Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 28.10.2016 klo 8.30Kolmas vuosineljännes
 • Liikevaihto oli 438,1 milj. euroa (2015: 458,3).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 1,5 %.
 • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 25 % ja oli 77,7 milj. euroa (2015: 62,4).
 • Liikevoitto oli 75,1 milj. euroa (2015: 9,8).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (2015: -0,04).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (2015: 0,24).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 95,8 milj. euroa (2015: 70,9).
 • Liikevoittoon sisältyi -2,6 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2015: -52,7). Ne liittyivät rakennejärjestelykustannuksiin sekä eläkejärjestelyihin Hollannissa. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat pääasiassa myyntivoitoista ja -tappioista sekä rakennejärjestelykustannuksista.
Tammi–syyskuu
 • Liikevaihto oli 1 241 milj. euroa (2015: 1 307).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto oli vertailukauden tasolla.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 166,5 milj. euroa (2015: 92,1).
 • Liikevoitto oli 219,8 milj. euroa (2015: 8,2).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,85 euroa (2015: -0,22).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (2015: 0,22).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 47,6 milj. euroa (2015: -43,2).
 • Liikevoittoon sisältyi 53,3 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2015: -83,9). Ne liittyivät pääasiassa eläkejärjestelyihin Hollannissa. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat pääasiassa myyntivoitoista ja -tappioista sekä rakennejärjestelykustannuksista.
Näkymät (ennallaan 20.10.2016 julkaistuista muuttuneista näkymistä)Vuonna 2016 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna (2015: -3,4 %). Operatiivisen liikevoittoprosentin odotetaan olevan yli 9,5 %. Avainlukuja (raportoidut luvut, ei oikaistu konsernirakenteen muutoksilla)
milj. euroa7-9/20167-9/2015Muutos%1-9/20161-9/2015Muutos%1-12/2015
Liikevaihto438,1458,3-4,41 241,01 307,4-5,11 716,7
Operatiivinen liikevoitto77,762,424,5166,592,180,883,7
  % liikevaihdosta17,713,613,47,04,9
Liikevoitto75,19,8219,88,2-123,1
Tilikauden tulos51,3-3,4148,1-26,3-157,7
Liiketoiminnan rahavirta95,870,935,247,6-43,225,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit *7,312,9-43,522,643,1-47,554,7
% liikevaihdosta1,72,81,83,33,2
Oman pääoman tuotto (ROE), % **1,63,6-13,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % **4,69,4-5,3
Omavaraisuusaste, %43,741,239,5
Nettovelkaantumisaste, %67,973,577,8
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna5 2696 650-20,86 116
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna5 4376 935-21,66 776
Tulos/osake, euroa0,29-0,040,85-0,22-0,91
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa0,590,4435,60,29-0,270,16
Oma pääoma/osake, euroa5,165,241,44,59
* Sisältäen rahoitusleasingit** Liukuva 12 kkSanoma esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät perustu IFRS:ään. Sanoma julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Lisätietoja on osoitteessa Sanoma.com.Orgaaninen kasvu, %
7–9/2016 vs. 7–9/20151–9/2016 vs. 1–9/2015 1–12/2015 vs. 1–12/2014
Media BeNe-1,21,6-1,4
Media Finland0,60,7-4,1
Learning-4,1-4,2-4,0
Konserni-1,50,1-3,4
 Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:”Sanoman tulosparannus jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä: operatiivinen liikevoitto kasvoi 25 prosenttia ja oli 77,7 miljoonaa euroa. Kasvua tuli kaikista liiketoiminnoista, ja edellisten neljännesten tapaan etenkin Suomen medialiiketoimintojen kannattavuus parani. Orgaaninen liikevaihto laski hieman eli 1,5 prosenttia.Learningille kausiluonteisesti tärkeä kolmas neljännes oli hieman odotuksiamme parempi. Suomessa Learningin myynnin kasvua vauhdittivat uusi opetussuunnitelma ja digitaalinen Bingel-oppimisalusta, jonka yli 1 000 koulua otti käyttöön jo ensimmäisten lanseerausta seuranneiden kuukausien aikana. Myynti kasvoi myös Belgiassa, jossa De Boeck -yritysosto saatiin päätökseen. Myynnin kasvu Suomessa ja Belgiassa kumosi Puolan epäsuotuisan kehityksen vaikutuksen. Puolassa lainsäädännön muutokset vaikuttavat edelleen markkinaan. Markkinaosuutemme kuitenkin kasvoi. Learningin kannattavuus parani edelleen kustannusinnovaatioiden myötä.Media Finlandin tammi–syyskuun kehitystä tuki hyvä mainosmyynti, ja kasvatimme markkinaosuuttamme. Muun kuin printtimedian myynnin hyvä kehitys jatkui myös kolmannella neljänneksellä.Televisiotoimintojen katsojaosuus kolmannella neljänneksellä nousi vertailukauden 31,0 prosentista 37,8 prosenttiin. Suomessa viikkotavoittavuus pysyi poikkeuksellisen korkealla tasolla ja oli 97 prosenttia. Myynnin suotuisa kehitys paransi kannattavuutta, mutta tehostamistoimien vaikutus kannattavuuteen oli merkittävin.  Suunta-ohjelman tulokset ovat alkaneet näkyä, ja Media Finland jatkaa yli sadan Suunta-ohjelmaan kuuluvan kustannus- ja prosessihankkeen toteuttamista.Myös Media BeNen vakaa tuloskehitys jatkui. Hollannin printti- ja verkkobrändit hyötyivät monimediallisuudesta, mutta sen vaikutus ei täysin kumonnut televisiotoimintojen myynnin laskua. SBS:n katsojaosuuksiin kolmannella neljänneksellä vaikuttivat olympialaiset. Kodinsisustuslehti vtwonen lanseerattiin kolmannella neljänneksellä Belgiassa. Operatiivinen liikevoitto parani onnistuneiden kustannusinnovaatioiden seurauksena.Odotamme mainosmarkkinoiden epävarmuuden jatkuvan. Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä toteutettujen kustannusinnovaatioiden vaikutukset ovat nyt täysin nähtävissä tuloksessamme. Kaikkien liiketoimintojemme tiimit jatkavat hienoa työtään asiakkaidemme ja yleisöjemme parhaaksi sekä innovointia prosessiemme parantamiseksi.” Q3 2016 osavuosikatsauksen webcast-tilaisuusAnalyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään webcast-tilaisuus 28.10. klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.Voit osallistua myös soittamalla 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:Suomi: +358 (0)9 7479 0404 / Yhdysvallat: +1 719 325 4746 / Iso-Britannia: +44 (0)20 3043 2025 / Hollanti: +31 (0)20 703 8260Puhelun tunnus: 6259323Taloudellinen raportointi 2017Sanoma julkistaa vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteen 7.2.2017 noin klo 8:30.Osavuosikatsaukset ja puolivuosiraportti julkistetaan vuonna 2017 seuraavasti:- tammi–maaliskuun osavuosikatsaus 26.4.2017 noin kello 8:30- tammi–kesäkuun puolivuosikatsaus 25.7.2017 noin kello 8:30- tammi–syyskuun osavuosikatsaus 25.10.2017 noin kello 8:30LisätietojaSanoman sijoittajasuhteet,  Anna Tuominen, puh. 040 584 6944SanomaSanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa ja työllistimme yli 6 000 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.