sanoma ilmoitti 16.7. myyneensä Oikotien Schibstedille. Kauppahinta oli 185 milj. euroa.
 • Sanoma sai 30.4. päätökseen Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan oston. Kauppahinta oli 115 milj. euroa. Yrityskauppa julkistettiin 11.2.2020.
 • Sanoma sai 20.4. päätökseen Sanoma Media Netherlandsin myynnin DPG Medialle. Kauppahinta oli 460 milj. euroa.

H1 2020

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 434 milj. euroon (2019: 423) pääosin Iddinkin ja itslearningin yritysostojen seurauksena. Koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti Media Finlandin liikevaihdon kehitykseen. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -8 % (2019: -2 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja laski 45 milj. euroon (2019: 56). Learningissä liikevoiton lasku johtui pääasiassa raportoidun myynnin siirtymisestä kolmannelle vuosineljännekselle ja Media Finlandissa alhaisemmasta mainosmyynnistä.
 • Liikevoitto oli 25 milj. euroa (2019: 43). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -10 milj. euroa (2019: -9). Hankintamenojen poistot olivat yhteensä 11 milj. euroa (2019: 4).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (2019: 0,19) ja 0,23 euroa (2019: 0,34) sis. lopetetut toiminnot.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (2019: 0,15) ja 0,18 euroa (2019: 0,35) sis. lopetetut toiminnot.
 • Sanoma perui 24.3. väliaikaisesti näkymänsä vuodelle 2020 käynnissä olevan koronaviruspandemian vuoksi.

Näkymät vuodelle 2020 (ennallaan, väliaikaisesti peruttu 24.3.)

Sanoma perui 24.3. käynnissä olevan koronaviruspandemian vuoksi väliaikaisesti näkymänsä vuodelle 2020, jotka oli annettu 7.2. Tämänhetkisessä jatkuvasti ja nopeasti kehittyvässä tilanteessa yhtiön on liian aikaista tehdä luotettavia ja täsmällisiä ennusteita näkymiensä päivittämiseksi. Sanoma arvioi antavansa päivitetyt näkymät vuodelle 2020 myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Koronaviruspandemian merkittävimmät vaikutukset

Sanoma arvioi, että koronaviruspandemialla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia sen liiketoimintaan vuonna 2020. Konsernin tasapainoinen liiketoimintaportfolio lieventää osaltaan vaikutuksia jonkin verran; vuonna 2019 toteutuneiden Learningin yritysostojen sekä Media Netherlandsin ja Suomen luokiteltujen ilmoitusten liiketoiminnan Oikotien divestointien jälkeen valtaosa konsernin operatiivisesta tuloksesta tulee vuonna 2020 Learningista.

Learningin liikevaihtoon ja kannattavuuteen pandemialla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla koronaviruspandemialla oli vain vähäinen vaikutus Learningin liikevaihtoon ja operatiiviseen liikevoittoon.

Media Finlandissa yli puolet kokonaisliikevaihdosta tulee tilaus- ja muusta kuluttajamyynnistä, joihin pandemialla ei tapahtumaliiketoimintaa lukuun ottamatta odoteta olevan merkittävää vaikutusta, ellei poikkeustilanne voimistu. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla Media Finlandin vertailukelpoinen tilausmyynti kasvoi hieman. Kokonaistilausmyynti kasvoi  7 % sisältäen ostetun alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan ja oli 104 milj. euroa (2019: 97).

Suomen hallitus päätti 22.4. kieltää kaikki suuret yleisötapahtumat heinäkuun 2020 loppuun asti. Tämän seurauksena kaikki Media Finlandin kesän 2020 festivaalit ja tapahtumat peruttiin. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla tapahtumaliiketoiminnan liikevaihto oli 0,3 milj. euroa (2019: 15). Tapahtumaliiketoiminnan operatiivinen liikevoitto oli voitollinen saadun vakuutuskorvauksen vuoksi. Vakuutuskorvaus kirjattiin kokonaisuudessaan vuoden 2020 toiselle vuosineljännekselle, mutta se kattaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutuneiden kulujen lisäksi myös vuoden toisella puoliskolla syntyvät kulut. Vuonna 2019 tapahtumaliiketoiminnan liikevaihto oli n. 35 milj. euroa ja sen operatiivinen liikevoittoprosentti oli korkeampi kuin Media Finland  liiketoimintayksikön operatiivinen liikevoittoprosentti (12,0 %).

