Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 13.2.2015 klo 14.45

Sanoma Oyj on 13.2.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen Sanoma Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

Liputusilmoituksen mukaan Antti Herlinin määräysvallassa olevan Holding Manutas Oy:n osuus Sanoma Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on noussut 14 905 000 osakkeesta 16 905 000 osakkeeseen eli 10,38 prosenttiin Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä, ja hänen määräysvallassaan olevan Security Trading Oy:n osuus Sanoma Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on laskenut 2 000 000 osakkeesta 0 osakkeeseen. Antti Herlinin määräysvallassa olevien yhtiöiden omistusosuus Sanomasta yhteensä ei ole muuttunut.

Omistus Sanomassa ennen muutosta:
Antti Herlin, 31 800 osaketta eli 0,02 %
Holding Manutas Oy, 14 905 000 osaketta eli 9,15 %
Security Trading Oy, 2 000 000 osaketta eli 1,23 %
Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa 16 936 800 osaketta eli 10,40 %

Omistus Sanomassa muutoksen jälkeen:
Antti Herlin, 31 800 osaketta eli 0,02 %
Holding Manutas Oy, 16 905 000 osaketta eli 10,38 %
Security Trading Oy, 0 osaketta eli 0,00 %
Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa 16 936 800 osaketta eli 10,40 %

Sanoma Oyj:n osakekanta koostuu yhteensä 162 812 093 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanomalla on oppimisliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.