Sanoma Oyj, Sisäpiiritieto, 10.12.2019 klo 08.30

Sanoma myy strategisen liiketoimintayksikkönsä Sanoma Media Netherlandsin DPG Medialle

Sanoma on allekirjoittanut sopimuksen strategisen liiketoimintayksikkönsä Sanoma Media Netherlandsin myymisestä Hollannin ja Belgian johtavalle monikanavaiselle mediayhtiölle DPG Medialle. Sanoma Media Netherlandsin sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) on 460 milj. euroa, joka vastaa arvostuskerrointa 6,5 operatiivisella käyttökatteella laskettuna (oikaistu käyttökate 12 kk per 30.9.2019). Media Netherlands raportoidaan lopetettuina toimintoina vuodelta 2019 ja Sanoma on tarkentanut näkymiään vuodelle 2019 käsittämään vain jatkuvat toiminnot. Kaupan toteutuminen edellyttää normaalien ehtojen täyttymistä, ja sen arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

”Sanoma Media Netherlandsin myyminen on tärkeä askel strategisella polullamme etupäässä mediayhtiöstä kasvavan eurooppalaislähtöisen oppimisen yhtiön ja Suomen johtavan monikanavaisen mediayhtiön yhdistelmäksi. Kaupan jälkeen meillä on käytettävissämme yritysostoihin n. 400 milj. euroa, mikä mahdollistaa kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen keskittyen erityisesti oppimisliiketoimintaan. Divestoinnin myötä painettujen aikakauslehtien osuus laskee liiketoiminnastamme laskee; niiden digitransformaatio erillisenä liiketoimintana on hankalaa,” sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven. ”Olen erittäin ylpeä työstä, jota Hollannin mediatiimimme on tehnyt viime vuosien aikana. Olemme uudistaneet liiketoimintaa ja parantaneet sen tehokkuutta ja kannattavuutta. Lisäksi olemme luoneet kasvua verkkouutisissa ja dataliiketoiminnassa. Osana DPG:tä Hollannin medialiiketoimintamme hyötyy mahdollisuuksista ja synergioista, joita vain Hollannin ja Belgian johtava monikanavainen mediayhtiö voi tarjota,” Duinhoven jatkaa.

Sanoma Media Netherlands lyhyesti

Sanoma Media Netherlands muodostuu Hollannin ja Belgian johtavista aikakauslehtibrändeistä (ml. Libelle, Donald Duck, vtwoonen) ja digitaalisesta uutismediasta Nu.nl:stä.

Myytävän liiketoiminnan avainluvut

milj. euroaOikaistu 12kk per 30.9.2019 *Raportoitu 2018
Liikevaihto360424
Liikevoitto6958
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja7080

* 1.10.2018 – 30.9.2019 oikaistuna jakson aikana tapahtuneilla yritysmyynneillä. Yritysmyyntien vaikutus viim. 12 kk:n liikevaihtoon oli n. -20 milj. euroa, liikevoittoon n. -4 milj. euroa ja operatiiviseen liikevoittoon ilman hankintamenojen poistoja n. 2 milj. euroa. Lisätietoa yritysmyynneistä on saatavilla osoitteesta https://sanoma.com/fi/sijoittajat/sanoma-sijoituskohteena/yritysostot-ja-myynnit/.

Vuonna 2018 painetun median osuus segmentin liikevaihdosta oli 60 %, muun kuin painetun median 29 % ja muun myynnin 11 %, mikä koostui pääasiassa Aldipressin jakelumyynnistä. Syyskuun 2019 lopussa Media Netherlandsilla oli 977 työntekijää (894 kokoaikaiseksi muutettuna), jotka siirtyvät myytävän liiketoiminnan mukana ostajalle.

Kaupan taloudelliset vaikutukset

Sanoma Media Netherlandsin sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) on 460 milj. euroa, joka vastaa arvostuskerrointa 6,5 operatiivisella käyttökatteella laskettuna (oikaistu käyttökate 12 kk per 30.9.2019). Sanoma käyttää kaupasta saatavat varat velkojensa lyhentämiseen. Divestoinnin vaikutuksen sisältävien pro forma -lukujen per 30.9.2019 perusteella Sanoma arvioi nettovelkansa laskevan n. 346 milj. euroon (raportoitu 798 milj. euroa) ja vastaavan nettovelan suhteen oikaistuun käyttökatteeseen olevan n. 1,6 (raportoitu 2,8). Konsernin liikearvon arvioidaan laskevan n. 540 milj. eurolla n. 575 milj. euroon (raportoitu 1 115 milj. euroa).

