Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2017 klo 8:31Sanoman hallitus on päättänyt uudesta osinkopolitiikasta ja päivittänyt yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Uusi osinkopolitiikka perustuu Sanoman tavoitteeseen olla hyvä osingonmaksaja samanaikaisesti, kun yhtiön tasetta vahvistetaan edelleen.Uuden osinkopolitiikkansa mukaan Sanoman tavoitteena on vuodesta 2017 jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta ilman käyttöomaisuusinvestointeja. Vuodelta 2016 hallitus esittää 0,20 euron osinkoa osakkeelta, kaksi kertaa enemmän kuin vuodelta 2015 maksettu 0,10 euroa osakkeelta.Tehdessään vuosittain yhtiökokoukselle ehdotusta osingosta hallitus ottaa huomioon makrotalouden tilan, Sanoman sen hetkisen ja tavoitellun pääomarakenteen, Sanoman tulevat liiketoimintasuunnitelmat ja investointitarpeet sekä edellisen vuoden rahavirrat että pääomarakenteeseen vaikuttavat tulevat rahavirrat.Vuodesta 2013 alkaen osinkopolitiikka on ollut: Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä. Liiketoiminnan muutokseen liittyvien kertainvestointien ja kustannusten vuoksi Sanoman on noudatettava varovaista osinkopolitiikkaa lyhyellä aikavälillä, mikä ennakoi aiempaa pienempää osingonjakoa.Taseen vahvistaminen jatkuuSanoman hallitus on myös päivittänyt konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Sanoma jatkaa taseen vahvistamista. Tavoitteena on, että nettovelan ja (oikaistun) EBITDAn* suhde on pienempi kuin 2,5 (aiemmin 3,5). Omavaraisuusasteen tulee edelleen olla 35 prosentin ja 45 prosentin välillä. Aiempi tavoite velkaantumisasteelle (alle 100 prosenttia) on poistettu merkityksettömänä.
MittaritUusi tavoiteAiempi tavoiteToteuma 2016Toteuma 2015Toteuma 2014
Nettovelka/ (oikaistu) EBITDA*3,25,14,8
Omavaraisuusaste35–45%35–45%41,0 %39,5 %42,2 %
VelkaantumisasteN/A78,4 %77,8 %66,7 %
*Oikaistu EBITDA: 12 kk rullaava EBITDA, johon on lisätty yritysostojen ja vähennetty yritysmyyntien vaikutukset, ja jossa ohjelmaoikeus- ja sisällöntuotantoinvestoinnit on siirretty EBITDA:n yläpuolelle rahavirtaperusteisesti. LisätietojaSanoman sijoittajasuhteet, Anna Tuominen, p. 040 584 6944Sanoma.comSanomaSanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,6 miljardia euroa ja työllistimme yli 5 000 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.