Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 7.4.2014 klo 14.30

Sanoma otti käyttöön uuden IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardin 1.1.2014 alkaen. Standardi edellyttää yhteisyritysten raportoinnissa pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn menetelmä ole enää sallittu. Tuloslaskelmassa osuus yhteisyritysten tuloksesta esitetään osana liikevoittoa ja taseessa yhteisyritykset esitetään rivillä pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset. Muutos koskee pääosin Media Belgium ja Media Russia & CEE -liiketoimintayksiköitä. Yhtiö noudattaa uutta standardia ensimmäisen kerran 30.4. julkistettavassa vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tuloksessa.

IFRS 11 -standardin käyttöönotto alensi konsernin vuoden 2013 liikevaihtoa 135,2 milj. euroa. Vaikutus kannattavuuteen on pieni, vuoden 2013 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 0,2 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.12.2013 pieneni 164,9 milj. euroa ja Sanoma-konsernin oman pääoman yhteismäärä pieneni 59,1 milj. euroa.

Lisäksi, kuten Sanoma tiedotti 31.10.2013, Sanoma koostuu 1.1.2014 alkaen kahdesta segmentistä: Consumer Media ja Learning. Sanoma raportoi kolmen strategisen liiketoimintayksikkönsä liikevaihdon ja kannattavuuden: Media Netherlands, Media Finland ja Learning. Media Belgium ja Media Russia & CEE raportoidaan osiossa "Muut”.

Sanoman taloudelliset luvut vuonna 2013 on muutettu vastaamaan uutta standardia ja raportointirakennetta. Kaikki tiedot ovat julkaistu oheisissa taulukoissa:

  • Avainluvut
  • Tuloslaskelma
  • Tase
  • Rahavirtalaskelma
  • Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin
  • Liikevoitto liiketoimintayksiköittäin
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liiketoimintayksiköittäin
  • Segmenttitiedot

Tiedot ovat saatavilla myös Sanoman sijoittajasivuilla osoitteessa http://www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

 OikaistuMuutosJulkistettu
AVAINLUVUT1–12/1–12/1–12/
milj. euroa201320132013
    
Liikevaihto2 083,5-135,22 218,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä154,6-0,2154,9
  % liikevaihdosta7,4 7,0
Liikevoitto-257,714,6-272,3
Tilikauden tulos-320,312,0-332,3
    
Käyttöomaisuusinvestoinnit *65,6-1,867,3
% liikevaihdosta3,1 3,0
    
Oman pääoman tuotto (ROE), % -24,2 -23,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -9,2 -9,3
Omavaraisuusaste, %37,2 37,2
Nettovelkaantumisaste, %95,7 91,7
    
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna9 035-5629 597
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna9 446-59710 043
    
Tulos/osake, euroa-1,890,07-1,97
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, euroa0,540,010,53
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa0,73-0,030,76
    
Oma pääoma yhteensä1 179,3-59,11 238,4
Varat yhteensä3 349,1-164,93 514,0
Oma pääoma/osake, euroa 5,42-0,365,78
    
* Sisältäen rahoitusleasingit   

Lisätietoa
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, p. 040 552 8907 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanoman päämarkkinat oppimisessa ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Puola. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Oikaistut luvut (pdf)
Oikaistut luvut (xlxs)