Sanoma arvioi, että koronaviruspandemialla tulee olemaan merkittävä vaikutus Media Finlandin mainos- ja markkinointiliiketoiminnan koko vuoden liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Vaikutus voi kuitenkin vaihdella huomattavasti eri asiakas- ja mediaryhmien välillä. Vaikutuksen koko riippuu kriisin kestosta ja kriisin jälkeisen elpymisen nopeudesta sekä pandemian mahdollisesta toisesta aallosta ja sen vaikutuksista kuluttajien ja mainostajien luottamukseen ja käyttäytymiseen. Näiden epävarmuustekijöiden vuoksi on vielä liian aikaista tehdä luotettavia ja täsmällisiä ennusteita kokonaisvaikutuksista, mutta yhtenä vertailukohtana voidaan käyttää vuosien 2008–2009 finanssikriisiä. Finanssikriisin aikana Sanoman mainosmyynti laski markkinoiden kehitystä vastaavasti, n. 17 % vuositasolla. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla Media Finlandin vertailukelpoinen mainosmyynti laski 18 %. Kokonaismainosmyynti laski 15 % sisältäen ostetun alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan ja oli 107 milj. euroa (2019: 127). Media Finlandin kuukausittainen mainosmyynnin kehitys (ilman alueellista sanomalehtiliiketoimintaa) pandemian aikana on esitetty alla olevassa taulukossa. Mainosmyynnin odotetaan elpyvän asteittain toisella vuosipuoliskolla.

Mainosmyynnin kehitys

 HuhtikuuToukokuuKesäkuuQ2 2020H1 2020
Sanoma Media Finland-36 %-32 %-22 %-30 %-18 %
Suomen mainosmarkkinat 1)-43 %-42 %-28 %-38 %-24 %

1) Lähde: Kantar TNS

Pandemian aikana Sanoman ensisijaisena tavoitteena on ollut varmistaa työntekijöidensä terveys ja turvallisuus sekä olla tukena asiakkailleen ja liikekumppaneilleen. Käytännössä katsoen kaikki tiimit siirtyivät etätöihin pandemian alussa ja ovat jatkaneet pitkälti samalla toimintamallilla koko toisen vuosineljänneksen ajan. Omalta osaltaan etätyöskentelyä tukee uudistettu, pilvipohjainen IT-infrastruktuuri, johon Sanoma on tehnyt huomattavia investointeja viime vuosien aikana. Sanoma on seurannut kaikissa toiminnoissaan toimintamaidensa viranomaisten antamia ohjeistuksia ja määrityksiä.

Sanoma on tehnyt aktiivisesti ja pitkäjänteisesti toimenpiteitä pienentääkseen pandemiaan liittyviä riskejä ja päivittänyt jatkuvasti riskitilannetta ja riskienhallintasuunnitelmaansa. Toimenpiteisiin on kuulunut tarkka kulukuri kaikissa ei-pakollisissa kululajeissa. Kustannussäästöjä on saavutettu esimerkiksi hallinnossa, matkustamisessa, markkinoinnissa ja sisällöntuotannossa. Osa IT-kuluista on noussut hieman johtuen Sanoman digitaalisten palvelujen käytön lisääntymisestä pandemian aikana. Pandemian aikana Sanoma on tukenut digitaalisten oppimisalustojensa käyttäjiä avaamalla tiettyjä palveluita maksuttomaan käyttöön sekä median kuluttajia esimerkiksi tarjoamalla maksutta luettavaksi kaikki koronaan liittyvät uutiset osoitteessa HS.fi. Sanoma käynnisti Suomessa myös ”Anna sen soida”  kampanjan esiintyvien artistien tukemiseksi ja lahjoitti siihen yhtiökokouksen hallitukselle päätettäväksi varaaman 350 000 euron lahjoitusvarauksen.

Kesäkuun 2020 lopussa konsernilla on vakaa taloudellinen asema, jota tukevat Media Netherlandsin myyminen ja katsauskauden jälkeen tapahtunut Suomen luokiteltujen ilmoitusten liiketoiminnan Oikotien myyminen. Konsernilla tulee olemaan käytettävissään 400–500 milj. euroa tuleviin yritysostoihin, jotka tulevat painottumaan eritysesti oppimisliiketoiminnan kasvattamiseen.

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot

milj. euroaQ2 2020Q2 2019MuutosH1 2020H1 2019Muutos2019
Liikevaihto246,2259,8-5 %434,0422,83 %913,3
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 1)53,560,1-11 %45,155,6-19 %135,2
  Prosentti 1)21,7 %23,1 % 10,4 %13,2 % 14,8 %
Liikevoitto 42,353,9-22 %24,743,2-43 %102,1
Tilikauden tulos 29,236,1-19 %16,324,7-34 %63,1
        
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 2)0,200,24-16 %0,140,19-28 %0,49
Osakekohtainen tulos, euroa 0,170,22-22 %0,090,15-37 %0,38
        
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   4 1683 42822 %3 567
Henkilöstömäärä kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna   4 475 

3 556
26 %3 953

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3)

milj. euroaQ2 2020Q2 2019MuutosH1 2020H1 2019Muutos2019
Tilikauden tulos33,550,0-33 %29,757,4-48 %13,3
        
Vapaa rahavirta -4,90,1 -65,1-41,2-58 %131,3
        
Omavaraisuusaste    34,4 %37,2 % 30,5 %
Nettovelka    543,9578,0-6 %794,7
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen   2,62,218 %2,7
        
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 2)0,220,33-34 %0 230,34-32 %0,80
Osakekohtainen tulos, euroa 0,200,31-35 %0,180,35-50 %0,07
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -0,030,00 -0,40-0,25-58 %0,81

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja hankintamenojen poistoja
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
3) Vuosina 2020 ja 2019 lopetetut toiminnot käsittävät Media Netherlandsin ja tietyt pienet vuonna 2019 hankitut tytäryhtiöt, jotka on tarkoitus myydä tulevaisuudessa. Lopetettujen toimintojen vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen tulos sisältää Media Netherlandsin divestointiin liittyvän 1 milj. euron positiivisen myyntitappio-oikaisun ja vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon tulos 2 milj. euron myyntitappion (2019: 105).

