Sanoma Oyj, Osavuosikatsaus, 30.4.2019 klo 8.30


Sanoma Oyj, Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019: Vuosi alkoi vakaasti

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.–31.3.2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com/fi.

Q1 2019

  • Liikevaihto laski 248 milj. euroon (2018: 262). Vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -5 % (2018: -6 %).
  • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja pysyi vakaana ja oli 10 milj. euroa (2018: 10).
  • Liikevoitto oli 12 milj. euroa (2018: 8). Liikevoitto parani 5 milj. euron (2018: 0) positiivisten vertailukelpoisten erien ansiosta, joihin sisältyi Mood for Magazinesin myymisestä saatu myyntivoitto. Liikevoitto sisälsi myös 3 milj. euroa (2018: 2) hankintamenojen poistoja.
  • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (2018: 0,02).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (2018: 0,02).
  • Vapaa rahavirta oli -41 milj. euroa (2018: -44). IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi rahavirtaa 6 milj. euroa, kun taas Belgian lopetettuihin toimintoihin liittyvän vuokrasopimuksen päättymisellä oli negatiivinen rahavirtavaikutus.
  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,0 (2018: 2,0) mukaan lukien IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutus, joka oli +0,5.
  • 4. helmikuuta Sanoma allekirjoitti 550 miljoonan euron syndikoidun rahoitussopimuksen.
  • 14. helmikuuta Sanoma ilmoitti myyneensä LINDA. -aikakauslehteä kustantavan hollantilaisen Mood for Magazinesin. Kauppa saatiin päätökseen helmikuun lopussa.
  • 17. huhtikuuta Sanoma ilmoitti Hollannin kilpailuviranomaisen tekevän osana vakiintunutta toimintamalliaan jatkoarvion Iddink-yritysostosta ennen lopullista päätöstään asiassa. Sanoma arvioi, että yritysosto saadaan päätökseen vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. 


Näkymät vuodelle 2019 (ennallaan)

Vuonna 2019 Sanoma odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vuoden 2018 tasolla ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15 % (2018: 15,7 %).

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinat Hollannissa ja Suomessa ovat vuoden 2018 kaltaisella tasolla. Näkymiin ei sisälly olettamuksia liittyen suunniteltuun Iddinkin yritysostoon (julkistettu 11.12.2018), joka on arvioitu saatavan päätökseen vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.


Avainlukuja

milj. euroaQ1 2019Q1 2018Muutos 2018
Liikevaihto248,2261,6-5 %1 315,4
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja10,110,3-2 %206,2
  prosentti4,1 %3,9 % 15,7 %
Liikevoitto11,98,442 %168,5
Tilikauden tulos 1)7,3-5,1 125,6
     
Vapaa rahavirta 1)-41,3-44,47 %108,9
  IFRS 16 -standardin vaikutus6,2   
     
Omavaraisuusaste 1)35,3 %34,1 % 44,7 %
Nettovelka 1)531,1438,9 337,8
  IFRS 16 -standardin vaikutus183,5   
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 1)2,02,0 1,4
  IFRS 16 -standardin vaikutus0,5   
     
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna4 3704 393-1 %4 463
     
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot0,010,02-50 %0,83
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)0,010,03-64 %0,84
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot0,050,02 0,68
Osakekohtainen tulos, euroa 1)0,05-0,03 0,76
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 1)-0,25-0,277 %0,67
  IFRS 16 -standardin vaikutus0,04   

1) Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot vuonna 2018.


Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Sanoman alkuvuosi 2019 oli vakaa. Ensimmäinen neljännes on meille tyypillisesti pienin sekä medialiiketoiminnassa että erityisesti oppimisessa. Oppimisliiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli, jossa suurin osa tuloksesta syntyy toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä eli uuden lukuvuoden alkamisen aikoihin.

Viime vuosina olemme strategiamme mukaisesti pyrkineet lisäämään vakaamman tilaus- ja oppimisliiketoiminnan osuutta liikevaihdostamme. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen Learning-segmenttimme valmistautuu huippusesonkiinsa hyvistä asemista kaikilla markkinoillaan. Suunnittelemamme Iddink-yritysoston osalta Hollannin kilpailuviranomainen tekee osana vakiintunutta toimintamalliaan arvionsa asiasta. Arvioinnin valmistuttua odotamme saavamme kaupan päätökseen kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Sekä Suomessa että Hollannissa mainosmarkkinoiden kehitys oli edelleen heikkoa ja mainosmyyntimme laski. Kaiken kaikkiaan mainonnan osuus konsernin liikevaihdosta on vähentynyt vuoden 2016 36 %:sta 26 %:iin vuonna 2018, josta alle kolmannes on printtimainontaa.

Media Finlandissa sekä HS:n että Ruutu+:n tilausliiketoiminnan kehitys jatkui hyvänä. Ruutu+:n tilaajamäärä kasvoi 25 %, mikä on erinomainen luku ottaen huomioon, että vuonna 2018 Liiga kuului edelleen tuotevalikoimaamme.

Media Netherlandsin liikevaihto laski. Puolet laskusta johtui yritysmyynneistä. Myimme LINDA. -aikakauslehden kustantajan Mood for Magazinesin lehden perustajalle Linda de Molille ja mediayhtiö Talpalle. Olemme tyytyväisiä arvostuskertoimeen 7,9 operatiivisella liikevoitolla laskettuna etenkin, kun LINDA. on muihin Hollannin mediatuotteisiimme verrattuna enemmän riippuvainen yksittäiskappaleiden ja mainosten myynnistä. Hollantilaisia aikakauslehtiä koskeva arvonlisäveron korotus 6 %:sta 9 %:iin tuli voimaan tämän vuoden alussa, ja se vaikutti hinnoittelumahdollisuuksiimme ja siten tilausmyyntiin vuosineljänneksellä. Vuosineljänneksen mainosmyyntiin vaikuttivat muutokset Scoupyn tuotevalikoimassa. Hyvä kustannuskuri lievensi alhaisemman liikevaihdon negatiivista vaikutusta kannattavuuteemme. 

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto vaikutti lukuihimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tämän kirjanpidollisen muutoksen vuoksi raportoitu nettovelkamme ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen kasvoivat ja omavaraisuusasteemme heikkeni, vaikka taloudellinen kehityksemme olikin suotuisaa. Standardin käyttöönotto paransi vapaata rahavirtaamme, mutta heikensi rahoituksen rahavirtaa saman verran, joten sillä ei ollut vaikutusta nettorahavirtaan.

Näkymämme vuodelle 2019 ovat ennallaan, ja keskitymme edelleen pitkän aikavälin strategiamme kulmakiviin eli synergioita tuoviin yritysostoihin ja kasvavaan osinkoon.”


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven sekä talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Pyydämme Sanomatalossa järjestettävään tilaisuuteen osallistuvia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen ir@sanoma.com. Puhelun tunnus ja puhelinnumerot toimitetaan ilmoittautuneille erikseen. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Medialla on mahdollisuus haastatteluihin tiedotustilaisuuden jälkeen. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liite