Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 10.4.2017 klo 8:30

Sanoma on sopinut myyvänsä 67 prosentin osuutensa hollantilaisesta TV-yhtiö SBS:stä Talpa Broadcasting Holding B.V.:lle. Sanoma saa yrityskaupasta maksuna 237 milj. euroa käteisenä sekä 100 %:n omistusoikeuden TV-ohjelmaoppaita julkaisevasta Veronica UItgeverij:stä. Näin SBS:n EV/EBITDA-kertoimeksi (2016) muodostuu 12,6. SBS on Hollannin kolmanneksi suurin maksuttomien televisiokanavien tarjoaja, jonka kanavia ovat SBS 6, NET5, SBS9 ja Veronica. Kaupan toteutumisen edellytyksenä on joitakin ehtoja, mukaan lukien tavanomaiset viranomaisten hyväksynnät. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä.

”Sanoman liiketoimintaportfolion strategisen arvioinnin tuloksena olemme päättäneet keskittyä vahvuusalueisiimme eli liiketoimintoihin, joissa meillä on tai voimme saavuttaa johtavan markkina-aseman. SBS:n myynti mahdollistaa taseen vahvistamisen nopeutetussa aikataulussa ja tuo meille selvästi enemmän taloudellista ja strategista liikkumavaraa vahvojen liiketoiminta-alueidemme kasvattamiseen. Olemme hyvin tyytyväisiä, että pitkäaikainen kumppanimme Talpa ostaa osuutemme tästä ainutlaatuisesta yhtiöstä. Yhteistyömme Talpan kanssa on sujunut hyvin ja tutkimme tapoja jatkaa yhteistyötä, jotta myös jatkossa vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

“Yhteistyömme Sanoman kanssa on viime vuosina toiminut erittäin hyvin, mutta ymmärrän tämän strategisen valinnan. Meille tämä tilanne tarjoaa mahdollisuuden saada ainutlaatuinen mediayhtiö SBS kokonaan omistukseemme. Uskon vahvasti voimakkaaseen hollantilaiseen multimediayhtiöön, joka voi joustavasti mukautua median muuttuviin tarpeisiin. Haluan rakentaa yhtiön, joka tarjoaa sisältöä 24/7 monilla eri alustoilla. SBS:stä tulee siis osa jotain televisiota suurempaa”, Talpan omistaja John de Mol sanoo.

Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset

Kaupan seurauksena Sanoman nettovelka (pro forma 2016) pienenee 786 milj. eurosta 539 milj. euroon. Nettovelan ja oikaistun käyttökatteen (EBITDAn) suhde pienenee 3,2:sta 2,5:een. Sanoma kirjaa myynnistä 313 milj. euron myyntitappion, jolla ei ole vaikutusta yhtiön kassavirtaan ja joka raportoidaan pääosin ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Tämän seurauksena Sanoman omavaraisuusaste laskee tilapäisesti alle pitkän aikavälin tavoitteen 35–45 %, mistä on sovittu Sanoman lainanantajien kanssa. Sanoman konsernitaseessa oleva liikearvo laskee 1 663 milj. eurosta 947 milj. euroon.

Ilman SBS:ää Sanoman liikevaihto vuonna 2016 olisi ollut 1 407 milj. euroa (2016 raportoitu: 1 639 milj. euroa) ja operatiivinen liikevoitto (EBIT) olisi ollut 153 milj. euroa (2016 raportoitu: 168 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta olisi ollut 137 milj. euroa (2016 raportoitu: 154 milj. euroa).

Sanoma on sopinut kaupan toteutuessa pienentävänsä yhteistyöpankkien kanssa solmimansa 500 milj. euron luottolimiittisopimuksen 400 milj. euroon ja muuttavansa sopimuksen ehtoja konsernin vähentyneen rahoitustarpeen myötä.

Sanoma parantaa näkymiä vuodelle 2017, osinkopolitiikka ennallaan

Sanoman portfolion riskien pienentyessä SBS:n myynnin myötä ja Suomen mediatoimintojen hyvänä jatkuneen kehityksen ansiosta Sanoma parantaa näkymiään vuodelle 2017. Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon, mukaan lukien SBS-yrityskauppa, pysyvän vakaana. Operatiivisen liikevoittoprosentin odotetaan olevan yli 10 %.

Aiemmin Sanoma odotti konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon pysyvän vakaana. Operatiivisen liikevoittoprosentin odotettiin olevan noin 10 %.

Yhtiön hallitus vahvistaa lisäksi, että yrityskauppa ei vaikuta uuteen osinkopolitiikkaan, jonka tavoitteena on jakaa kasvavaa osinkoa.

