Sanoma Oyj, pörssitiedote, 31.12.2020 klo 9.50

Sanoma on saanut päätökseen Santillana Spainin, Espanjan johtavan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimateriaalikustantajan, yritysoston

Sanoma on saanut päätökseen Santillana Spainin, Espanjan johtavan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimateriaalikustantajan, yritysoston Promotora de Informaciones S.A.:lta (Prisa-konserni). Kauppa julkistettiin 19.10.2020.

”Olen iloinen voidessani kertoa Santillana Spainin yritysostomme toteutumisesta näin pian sen allekirjoittamisen jälkeen. Toivotan uudet kollegamme Espanjassa lämpimästi tervetulleiksi Sanomalle ja odotan liiketoimintojen nopeaa ja onnistunutta integrointia. Näemme Espanjan markkinoilla erinomaisia kasvumahdollisuuksia, jotka liittyvät niin vuosina 2022-23 tulossa olevaan opetussuunnitelmauudistukseen kuin lisääntyvään digitalisaatioon, joka on vauhdittunut koronapandemian aikaisen laajamittaiseen etäopetukseen siirtymisen myötä. Aiomme hyödyntää kokemuksiamme pitkälle digitalisoituneista toimintamaistamme ja viimeisten 10 vuoden aikana kehittämiämme digitaalisia oppimisalustoja kiihdyttääksemme Santillana Spainin kasvua tulevaisuudessa”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven. ”Tämä yritysosto on merkittävä askel Sanoman strategisella polulla oppimisliiketoimintamme kasvattamiseksi Euroopassa. Vuodesta 2021 alkaen Learningin osuus Sanoma-konsernin tuloksesta (operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja) kasvaa lähes 70 %:iin ja kauppa vahvistaa entisestään vapaata rahavirtaamme”, hän jatkaa.

Santillana Spain lyhyesti

Santillana Spain on Espanjan johtava perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalien, erityisesti lukukirjojen, kustantaja. Se tarjoaa kouluille, oppilaille ja vanhemmille arvostettuja ja korkealaatuisia oppimateriaaleja tunnettujen tuotemerkkien, kuten Santillana, Loqueleo ja Richmond, alla, joihin Sanomalla on käyttöoikeus yksinoikeudellisen lisenssisopimuksen kautta. Santillana Spainin liikevaihdosta n. 90 % tulee perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimateriaaleista, ja n. 65 % alakouluista, mikä parantaa liiketoiminnan ennustettavuutta yli syklien.

Ostetun liiketoiminnan oikaistut avainluvut
(pro forma, oikaistu alustavasti IFRS:n mukaisesti, tilintarkastamattomat)

milj. euroaQ3 2020Q2 2020Q1 2020 FY 2019
 Liikevaihto63322 128
Operatiivinen käyttökate3615-10 50
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja3014-10 43

Santillana Spainin liikevaihto ja tulos kasvoivat merkittävästi vuonna 2019 nykyisen opetussuunnitelman mukaisten perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalien kysynnän ollessa huipussaan. Vuosina 2020-21 perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalien kysynnän odotetaan laskevan, mikä on tyypillistä ennen seuraavaan opetussuunnitelmaan siirtymistä. Kysynnän laskun odotetaan heikentävän Santillana Spainin liikevaihtoa ja tulosta merkittävästi vuoteen 2019 verrattuna. Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton odotetaan kiihdyttävän oppimateriaalien kysyntää vuosina 2022-23. Opetussuunnitelmauudistus on osa Espanjan uutta koulutuslakia (LOMLOE).

Alustava arvio ostettavien omaisuuserien arvosta myyjän taseessa marraskuun 2020 lopussa oli n. 73 milj. euroa, mistä aineettomia hyödykkeitä oli n. 11 milj. euroa.

Ostettavan liiketoiminnan 586 työntekijää siirtyvät Sanoma Learningin palvelukseen kaupan toteutumisen myötä.

Sanoma arvioi, että yrityskaupasta syntyy täysimääräisenä n. 4 milj. euroa vuosittaisia nettosynergioita. Synergioiden odotetaan toteutuvan kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana ja ne liittyvät pääasiassa hankintaan, teknologiaan sekä yhteisiin ja tukitoimintoihin.

Tietoja yrityskaupasta

Ostettavan liiketoiminnan kauppahinta (ns. enterprise value) on 465 milj. euroa sisältäen n. 50 milj. euroa nettovelkaa ja oikaisuja, ja se on maksettu kaupan toteutumisen yhteydessä. Kauppahinta vastaa arvostuskerrointa 9,3 oikaistulla vuoden 2019 pro forma käyttökatteella laskettuna.

Sanoma rahoittaa kaupan täysimääräisesti velalla kahdella olemassa olevalla rahoitusjärjestelyllään, joista ensimmäinen on 200 milj. euron syndikoitu kolmivuotinen lainasopimus, joka allekirjoitettiin 2.12.2020 kymmenen yhteistyöpankin kanssa, ja toinen 280 milj. euron (alkuperäinen lainamäärä 480 milj. euroa) komittoitu lyhytaikainen rahoitusjärjestely Nordea Bank Oyj:n ja OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Sanoma konvertoi komittoidun lyhytaikaisen rahoitusjärjestelyn myöhemmin pitkäaikaiseksi rahoitukseksi.

Sanoma tulee kirjaamaan n. 6 milj. euroa transaktiokuluja vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Sanoma Learningin vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen tulokseen. Alustava arvio yritysostosta aiheutuvien hankintamenojen poistoista on n. 10 milj. euroa vuodessa. Lisäksi Sanoma arvioi ostetun liiketoiminnan integroimisesta aiheutuvien vertailukelpoisuuteen vaikuttavien kulujen ja käyttöpääomaan tehtävien investointien olevan n. 7 milj. euroa seuraavien 18 kuukauden aikana. Ostettu liiketoiminta raportoidaan osana Sanoma Learning ‒liiketoimintasegmenttiä 31.12.2020 alkaen.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 4 500 ammattilaista. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.