Tiedote 31.10.2019Palkkakehityksen varmistaminen on Näin Suomi hakee töitä -tutkimuksen mukaan yleisin syy työpaikan vaihtamisen harkintaan. Se on kuitenkin harvoin ainut syy. Työntekijä voi esimerkiksi etsiä uutta suuntaa ja mahdollisuutta hyödyntää osaamistaan monipuolisemmin. Työpaikan vaihtamiseen voi olla syynä myös esimerkiksi johtamiskulttuuri nykyisessä työpaikassa.Tärkeimpiä asioita uudessa työpaikassa ovat hyvä ilmapiiri, työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä mahdollisuus hyödyntää omaa osaamista monipuolisesti.Tutkimus kertoo, että 60 % suomalaisista on suostuteltavissa uuteen työhön. 39 % työikäisistä hakee tai harkitsee uutta työpaikkaa ja 20 % voisi harkita, jos sopiva tehtävä tulisi vastaan. Työpaikkailmoitukset kiinnostavat, vaikka uusi työpaikka ei olisikaan kiikarissa. 55 % suomalaisista, jotka eivät aktiivisesti hae uutta työtä, katselee silti työpaikkailmoituksia. Työpaikkailmoitusten kautta tunnistetaan myös kiinnostavia työrooleja ja työnantajia sekä seurataan omaa alaa. Kulttuuri- ja humanistisen alan sekä median, viestinnän ja tekniikan alan työpaikkoja seurataan eniten kiinnostavien tehtävien kartoittamiseksi.”Potentiaalisista työntekijöistä suurin osa ei hae aktiivisesti töitä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että piilotyöpaikkojen lisäksi on olemassa piilotyönhakijoita. Mitä kovempi kilpailu työntekijöistä on, sitä enemmän työnantajan kannattaa pohtia, kuinka hän toimii suhteessa työnhakijaan ja erottautuu kiinnostavana työnantajana. Työnantajalla tulee olla valmiutta puhutella myös niitä ryhmiä, jotka eivät ole hakemassa uutta työtä”, Oikotie Työpaikkojen johtaja Joonas Pihlajamaa toteaa.Suomessa on edelleen naisten ja miesten töitäSuomessa on tutkimuksen mukaan poikkeuksellisen eriytyneet työmarkkinat. Miehet hakeutuvat IT:n ja tietoliikenteen, asennuksen ja huollon sekä liikenteen, kuljetuksen ja logistiikan pariin. Asiakaspalvelu, toimistotyö sekä terveydenhuolto ja sosiaaliala ovat puolestaan naisten suosiossa.Myös paikkatoiveissa on eroa: naiset pyytävät miehiä vähemmän palkkaa.Lähes kolmannes suomalaista harkitsee kouluttautumista kokonaan uuteen ammattiin. Naiset haaveilevat miehiä useammin uudesta toimialasta tai ammatista.Uutta työpaikkaa valitessa eri ikäryhmillä korostuvat eri asiat. Nuoret arvostavat mahdollisuutta etenemiseen, ja vanhemmat ikäluokat korostavat hyvää johtamista ja työn merkityksellisyyttä.Työn katoaminen ei huoleta suomalaisiaSuomalaiset uskovat, että seuraavan viiden vuoden aikana oman työn määrä kasvaa, työtehtävien sisältö muuttuu ja työ muuttuu vaativammaksi. Työelämän tulevaisuus kiteytyy uuden oppimiseen ja omaksumiseen. Työn katoaminen ei juurikaan huoleta suomalaisia. Vain 14 % arvioi, että heidän työtehtävänsä korvautuu toisella tai häviää.Suomalaisten pitävät hyödyllisimpänä työnhakukanavana TE-palveluja (59 % vastaajista). Oikotie Työpaikat on kaupallisten työhakupalvelujen ykkönen (41 % vastaajista).Näin Suomi hakee töitä -tutkimus avaa suomalaisia työnhakijoina, työnhakuprosessia sekä työelämän tulevaisuutta työntekijän näkökulmasta. Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisesti verkkokyselyn avulla. Aineiston keruu suoritettiin elo-syyskuussa 2019. Tutkimukseen osallistui 1500 18−64-vuotiasta suomalaista.Otos on kansallisesti edustava. Tutkimuksen toteutti Oikotien toimeksiannosta Marketing Clinic.