Sanoma Oyj, pörssitiedote, 29.3.2018 klo 13.30

Sanoma julkaisee uuden IFRS 15 standardin vaikutuksilla oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2017

Sanoma soveltaa uutta IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia 1.1.2018 alkaen ja laatii taloudelliset raporttinsa uuden standardin mukaan 27.4.2018 julkaistavasta tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta alkaen.

IFRS 15 vaikuttaa liikevaihdon ja kulujen kirjaamisen ajoitukseen. Uuden standardin vaikutus Sanoma-konsernin liikevaihtoon on vuositasolla vähäinen, mutta se vaikuttaa erien jaksottamiseen vuosineljännesten välillä. IFRS 15 -standardin käyttöönotolla ei ole kassavirtavaikutusta, mutta se vähensi konsernin omaa pääomaa 6,1 milj. euroa 1.1.2018.  

Sanoma julkaisee standardin vaikutuksilla oikaistun taloudellisen raportoinnin vuodelta 2017. Oikaistut vuotuiset ja vuosineljännesten luvut on esitetty kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä olevissa taulukoissa ja ne ovat saatavilla Sanoman verkkosivuilla sanoma.com/fi/sijoittajat. Yhteenveto IFRS 15:n mukaan oikaistujen ja aiemmin vuodelta 2017 raportoitujen lukujen vertailusta on esitetty alla olevassa taulukossa.

milj. euroaOikaistu vuosi 2017Raportoitu vuosi 2017Muutos
Liikevaihto1 434,71 433,41,4
Operatiivinen liikevoitto176,7178,2-1,5
Liikevoitto-240,5-238,9-1,5
Tuloverot-39,1-39,40,3
Tilikauden tulos-301,6-300,3-1,2

Lisätietoja IFRS 15-standardiin siirtymisestä ja sen vaikutuksista Sanomaan on tilinpäätöksessä vuodelta 2017, s. 29.

IFRS 15:n soveltamisella ei ole vaikutusta Sanoman näkymiin vuodelle 2018 tai pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Lisätietoja
Sijoittajasuhteet, Kaisa Uurasmaa, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 1,4 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Sanoma 2017 IFRS15 Oikaistut taloudelliset tiedot

Sanoma 2017 IFRS15 Oikaistut taloudelliset tiedot