Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 25.7.2019 klo 8:30

Sanoman puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019:
Vakaa operatiivinen liikevoitto sekä toisella vuosineljänneksellä että ensimmäisellä vuosipuoliskolla


Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.–30.6.2019 puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com.

Q2 2019

 • Liikevaihto laski hieman 353 milj. euroon (2018: 363). Vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -2 % (2018: -1 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja pysyi vakaana ja oli 81 milj. euroa (2018: 82).
 • Liikevoitto oli 73 milj. euroa (2018: 71). Liikevoiton muutos johtui pienemmistä vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä, jotka olivat yhteensä -5 milj. euroa (2018: -9). Hankintamenojen poistot olivat 3 milj. euroa (2018: 2).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (2018: 0,33).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (2018: 0,28).
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,2 (2018: 2,1) mukaan lukien IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutus, joka oli +0,5.
 • 17. huhtikuuta Sanoma ilmoitti Hollannin kilpailuviranomaisen tekevän osana vakiintunutta toimintamalliaan jatkoarvion Iddink-yritysostosta ennen lopullista päätöstään asiassa. Sanoma arvioi, että yritysosto saadaan päätökseen vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.
 • 28. kesäkuuta Sanoma ilmoitti kasvattaneensa omistusosuutensa luokiteltuja ilmoituksia julkaisevassa Oikotie Oy:ssä 90 %:sta 100 %:iin. 

H1 2019

 • Liikevaihto laski hieman 602 milj. euroon (2018: 625). Vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -3 % (2018: -3 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja pysyi vakaana ja oli 91 milj. euroa (2018: 92). Vastaava liikevoittoprosentti oli 15,1 % (2018: 14,8 %).
 • Liikevoitto oli 85 milj. euroa (2018: 79). Liikevoiton muutos johtui pienemmistä vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä, jotka olivat yhteensä -1 milj. euroa (2018: -9) ja sisälsivät Mood for Magazinesin myymisestä saadun myyntivoiton. Hankintamenojen poistot olivat 6 milj. euroa (2018: 4).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (2018: 0,35).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (2018: 0,30).
 • Vapaa rahavirta oli -41 milj. euroa (2018: -43). IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi vapaata rahavirtaa 12 milj. eurolla, mutta parannuksen kumosi suurelta osin Belgian lopetettuihin toimintoihin liittyneen vuokrasopimuksen loppusuoritus.
 • 4. helmikuuta Sanoma allekirjoitti 550 miljoonan euron syndikoidun rahoitussopimuksen.
 • 14. helmikuuta Sanoma ilmoitti myyneensä hollantilaisen LINDA.-aikakauslehteä kustantavan Mood for Magazinesin. Kauppa saatiin päätökseen helmikuun lopussa.


Näkymät vuodelle 2019 (ennallaan)

Vuonna 2019 Sanoma odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vuoden 2018 tasolla ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15 % (2018: 15,7 %).

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinat Hollannissa ja Suomessa ovat vuoden 2018 kaltaisella tasolla. Näkymiin ei sisälly olettamuksia liittyen suunniteltuun Iddinkin yritysostoon (julkistettu 11.12.2018), joka on arvioitu saatavan päätökseen vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.


Avainlukuja

milj. euroaQ2 2019Q2 2018Muutos H1 2019H1 2018Muutos 2018
Liikevaihto353,4362,9-3 %601,6624,5-4 %1 315,4
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja80,882,2-2 %90,992,4-2 %206,2
  Prosentti22,9 %22,6 % 15,1 %14,8 % 15,7 %
Liikevoitto72,770,63 %84,679,07 %168,5
Tilikauden tulos 1)50,068,0-26 %57,462,9-9 %125,6
        
Vapaa rahavirta 1)0,11,6 -41,2-42,84 %108,9
  IFRS 16 -standardin vaikutus5,7  11,9   
        
Omavaraisuusaste 1)   37,2 %36,6 % 44,7 %
Nettovelka 1)   578,0472,822 %337,8
  IFRS 16 -standardin vaikutus   178,8   
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 1)   2,22,14 %1,4
  IFRS 16 -standardin vaikutus   0,5   
        
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   4 3654 420-1 %4 463
        
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot0,330,33-1 %0,340,35-3 %0,83
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)0,330,34-1 %0,340,36-6 %0,84
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot0,310,2810 %0,350,3017 %0,68
Osakekohtainen tulos, euroa 1)0,310,41-26 %0,350,38-7 %0,76
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 1)0,000,01-92 %-0,25-0,263 %0,67
  IFRS 16 -standardin vaikutus0,03  0,07   

1) Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot vuonna 2018. Lopetetut toiminnot käsittävät Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman, joka myytiin 29.6.2018. Lisätietoja lopetettujen toimintojen taloudellisesta tuloksesta on saatavilla vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen s. 36.

Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos oli 46 milj. euroa kaudella Q2 2018 ja 50 milj. euroa kaudella H1 2018.


Toimitusjohtaja Susan Duinhoven

”Olemme tyytyväisiä niin Sanoma-konsernin kuin kaikkien liiketoimintayksiköidemmekin hyvänä jatkuneeseen kehitykseen vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.

Learningin liikevaihto pysyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisen vuoden tasolla. Toimintamarkkinoillamme ei toteuteta merkittäviä opetussuunnitelmauudistuksia tänä vuonna, minkä vuoksi markkinoiden odotetaan pysyvän kutakuinkin vuoden 2018 tasolla. Olemme hyvissä asemissa kolmannen vuosineljänneksen huippusesonkia varten. Sen merkitys on viime vuosina kasvanut toimitusketjun optimoinnin ja digitaalisten oppimateriaalien osuuden kasvun myötä. Odotamme saavamme Iddinkin yritysoston päätökseen kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Liiketoiminnan kehittämisohjelma ”High Five” eteni suunnitelmiemme mukaisesti ja odotamme sen hyötyjen näkyvän varsinkin toisella vuosipuoliskolla.

Media Finlandin liikevaihto ja tulos kasvoivat toisella vuosineljänneksellä pääosin aiempien yritysostojen ansiosta. Näistä tärkeimpiä olivat Suomen suurin rock- ja metallimusiikkifestivaali Rockfest ja vuosi sitten hankittu Suomen Tietotoimisto (STT). Lisäksi mainosmyynti kehittyi hyvin osittain huhtikuussa järjestetyistä eduskuntavaaleista ja toukokuussa järjestetyistä EU-vaaleista johtuen. Olemme tyytyväisiä siihen, että Ruutu+:n ja Helsingin Sanomien tilausmäärät ja tilausmyynti ovat jatkaneet kasvuaan. Tulos ei kehittynyt yhtä hyvin kuin liikevaihto pääosin siksi, että yrityskauppasopimukseen perustuen Rockfestillä ei vielä tänä vuonna ollut positiivista tulosvaikutusta, ja STT teki nollatuloksen.

Vaikka liiketoimintamme kehittyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvin, medialiiketoiminnan nykyinen toimintaympäristö oli etenkin Suomessa suhteellisen haastava, emmekä odota siinä tapahtuvan loppuvuoden aikana merkittäviä muutoksia.

Media Netherlandsin raportoidussa liikevaihdossa ja operatiivisessa liikevoitossa näkyivät selvästi viimeisen yhdeksän kuukauden divestoinnit – LINDA.-aikakauslehti, Belgian sisältömarkkinointiliiketoiminta, Head Office, ja Home Deco -verkkokauppaliiketoiminta. Samanaikaisesti vertailukelpoisen liiketoiminnan kehitys oli kuitenkin vakaata ja vastasi odotuksiamme. Verkkouutispalvelumme NU.nl:n vuosineljännes oli jälleen vahva sekä käyttäjämäärällä että myynnillä mitattuna. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana NU.nl:n myynti kasvoi 16 %. Aikakauslehtien arvonlisäveron korotus, joka tuli voimaan 1.1., vaikutti edelleen levikkimyyntiin. Datamarkkinointi- ja ostohyvityspalvelu Scoupyn liikevaihto oli edellistä vuotta matalampi tuotevalikoimaan tekemiemme muutosten vuoksi. Onnistuimme edelleen hyvin kustannusten hallinnassa, mikä lievensi alhaisemman liikevaihdon vaikutusta kannattavuuteen.

Näkymämme vuodelle 2019 pysyvät ennallaan. Keskitymme edelleen liiketoimintamme kasvattamiseen myös synergioita tuovien, olemassa olevia liiketoimintojamme täydentävien yritysostojen kautta, ja tavoitteenamme on maksaa kasvavaa osinkoa.” 


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven sekä talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Pyydämme Sanomatalossa järjestettävään tilaisuuteen osallistuvia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen ir@sanoma.com. Puhelun tunnus ja puhelinnumerot toimitetaan ilmoittautuneille erikseen. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Medialla on mahdollisuus haastatteluihin tiedotustilaisuuden jälkeen. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.


Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601


Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liite