Strateginen painopiste: Sanoman kasvu jatkuu vahvoilla liiketoiminta-alueilla

Sanoma keskittyy jatkossa liiketoimintoihin, joissa sillä on vahva markkina-asema. Yhtiö on valmis tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin viidessä maassa toimivassa Learning-liiketoiminnassa sekä monimediaisissa liiketoiminnoissa Suomessa, Hollannissa ja Belgiassa. SBS:n myynnin myötä Sanoma omistaa kokonaan jäljellä olevat suurimmat liiketoimintonsa. Tämä parantaa konsernirakenteen läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa kaivatun ketteryyden ja liiketoimintojen täysin integroidun johtamisen nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Kasvaneen strategisen ja taloudellisen liikkumavaran ansiosta Sanoma voi kohdentaa resurssinsa arvonluonnin kasvattamiseen vahvoissa liiketoiminnoissaan. Herkemmin talouden suhdanteisiin reagoivan mainosmyynnin osuuden pienentyessä konsernin liikevaihdon rakenne muuttuu tasapainoisemmaksi.

Oppimisen liiketoiminnassa Sanoma on yksi johtavista toimijoista kaikissa toimintamaissaan. Sekä nykyisillä markkinoilla että uusilla alueilla on houkuttelevia kasvumahdollisuuksia, ja Sanomalla on riittävät resurssit ja varat kehittää uusista mahdollisuuksista menestyksekästä liiketoimintaa.

Suomen medialiiketoiminta, jonka kattava tarjonta on luotu täyttämään asiakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet, on Sanoman liiketoiminnan ytimessä. Sanoma on Suomessa markkinoiden suurin tai toiseksi suurin toimija kaikissa mediatoiminnoissaan ja tarjoaa mainostajille houkuttelevia, medioiden rajat ylittäviä ratkaisuja. Erityisesti Suomessa johtavassa asemassa oleva TV-toiminta on vaikuttanut merkittävästi Sanoman tuloksen parantumiseen viimeisen vuoden aikana. Yhtiön digitaalinen muutos etenee hyvin kaikilla median osa-alueilla. Sanoma jatkaa toimintansa tehostamista ja arvon luontia Suomessa.

Hollannissa ja Belgiassa Sanoma jatkaa vahvojen digitaalisten ja lehtibrändiensä kehittämistä. NOBO-tutkimus osoitti jälleen, että Sanoma on johtava paikallinen verkkokustantaja Hollannin markkinoilla. Liiketoiminta tekee hyvää tulosta ja tarjoaa asiakkaille kiinnostavia, medioiden rajat ylittäviä ratkaisuja, mukaan lukien brändeihin liittyvät TV-ohjelmat, verkkokauppa ja tapahtumat. Hollannin ja Belgian liiketoiminta tuottaa Sanomalle vahvaa kassavirtaa myös jatkossa. Veronica Uitgeverij -yhtiön (TV-ohjelmaoppaat Veronica Magazines, Totaal TV sekä digitaalinen Superguide) yhdistäminen nykyiseen portfolioon parantaa tarjontaamme mainostajille ja tarjoaa erinomaisia synergiamahdollisuuksia. Sanoma ja Talpa tunnistavat monimediaisuuden ja kumppanuuden molemmille osapuolille erityisesti mainosmarkkinoilla tuomat edut. Viime vuosien hyvien kokemusten perusteella Sanoma ja Talpa ovat sopineet selvittävänsä parhaat tavat jatkaa yhteistyötään. Yhteistyömallin rakentamisessa tärkeintä on vastata asiakkaidemme tarpeisiin. Kaikki voimassaolevat sopimukset jatkuvat sellaisinaan.

 

Lisätietoja

Sanoma järjestää tänään klo 11.00 Sanomatalossa englanninkielisen lehdistö- ja analyytikkotilaisuuden, jossa toimitusjohtaja Susan Duinhoven sekä talous- ja operatiivinen johtaja Markus Holm kertovat yrityskaupasta. Tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista. Webcastia tilaisuudesta voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena. Voit osallistua webcastiin soittamalla:

Suomi: +358 (0)9 7479 0404 / Hollanti: +31 (0)20 703 8261/ US: +1 719 325 2346 / UK: +44 (0)330 336 9412 / Saksa +49 (0) 69 2222 25568 / Ranska +33 (0)1 76 77 25 06

Puhelun tunnus: 9470238

 

Yhteystiedot

Sanoman talous- ja operatiivinen johtaja Markus Holm, p. 0105 19 5122

Sanoman sijoittajasuhteet, Anna Tuominen, p. 040 584 6944

Sanoman mediasuhteet, Marcus Wiklund, p. 0400 603 147

 

Sanoma

Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,6 miljardia euroa ja työllistimme yli 5 000 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.