Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 21.3.2017 klo 18:15Sanoma Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan jäsenet tarkastusvaliokuntaan ja henkilöstövaliokuntaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anne Brunila (pj.), Nils Ittonen, Denise Koopmans ja Robin Langenskiöld. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Anne Brunila, Denise Koopmans ja Robin Langenskiöld ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla.Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Öistämö (pj.), Mika Ihamuotila ja Rafaela Seppälä. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla.Lisäksi Sanomalla on työvaliokunta. Työvaliokunnan kokoonpanoon kuuluvat Sanoman hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja ja puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen. Vuonna 2017 työvaliokuntaan kuuluvat Pekka Ala-Pietilä (pj.), Antti Herlin, Nils Ittonen ja Susan Duinhoven. LisätietojaSanoman sijoittajasuhteet, Anna Tuominen, p. 040 584 6944SanomaSanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,6 miljardia euroa ja työllistimme yli 5 000 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.