Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2017 klo 8.30Kolmas vuosineljännes
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,4 %. Raportoitu liikevaihto oli 405 milj. euroa (2016: 438). Kolmannen neljänneksen luvut eivät enää sisällä Hollannin SBS-televisiotoimintoja, koska SBS:n myyminen Talpalle saatiin päätökseen 19.7.2017.
 • Operatiivinen liikevoitto parani 89,3 milj. euroon (2016: 77,7; oikaistuna SBS:n myymisellä 70,2) Learningin liikevaihdon kasvun ja kaikkien liiketoimintojen kustannusten laskun seurauksena.
 • Liikevoitto nousi 86,3 milj. euroon (2016: 75,1; oikaistuna SBS:n myymisellä 68,6)
 • Liikevoittoon sisältyi -3,0 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2016: -2,6). Ne koostuivat pääasiassa rakennejärjestelyihin liittyvistä kustannuksista.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos nousi 0,39 euroon (2016: 0,30) ja osakekohtainen tulos 0,37 euroon (2016: 0,29).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 85,6 milj. euroa (2016: 95,9). Vertailukautta pienempi rahavirta johtui pääasiassa Learningin myyntisaamisten kasvusta. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 9,2 milj. euroa (2016: 7,3).
Tammi–syyskuu
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto pysyi vakaana. Raportoitu liikevaihto oli 1 190 milj. euroa (2016: 1 241).
 • Operatiivinen liikevoitto parani 182,4 milj. euroon (2016: 166,5). Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto oikaistuna SBS:n myymisellä kasvoi 19,1 % 184,8 milj. euroon (2016: 155,1).
 • Liikevoitto laski -252,0 milj. euroon (2016: 219,8). Lasku johtui vertailukelpoisuuteen vaikuttavaksi eräksi kirjatusta tappiosta, joka liittyi SBS:n myymiseen.
 • Liikevoittoon sisältyi -434,4 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2016: 53,3). Ne koostuivat SBS:n myymiseen liittyvästä tappiosta, arvonalentumisista ja rakennejärjestelykustannuksista sekä Sanoma Balticsin myynnistä saadusta voitosta. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi Hollannin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen muutokseen liittyvä EUR 74,6 milj. euron oikaisu.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,73 euroa (2016: 0,58). Osakekohtainen tulos oli -1,07 euroa (2016: 0,85) SBS:n myymiseen liittyvästä tappiosta johtuen.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 48,2 milj. euroa (2016: 52,1). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 28,0 milj. euroa (2016: 22,6).
 • SBS:n myymisen seurauksena Sanoma pystyi jatkamaan ulkoisen velan vähentämistä taseestaan. Korolliset velat laskivat merkittävästi ja olivat 555,4 milj. euroa (2016: 799,8) syyskuun lopussa.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli syyskuun lopussa 2,2 (2016: 3,3).
 • Omavaraisuusaste oli 34,2 % (2016: 43,7 %) syyskuun lopussa.