Divestoinnin myötä Sanoma arvioi kirjaavansa n. 110 milj. euron myyntitappion, joka sisältää divestointiin liittyvät transaktiokustannukset. Myyntitappiolla ei ole kassavirtavaikutusta, mutta sen arvioidaan laskevan Sanoman omavaraisuusasteen tilapäisesti alle pitkän aikavälin tavoitetason 35-45 %. Sanoma tulee kirjaamaan n. 7 milj. euroa divestointiin liittyviä transaktiokuluja vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä vuoden 2019 neljännen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen tulokseen.

Kaupan toteutuminen edellyttää normaalien ehtojen täyttymistä, joihin kuuluu mm. kilpailuviranomaisten hyväksyntä ja yritysneuvoston konsultaation valmistuminen, ja sen odotetaan toteutuvan viimeistään vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Sanoma Media Netherlands raportoidaan Sanoman vuoden 2019 tilinpäätöksessä lopetettuina toimintoina. Sanoman jatkuvat toiminnot käsittävät Sanoma Learningin ja Sanoma Media Finlandin.

Tarkennetut näkymät vuodelle 2019 käsittäen vain jatkuvat toiminnot

Sanoma tarkentaa näkymiään vuodelle 2019 johtuen Media Netherlandsin luokittelusta lopetetuiksi toiminnoiksi.

Tarkennetut näkymät vuodelle 2019 käsittäen vain jatkuvat toiminnot:

Vuonna 2019 Sanoma odottaa konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vuoden 2018 tasolla ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15 %.

Aiemmat näkymät sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot (julkistettu 13.9.2019):

Vuonna 2019 Sanoma odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vuoden 2018 tasolla ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan yli 15 % (2018: 15,7 %).

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinoiden kehitys Suomessa ja Hollannissa ovat vuoden 2018 kaltaisella tasolla.

Sanoman strateginen fokus jatkossa – pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan

Media Netherlandsin myyminen on tärkeä askel Sanoman strategisella polulla etupäässä mediayhtiöstä kasvavan eurooppalaislähtöisen oppimisen yhtiön ja Suomen johtavan monikanavaisen mediayhtiön yhdistelmäksi. Kaupan myötä yritysjärjestelyihin on käytettävissä on n. 400 milj. euroa, mikä mahdollistaa kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen keskittyen erityisesti oppimisliiketoimintaan.

Sanoma Learning on johtava eurooppalaislähtöinen oppimisen yhtiö, joka tukee oppimista ja opetusta ensimmäisen ja toisen asteen- sekä ammatillisessa koulutuksessa (K12) tarjoamalla painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja, alustoja ja palveluita. Sen tehtävänä on parantaa oppimistuloksia tukemalla opettajia ja kouluja oppilaiden täyden potentiaalin saavuttamiseksi. Yhtiön tavoitteena on kasvaa hyödyntämällä skaalautuvuuttaan ja kyvykkyyksiään oppimisen suunnittelussa, oppimisteknologioissa ja oppimispalveluissa sekä nykyisillä että uusilla markkinoilla.

Sanoma Media Finland on Suomen johtava monikanavainen mediayhtiö, jonka tehtävänä on tarjota itsenäistä kotimaista mediaa myös tuleville sukupolville. Se pyrkii vahvistamaan liiketoimintaansa ja parantamaan kannattavuuttaan strategisilla fokusalueillaan, joita ovat uutiset & feature, viihde ja B2B-markkinointiratkaisut.

Sanoman pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan ja osinko vuodelta 2019 tulee määräytymään jatkuvien ja lopetettujen toimintojen vapaan rahavirran perusteella:

  • Osinkopolitiikka: Kasvava osinko, 40-60 % vapaasta rahavirrasta
  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5
  • Omavaraisuusaste 35-45 %

Sanoma kertoo strategiastaan Media Netherlandsin myynnin jälkeen tarkemmin analyytikko- ja sijoittajapäivässään, joka pidetään 18.12.2019 Helsingissä. Lisätietoja tilaisuudesta: www.sanoma.com/fi/sijoittajille ja ir@sanoma.com

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Susan Duinhoven sekä talous- ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse soittamalla johonkin alla olevista numeroista ennen tilaisuuden alkua.

Suomi: +358 9 8171 0310
Ruotsi: +46 856 642 651
Yhdysvallat: +1 855 857 0686
Iso-Britannia: +44 33 33 000 804

Puhelun PIN-koodi on: 71708218#

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat tiedotustilaisuuden alkaessa. Webcastin nauhoite julkaistaan yllä mainitulla verkkosivulla pian tilaisuuden päätyttyä.

Lisätietoja

Sijoittajat:
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Media:
Marcus Wiklund, viestintäjohtaja, p. 0400 603 147

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Tänään toimimme yhdeksässä maassa, mm. Suomessa, Hollannissa ja Puolassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.