Sanomapainon Lappeenrannan, Sanomalan ja Forssan painolaitoksia koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen taustalla oli Sanomapainon tuotantomäärien merkittävä lasku, joka on suoraa seurausta sanomalehtien laskeneista volyymeistä muuttuvassa mediaympäristössä.

Irtisanottavien määrä laski aiemmin arvioidusta, sillä neuvottelujen yhteydessä saatiin sovittua paikallisista kustannussäästöjä tuovista järjestelyistä sekä tehtyä eläkeratkaisuja. Kaikkiaan neuvottelujen jälkeen irtisanotaan 22 työsuhdetta. Neuvottelujen alkaessa irtisanottavien määräksi arvioitiin enintään 35.

”Olemme joutuneet tekemään Sanomapainon kilpailukyvyn turvaamiseksi vaikeita ratkaisuja ja valitettavasti joudumme irtisanomaan pitkään Sanomissa työskennelleitä henkilöitä. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin rakentavassa hengessä ja irtisanomisille onnistuttiin löytämään myös muita vaihtoehtoja. Irtisanottujen tilanteen helpottamiseksi sovittiin myös työllistymistä edistävästä tukimallista”, sanoo Sanomapainon liiketoimintajohtaja Ismo Vuoksio.

Lisätietoja:
Ismo Vuoksio, liiketoimintajohtaja, Sanomapaino, puh. 0400 468 037