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Meillä on ollut hyvä alkuvuosi huolimatta koronaviruspandemian vaikutuksista paitsi liiketoimintaamme myös asiakkaidemme ja työntekijöidemme arkeen. Suurin osa työntekijöistämme on tehnyt etätöitä, ja olemme iloisia, että koronatapauksia on ilmennyt vain muutama. Viime kuukausien poikkeuksellisista ajoista huolimatta olemme toteuttaneet aktiivisesti pitkän aikavälin strategiaamme. Media Netherlandsin myyminen saatiin päätökseen huhtikuussa, ja viikko sitten myimme Oikotien, Suomen johtavan luokiteltujen ilmoitusten liiketoimintamme, Schibstedille 185 milj. eurolla. Näiden transaktioiden myötä liiketoimintamme keskittyy entistä vahvemmin strategisiin fokusalueisiimme, Learningiin ja Media Finlandin valittuihin ydinliiketoimintoihin: uutisiin ja journalismiin, viihteeseen sekä B2B-markkinointiratkaisuihin. Toisella vuosineljänneksellä vahvistimme edelleen uutis- ja journalismi ‒liiketoimintaamme saattamalla päätökseen Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan yritysoston. Liiketoiminnan integroiminen on alkanut suunnitelmiemme mukaisesti, yrityskulttuurit sopivat hyvin yhteen ja näemme erinomaisia mahdollisuuksia innovaatioihin ja digitaalisen tilaajamäärän kasvuun tulevaisuudessa.

Media Finlandin tilausmyynti kasvoi jälleen vuosineljänneksen aikana digitaalisten tilausten vahvan kasvun myötä. Helsingin Sanomien kokonaistilaajamäärä kasvoi 6 %. Kasvua tuki osittain vastikään lanseerattu HS Lasten uutiset, jonka ensimmäinen numero julkaistaan elokuussa. Tilauspohjaisten suoratoisto- ja äänikirjapalvelujemme Ruutu+:n ja Supla+:n tilausmäärät kehittyivät myös hyvin. Koronaviruspandemian vuoksi mainosmyynti laski merkittävästi. Odotamme mainosmyynnin elpyvän hitaasti toisella vuosipuoliskolla. Toipumisen vauhti, pandemian mahdollisen toisen aallon vaikutukset ja talouden kehitys kesän jälkeen ovat tällä hetkellä erittäin epävarmoja, joten vielä on liian aikaista tehdä luotettavia ja täsmällisiä ennusteita koko vuoden vaikutuksista.

Learningin osalta koronaviruspandemia näkyi digitaalisten oppimisalustojemme käyttäjien suuressa määrässä toisella vuosineljänneksellä, kun markkina-alueidemme kouluissa sovellettiin etäopetusta. Tuimme opettajia ja oppilaita avaamalla tiettyjä digitaalisia oppimispalveluita heidän käyttöönsä maksutta. Koronaviruspandemia on vaikuttanut vain vähän Learningin liiketoimintaan ja tulokseen. Syyskuussa 2019 tehdyn Iddinkin yritysoston jälkeen näemme nyt ensimmäistä kertaa, että osa normaalista toisen vuosineljänneksen oppimateriaalimyynnistämme Hollannissa ja Belgiassa raportoidaan konsernin sisäisenä myyntinä jakelijana toimivalle Iddinkille. Tämä siirsi merkittävän osan raportoidusta myynnistä ja tuloksesta toiselta kolmannelle vuosineljännekselle, kohti lukuvuoden alkua. Learningin liiketoiminta etenee kohti joulukuussa 2019 järjestämässämme analyytikko- ja sijoittajapäivässä julkistettuja vuoden 2020 tavoitteita: n. 500 milj. euron liikevaihtoa ja n. 20 % operatiivista liikevoittoprosenttia ilman hankintamenojen poistoja.

Viimeaikaiset divestoinnit tarjoavat meille varoja tulevaisuuden kasvuun. Jatkossa meillä tulee olemaan käytettävissämme 400–500 milj. euroa tuleviin yritysostoihin, joissa keskitymme etenkin oppimisliiketoimintamme kasvattamiseen. Työskentelemme yritysostomahdollisuuksien parissa aktiivisesti myös koronaviruspandemian aiheuttamina poikkeusaikoina. Keskitymme pitkän aikavälin strategisten tavoitteisiimme, ja taloudelliset tavoitteemme pysyvät ennallaan.”

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen webcast ja puhelinkonferenssi klo 11.00. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/2020-q2-results.

Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme soittamaan 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon:

09 8171 0310

Vahvistuskoodi on 63673818#.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 4 500 ammattilaista. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liite