Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 12.12.2018 klo 19.50

Sanoma täydentää Iddinkin yritysostoa koskevia taloudellisia tietoja

Nasdaq Helsinki Oy:n pyynnöstä ja liittyen Sanoman 11.12.2018 julkaisemaan, Iddinkin yritysostoa koskevaan pörssitiedotteeseen, Sanoma täydentää Iddinkin taloudellista kehitystä ja taloudellista asemaa koskevia tietoja. Tässä tiedotteessa esitetyt tunnusluvut perustuvat Iddink Holding B.V.:n Hollannin kirjanpitotavan mukaan laadittuun tilintarkastettuun vuoden 2017 tilinpäätökseen ja ne eroavat aiemmassa tiedotteessa esitetyistä tunnusluvuista, jotka on oikaistu vastaamaan Sanoman taloudellista raportointia.

Keskeiset tuloslaskelman tunnusluvut

milj. euroa20172016
Liikevaihto139136
Raportoitu käyttökate4040
  Vuokrakirjojen poistot1615
Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia2425
  Poistot ja arvonalentumiset2117
Liikevoitto38

Iddinkin liikevoitto laski vuonna 2017. Lasku johtui pääasiassa 3 milj. euron alaskirjauksesta, joka on kirjattu poistoihin ja arvonalentumisiin. Liikevoittoon sisältyi lisäksi kertaluonteisia kuluja liittyen uudelleenjärjestelyihin, yrityskauppaan ja uusien liiketoimintojen käynnistämiseen. Myös henkilöstökulut kasvoivat Iddinkin investoidessa oppimisratkaisujensa kehittämiseen.

Sanoman aiemmassa tiedotteessa esittämä Iddinkin operatiivinen käyttökate vuodelta 2017, 27 milj. euroa, on oikaistu 3 milj. euron kertaluonteisilla kuluilla.

Keskeiset taseen tunnusluvut

milj. euroa31.12.201731.12.2016
Pitkäaikaiset varat187196
Lyhytaikaiset varat (ml. vuokrattavat kirjat)6264
Varat yhteensä249260
Oma pääoma8792
Velat162168
Velat ja oma pääoma yhteensä249260

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 1,4 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.