Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2017 klo 8:30Neljäs vuosineljännes
 • Liikevaihto oli 398,1 milj. euroa (2015: 409,3).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistuna Sanoman liikevaihto pysyi vakaana.
 • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 1,4 milj. euroon (2015: -8,4).
 • Liikevoitto oli -23,2 milj. euroa (2015: -131,3).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,20 euroa (2015: -0,69).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (2015: -0,09).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 105,8 milj. euroa (2015: 68,7).
 • Liikevoittoon sisältyi -24,6 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2015: -122,9). Ne liittyivät pääasiassa arvonalentumisiin ja rakennejärjestelykustannuksiin. Vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääasiassa liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin, myyntitappioihin ja rakennejärjestelykustannuksiin.
2016
 • Liikevaihto oli 1 639,1 milj. euroa (2015: 1 716,7).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistuna Sanoman liikevaihto pysyi vakaana (+0,1 %).
 • Operatiivinen liikevoitto parani merkittävästi ja oli 167,9 milj. euroa (2015: 83,7).
 • Liikevoitto kasvoi 196,6 milj. euroon (2015: -123,1)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (2015: -0,91).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (2015: 0,13).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 153,5 milj. euroa (2015: 25,5).
 • Nettovelan suhde (oikaistuun) EDITDAan oli 3,2 (2015: 5,1) hybridilainan lunastamisen jälkeen.
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,20 euroa osaketta kohden (2015: 0,10).
 • Liikevoittoon sisältyi 28,7 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2015: -206,8). Ne koostuivat pääasiassa Hollannin etuuspohjaisen eläkejärjestelyn muutoksesta maksupohjaiseksi, myyntivoitoista, rakennejärjestelykustannuksista ja arvonalentumisista. Vuonna 2015 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääasiassa liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin, myyntitappioihin ja rakennejärjestelykustannuksiin.
NäkymätVuonna 2017 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon pysyvän vakaana ja operatiivisen liikevoittoprosentin olevan noin 10 %.Näkymät perustuvat olettamukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys Hollannissa ja Suomessa on vuoden 2016 kehityksen mukaista. Avainlukuja (raportoidut luvut, ei oikaistu konsernirakenteen muutoksilla)
10–12/10–12/Muutos1–12/1–12/Muutos
milj. euroa20162015 %20162015%
Liikevaihto398,1409,3-2,71 639,11 716,7-4,5
Operatiivinen liikevoitto1,4-8,4167,983,7
  % liikevaihdosta0,3-2,110,24,9
Liikevoitto-23,2-131,3196,6-123,1
Tilikauden tulos-32,1-131,4116,0-157,7
Liiketoiminnan rahavirta105,868,754,1153,525,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit *12,211,55,534,854,7-36,4
% liikevaihdosta3,12,82,13,2
Oman pääoman tuotto (ROE), % **10,9-13,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % **9,9-5,3
Omavaraisuusaste, %41,039,5
Nettovelkaantumisaste, %78,477,8
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna5 2276 116-14,5
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna5 3846 776-20,5
Tulos/osake, euroa-0,20-0,690,65-0,91
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa0,650,4254,20,950,16
Oma pääoma/osake, euroa4,394,59-4,2
Osinko/osake, euroa ***0,200,10
Osakekannan markkina-arvo1 338,4633,7
* Sisältäen rahoitusleasingit.** Rullaava 12 kk.*** Osinko vuodelta 2016 on hallituksen esitys yhtiökokoukselle.Sanoma esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät perustu IFRS:ään. Sanoma julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Lisätietoja on osoitteessa Sanoma.com. Orgaaninen kasvu, %
10–12/2016 vs. 10–12/20151–12/2016 vs. 1–12/20151–12/2015 vs. 1–12/2014
Media BeNe-2,20,5-1,4
Media Finland0,80,7-4,1
Learning15,9-2,5-4,0
Konserni0,00,1-3,4