Näkymät (24.10.2017 päivitetyn mukaisesti)Vuonna 2017 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon, mukaan lukien SBS-yrityskauppa, pysyvän vakaana ja operatiivisen liikevoittoprosentin olevan yli 12 %. Vertailukelpoisia avainlukuja, oikaistuna SBS:n myymisellä
milj. euroa7–9/20177–9/2016Muutos %1–9/20171–9/2016Muutos %1–12/2016
Liikevaihto404,6387,84,31 083,11 079,10,41 407,0
Käyttökate121,8106,913,9289,1327,4-11,7353,3
Operatiivinen liikevoitto89,370,227,1184,8155,119,1152,6
  % liikevaihdosta22,118,117,114,410,8
Liikevoitto86,568,626,0174,9209,4-16,5188,3
Tilikauden tulos61,446,731,6115,2140,4-18,0110,2
Liiketoiminnan rahavirta85,6102,5-16,547,958,1-17,6141,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit *9,26,151,526,219,136,930,4
% liikevaihdosta2,31,62,41,82,2
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna4 6554 894-4,94 847
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna4 7805 059-5,55 006
Tulos/osake, euroa0,380,2836,30,700,83-15,50,63
Operatiivinen tulos/osake, euroa0,390,2839,10,740,5533,90,47
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa0,530,63-16,60,290,36-17,70,87
* Sisältäen rahoitusleasingit.Sanoma esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät perustu IFRS:ään. Sanoma julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Lisätietoja on osoitteessa Sanoma.com. Avainlukuja
milj. euroa7–9/20177–9/2016Muutos %1–9/20171–9/2016Muutos %1–12/2016
Liikevaihto404,6438,1-7,61 189,91 241,0-4,11 639,1
Käyttökate121,7136,8-11,1-104,6427,3496,3
Operatiivinen liikevoitto89,377,714,9182,4166,59,6167,9
  % liikevaihdosta22,117,715,313,40,010,2
Liikevoitto86,375,115,0-252,0219,8196,6
Tilikauden tulos61,351,319,5-310,9148,1116,0
Liiketoiminnan rahavirta85,695,9-10,748,252,1-7,5158,1
Käyttöomaisuusinvestoinnit *9,27,325,828,022,623,734,8
% liikevaihdosta2,31,72,41,80,02,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % **-45,01,610,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % **-17,64,69,9
Omavaraisuusaste, %34,243,741,0
Nettovelkaantumisaste, %95,367,978,4
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna4 6555 269-11,75 227
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna5 0265 437-7,65 384
Tulos/osake, euroa0,370,2928,5-1,070,850,65
Operatiivinen tulos/osake, euroa0,390,3029,70,730,5825,80,51
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa0,530,59-10,80,300,32-7,60,97
Oma pääoma/osake, euroa3,335,16-35,64,39
* Sisältäen rahoitusleasingit.** Liukuva 12 kk. Liikevaihdon orgaaninen kasvu*, %
7–9/2017 vs.7–9/2016 1–9/2017 vs.1–9/2016 1–12/2016 vs.1–12/2015
Media BeNe-4,6-3,40,5
Media Finland-1,2-1,00,7
Learning22,59,7-2,5
Konserni5,40,30,1
* Oikaistuna konsernirakenteen muutoksilla. Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:”Sanoman tulos parani vahvasti kolmannella neljänneksellä. Tulosta paransivat Learningin hyvä liikevaihto kausiluonteisesti merkittävällä neljänneksellä ja kaikissa liiketoiminnoissa toteuttamamme kustannusinnovaatiot. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihtomme kasvoi 5,4 %, ja operatiivinen liikevoittomme parani 27,1 %.Tammi–syyskuun operatiivinen liikevoittomme kasvoi 19,1 %, ja liikevaihtomme pysyi vakaana, molemmat oikaistuna SBS:n myymisellä. Operatiivinen osakekohtainen tuloksemme parani 25,8 %. Parannus johtui pääasiassa merkittävästi alentuneen velkatason myötä laskeneista rahoituskuluista. Liiketoimintamme hyvän kehityksen perusteella päivitimme 24.10.2017 koko vuoden näkymiämme, ja odotamme operatiivisen liikevoittoprosentin olevan yli 12%.Keskitymme edelleen rahavirtamme parantamiseen. Kolmannella neljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 85,6 milj. euroa (2016: 95,9). Rahavirran lasku johtui Learningin myyntisaatavien kasvusta.Media BeNen vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto oikaistuna SBS:n myymisellä parani edelleen kolmannella neljänneksellä ja oli 9,0 % edellisvuotta suurempi. Saimme SBS:n myymisen päätökseen heinäkuussa. Printti- ja verkkomediatoimintojemme kannattavuus parani kustannusinnovaatioiden ja uudelleenorganisoinnin seurauksena. Sanoman tuotemerkkien hyvä menestys jatkui Hollannissa ja Belgiassa.Media Finlandin liikevaihto pysyi vakaana kolmannella neljänneksellä ja operatiivinen liikevoitto kasvoi 38,3 % kustannusinnovaatioiden ansiosta. Nelosen televisiokanavat säilyttivät markkinajohtajuutensa, ja Ruutu-videopalvelumme kasvatti tavoittavuuttaan ja vahvisti siten muun kuin painetun median myyntiämme. Lisäksi Helsingin Sanomien tilausmäärä ja digitaalisten tilausten osuus jatkoivat kasvuaan kolmannella neljänneksellä nousten kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen neljänneksen aikana. Kykymme pitää liikevaihtomme vakaana Suomen haastavilla mainosmarkkinoilla on osoitus tuotevalikoimamme ja tiimiemme vahvuudesta.Learningin liikevaihto kasvoi 22,5 % ja operatiivinen liikevoitto 23,8 % kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2017 aikana markkinoiden kehitys on ollut poikkeuksellisen myönteistä Puolassa kahden yhtäaikaisen opetussuunnitelmauudistuksen johdosta. Koulutusuudistuksen seurauksena tekemämme panostukset 46 uuden menetelmän kehittämiseen ja markkinointiin kantoivat hedelmää ja markkinaosuutemme Puolassa kasvoi. Osa kasvusta selittyy sillä, että toimimme Puolassa sekä kustantajana että jakelijana. Jakeluliiketoiminnassa valikoimaamme kuuluu täyden palvelun konseptimme mukaisesti myös kolmansien osapuolien tuotteita.SBS:n myymisen seurauksena olemme lyhentäneet velkojamme merkittävästi ja taseemme suhdeluvut ovat parantuneet. Syyskuun lopussa Sanoman nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,2 ollen pitkän ajan tavoitetasollamme, joka on alle 2,5. Omavaraisuusaste oli 34,2 % eli lähellä 35-45 %:n tavoitettamme. Vahvemman taseen ansiosta meillä on paremmat mahdollisuudet vahvistaa liiketoimintaamme ja johtavista tuotemerkeistä koostuvaa tuotevalikoimaamme sekä palvella asiakkaitamme parhailla mahdollisilla tavoilla: tarjoamalla kuluttajille informatiivista ja viihdyttävää sisältöä, ja mainostajille heidän liiketoimintaansa tukevaa tavoittavuuden ja kohdentamisen yhdistelmää.”Tammisyyskuun 2017 osavuosikatsauksen webcasttilaisuusAnalyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen webcast–tilaisuus 25.10.2017 klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 9. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm.Medialla on mahdollisuus haastatteluihin sijoittajatilaisuuden jälkeen. Haastattelupyynnöt pyydetään lähettämään viestintäjohtaja Marcus Wiklundille osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.Tilaisuutta voi seurata Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena. Esitysmateriaalit ovat saatavilla Sanoman verkkosivuilla tuloksen julkistamisen jälkeen.Sijoittajien webcastiin voi osallistua puhelimitse ilmoittautumalla osoitteeseen ir@sanoma.com. Puhelun tunnus ja puhelinnumerot toimitetaan erikseen ilmoittautuneille. Taloudellinen raportointi 2018Sanoma julkistaa vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen 8.2.2018 noin klo 8:30. Osavuosikatsaukset ja puolivuosiraportti julkistetaan vuonna 2018 seuraavasti:- tammi–maaliskuun osavuosikatsaus 27.4.2018 noin kello 8:30- tammi–kesäkuun puolivuotiskatsaus 24.7.2018 noin kello 8:30- tammi–syyskuun osavuosikatsaus 24.10.2018 noin kello 8:30LisätietojaSijoittajasuhteet, Kaisa Uurasmaa, puh. 040 560 5601Sanoma.com SanomaSanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,6 miljardia euroa ja työllistimme yli 5 000 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.