 Toimitusjohtaja Susan Duinhoven”Sanoman tulos neljännellä vuosineljänneksellä kehittyi merkittävästi edellisten neljännesten tavoin. Orgaaninen liikevaihtomme pysyi vakaana vuonna 2016. Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä käynnistettyjen kustannusinnovaatiohankkeiden hyödyt alkoivat näkyä odotettua aiemmin, ja operatiivinen liikevoittomme kaksinkertaistui 167,9 milj. euroon vuonna 2016.Media BeNen kaikkien liiketoimintojen tulokset paranivat vuonna 2016 menestyksekkäiden kustannusinnovaatioiden ansiosta. Suurin osa tuottojen kasvusta tuli Hollannin printti- ja verkkomediatoiminnoista. Tuoreen tutkimuksen mukaan Sanoma on johtava paikallinen verkkokustantaja ja uutissivusto NU.nl tavoittaa kuukausittain 67 prosenttia hollantilaisista.Media Finlandin tulos parani vuonna 2016 erittäin merkittävästi kustannusinnovaatioiden vauhdittamana. Lisäksi muun kuin printtimedian myynnin hyvä kehitys vahvisti kannattavuutta. Muun kuin printtimedian myynnin osuus liikevaihdosta oli 42 prosenttia vuoden lopussa (2015: 38 %). Nelosen katsojaosuus kasvoi koko vuoden ajan ja nousi neljännellä neljänneksellä 35,8 prosenttiin edellisvuoden vastaavan jakson 32,6 prosentista. Media Finland jatkaa yli sadan Suunta-ohjelmaan kuuluvan kasvu-, kustannus- ja prosessihankkeen toteuttamista. Hankkeisiin liittyvät kehityskustannukset vaikuttavat todennäköisesti vuoden 2017 tulokseen.Myös Learningillä oli hyvä vuosi. Opetussuunnitelmien muutokset, digitaalisen Bingel-oppimisalustan menestys ja De Boeck -yritysosto Belgiassa kasvattivat liikevaihtoa Länsi-Euroopan markkinoilla 8 prosenttia vuonna 2016. Puolassa kasvatimme markkinaosuuksiamme, mutta markkinoiden voimakas lasku vaikutti negatiivisesti Learningin liikevaihtoon. Markkinaosuuden kasvun myötä Sanomalla on hyvät mahdollisuudet kehittää uusia opetusmetodeja, jotka tukevat vuoden 2017 alussa käynnistynyttä koulutusuudistusta. Learningin kannattavuus parani merkittävästi kaikissa liiketoiminnoissa toteutettujen kustannusinnovaatioiden myötä.Rahavirtamme huomattavan parantumisen myötä olemme pystyneet vahvistamaan tasetta vuoden 2016 aikana merkittävästi. Vuodelta 2016 hallitus esittää 0,20 euron osinkoa (2015: 0,10). Taseen vahvistaminen on tärkeää myös tulevina vuosina, ja olemme arvioineet pitkän ajan taloudelliset tavoitteemme sen mukaisesti. Myös tänään julkistettu uusi osingonjakopolitiikkamme perustuu rahavirtaan. Vuodesta 2017 alkaen tavoitteenamme on jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 prosenttia vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta ilman käyttöomaisuusinvestointeja. Parantuneet kassavirrat ja taseen vahvistaminen edelleen vaikuttavat jatkossa myönteisesti operatiiviseen osakekohtaiseen tulokseemme.Odotettua nopeampi tulosparannuksemme on selkeä osoitus Sanoman vahvuudesta. Vahvat brändit, hyvät markkina-asemat ja asiakkaitamme palvelevat erinomaiset tiimit ovat palauttaneet yhtiön oikealle uralle vuoden 2016 aikana. Jatkamme transformaatiotamme ja parannamme prosessejamme ja tuotteitamme edelleen vuonna 2017.” Vuoden 2016 tuloksen webcast-tilaisuusAnalyytikoille ja sijoittajille järjestetään webcast-tilaisuus tänään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.Voit osallistua myös soittamalla: Suomi: +358 (0)9 7479 0361 / Yhdysvallat: +1 719 457 2086 / Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105 / Hollanti: +31 (0)20 721 9251 /Puhelun tunnus: 3062306 Taloudellinen raportointi 2017- tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 26.4.2017 noin kello 8.30- puolivuosikatsaus (tammi-kesäkuu) 25.7.2017 noin kello 8.30- tammi-syyskuun osavuosikatsaus 25.10.2017 noin kello 8.30. LisätietojaSanoman sijoittajasuhteet, Anna Tuominen, p. 040 584 6944Sanoma.comSanomaSanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,6 miljardia euroa ja työllistimme yli 5 000 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.